***
Внесено зміни розпорядженням № 634 від 31.07.2020 р.
 
Внесено зміни розпорядженням № 1235 від 12.12.2017 р.
 
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 135 від 24.02.2016 р.
 
Про встановлення стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки обдарованих учнів шкіл естетичного виховання м. Одеси, реалізації їх творчих інтересів, пропагування національної культури: 
 
1. Встановити з 01 січня 2016 року 12 стипендій Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси.
 
2. Затвердити склад комісії з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси (додаток 1).
 
3. Затвердити Положення про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси  (додаток 2). 
 
4. Затвердити кошторис видатків на виплату стипендії Одеського міського голови обдарованимучням шкіл естетичного виховання м. Одеси, починаючи з 01 січня 2016 року (додаток 3). 
 
5. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради щорічно:
- при формуванні бюджетного запиту по галузі «Культура і мистецтво» передбачати видатки на виплати зазначених стипендій обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси;
здійснювати виплату стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси, визначеним розпорядженням міського голови. 
 
6. Департаменту фінансів Одеської міської ради виділяти з бюджету міста Одеси по 6 000 (шість тисяч) грн щомісячно для фінансування видатків, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, в межах загальних призначень, затверджених по галузі «Культура і мистецтво» у бюджеті м. Одеси.
 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М. 
Г. Труханов
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№135 від 24.02.2016р.
 
 
Склад
комісії з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси
 
 
Цвірінько
Зінаїда Миколаївна
 
-
голова комісії, заступник міського голови;
Етнарович
Олег Володимирович
-
заступник голови комісії, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);
 
Крижалко
Людмила Михайлівна
-
секретар комісії, заступник директора департаменту – начальник відділу методичної роботи зі школами естетичного виховання департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
 
Члени комісії:
 
Бедрега
Світлана Миколаївна
-
директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Власополов
Олександр Сергійович
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 2 імені О.К. Глазунова м. Одеси», голова ради директорів шкіл естетичного виховання м. Одеси;
 
Горбенко
Анатолій Олександрович
-
народний художник України, голова правління Одеської обласної організації Національної спілки художників України, професор архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури, представник громадськості (за згодою);
 
 
Маркова
Тетяна Юріївна
-
директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
Поповська
Інна Петрівна
-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
Токарев
Валерій Пилипович
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча художня школа № 1 імені К.К. Костанді м. Одеси»;
 
Цепколенко
Кармела Семенівна
-
композитор, член Національної спілки композиторів України, професор Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової, представник громадськості (за згодою).
 
Керуюча справами                   О. Оніщенко
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№135 від 24.02.2016р.
 
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови 
обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси

1. Загальні положення
 
Положення про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси (далі – Положення) розроблено з метою вдосконалення системи стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованих учнів шкіл естетичного виховання міста Одеси, стимулювання творчих здобутків, збереження та розвиток кращих вітчизняних традицій у галузі культури та мистецтва.
 
2. Порядок призначення і виплати стипендії
 
2.1. Кандидатами на отримання стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси (далі – стипендія) можуть бути учні до 16 років, які навчаються у школах естетичного виховання м. Одеси, підпорядкованих департаменту культури та туризму Одеської міської ради, та зареєстровані і фактично проживають у місті Одесі. 
2.2. Учні шкіл естетичного виховання міста Одеси, які є стипендіатами більш високого рівня (всеукраїнський, обласний), не можуть бути кандидатами на нагородження стипендією. 
2.3. Вимоги підпункту 2.2 не розповсюджуються на учнів шкіл естетичного виховання м. Одеси у разі отримання ними стипендій (інших грошових винагород), встановлених благодійними фондами, приватними особами, підприємствами та організаціями. 
2.4. Кандидати на отримання стипендії висуваються педагогічними радами шкіл естетичного виховання м. Одеси.
2.5. Подання на призначення стипендії направляються до 20 листопада року до департаменту культури та туризму Одеської міської ради разом з наступними документами:
- відомостями про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, найменування школи, місце реєстрації та проживання, телефон, копія свідоцтва про народження або паспорта);
 
- згодою батьків на збір та обробку персональних даних;
- характеристикою, довідкою про успішність за підсумками минулого та поточного навчальних років, підготовленою педагогічною радою відповідної школи естетичного виховання;
- затвердженими керівником школи естетичного виховання копіями нагород за результатами участі у творчих заходах за останні 3 роки;
- рішенням педагогічної ради школи естетичного виховання.
2.6. Стипендія призначається 12 учням шкіл естетичного виховання строком на один календарний рік із січня по грудень включно. 
2.7. Стипендія становить 500 (п’ятсот) грн з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства та сплачується щомісячно після набрання законної сили розпорядження міського голови про її призначення.
2.8. Відбір кандидатів на отримання стипендії з числа висунутих кандидатів педагогічними радами шкіл естетичного виховання здійснюється комісією з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси (далі – Комісія).
 
3. Робота Комісії
 
3.1. Комісія складається з посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Одеської міської ради, директорів шкіл естетичного виховання м. Одеси, представників громадськості та затверджується розпорядженням міського голови. 
3.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії, а у разі його тривалої відсутності – заступником голови Комісії. Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови.
У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх її членів.
3.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.
3.4. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання), підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головуючим на засіданні).
3.5. Комісія раз на рік визначає кандидатів на отримання стипендії та готує проект розпорядження міського голови про поіменне її призначення. 
3.6. Стипендія призначається на конкурсній основі. При відборі кандидатів враховуються такі критерії:
- рівень творчих досягнень учня; 
- результати успіхів в обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, виставках, конкурсах та оглядах.
 
3.7. Список стипендіатів затверджується розпорядженням міського голови на підставі протоколу Комісії. 
3.8. Підставою для припинення виплати стипендії учням шкіл естетичного виховання м. Одеси є закінчення строку її виплати, а також виїзд стипендіата на постійне місце проживання, навчання за межі міста. 
  
Керуюча справами                     О. Оніщенко
 
 
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
№135 від 24.02.2016р.
 
КОШТОРИС видатків на виплату стипендії Одеського міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси
 
 
Розмір
стипендії
Кількість
стипендій
Місячний
стипендіальний
фонд
Кількість
місяців
Річний
стипендіальний
фонд
500 грн
12
6000 грн
12
72 000 грн
  
 
 
Керуюча справами                    О. Оніщенко

 


Страница создана: 2016.02.24 18:02