Внесено зміни розпорядженням № 1149 від 24.11.2017 р.

Внесено зміни розпорядженням № 542 від 01.06.2016 р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 186 від 04.03.2016р.

Про встановлення щомісячної доплати до пенсій

видатним творчим особистостям – артистам, художникам,

режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою відзначення видатних заслуг та вагомого внеску у розвиток вітчизняної культури та мистецтва, прославлення міста Одеси в Україні та за її межами:

1. Встановити з 01 січня 2016 року 12 щомісячних доплат до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі.

2. Затвердити склад комісії з призначення щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі (додаток 1).

3. Затвердити Положення про порядок встановлення щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі (додаток 2).

4. Затвердити кошторис видатків на виплату щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі, починаючи з 01 січня 2016 року (додаток 3).

5. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради щорічно:
- при формуванні бюджетного запиту по галузі «Культура і мистецтво» передбачати видатки на виплату щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям, які мешкають у м. Одесі;
- здійснювати виплату щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям, які мешкають у м. Одесі, визначеним комісією та затвердженим розпорядженням міського голови.

6. Департаменту фінансів Одеської міської ради виділяти з бюджету м. Одеси по 6 000 (шість тисяч) грн щомісячно для фінансування видатків, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, в межах загальних призначень, затверджених по галузі «Культура і мистецтво» у бюджеті м. Одеси.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 04.03.2016р. № 186

Склад
комісії з призначення щомісячної доплати до пенсій
видатним творчим особистостям – артистам, художникам,

режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі

 

Цвірінько
Зінаїда Миколаївна
 
 -
голова комісії, заступник міського голови;
Етнарович
Олег Володимирович
-
заступник голови комісії, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);
 
Крижалко
Людмила Михайлівна
-
секретар комісії, заступник директора департаменту – начальник відділу методичної роботи зі школами естетичного виховання департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
 
Члени комісії:
 
Кошовська
Наталія Дмитрівна
-
начальник відділу фінансування соціально-культурної сфери департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Маркова
Тетяна Юріївна
-
директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
Редько
Олена Григорівна
-
директор Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного, голова Одеського міжобласного відділення національного союзу театральних діячів України (за згодою);
 
Середенко
Альона Станіславівна
 
-
головний спеціаліст відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
Токарев
Валерій Пилипович
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча художня школа № 1 імені К.К. Костанді м. Одеси»;
 
Цепколенко
Кармела Семенівна
-
композитор, член Національної спілки композиторів України, професор Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової, представник громадськості (за згодою).

 

Керуюча справами                                    О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 04.03.2016р. № 186

Положення
про порядок встановлення щомісячної доплати до пенсій

видатним творчим особистостям – артистам, художникам,

режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі

 

1. Загальні положення

Положення про порядок встановлення щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі (далі – щомісячна доплата), розроблено з метою вдосконалення системи стимулювання творчої активності, відзначення заслуг і вагомого творчого внеску працівників культури та митців м. Одеси у сучасну культуру та мистецтво, посилення їх соціального захисту.

2. Порядок призначення і виплати щомісячної доплати

2.1. Щомісячна доплата призначається видатним творчим особистостям, працівникам галузі культури і мистецтва, які зареєстровані та фактично проживають у м. Одесі.
2.2. Щомісячна доплата виплачується з бюджету м. Одеси та нараховується головним розпорядником коштів – департаментом культури та туризму Одеської міської ради, протягом року після видання відповідного розпорядження міського голови про її призначення.
2.3. Призначення щомісячної доплати на новий термін здійснюється в тому ж порядку.
2.4. Клопотання на призначення щомісячної доплати подаються головами національних творчих спілок м. Одеси або головами творчих громадських організацій до департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
2.5. Клопотання на призначення щомісячної доплати подаються до 20 листопада до департаменту культури та туризму Одеської міської ради разом з наступними документами:
- відомостями про кандидатів;
- посвідченням про почесні звання та іншими документами, які підтверджують визначні заслуги поданих кандидатур;
- протоколами засідання правлінь національних творчих спілок або творчих громадських організацій, на яких були висунуті подані кандидати.
2.6. Щомісячна доплата призначається 12 видатним творчим особистостям м. Одеси строком на один календарний рік з січня по грудень включно.
2.7. Щомісячна доплата становить 500 (п’ятсот) грн з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства та сплачується щомісячно після набрання законної сили розпорядженням міського голови про її призначення.
2.8. Відбір кандидатів на отримання щомісячної доплати до пенсії з числа висунутих кандидатів здійснюється комісією з відбору кандидатів на отримання щомісячної доплати до пенсії видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі (далі – Комісія).

3. Робота Комісії

3.1. Комісія складається з посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Одеської міської ради, відомих творчих особистостей міста, представників громадськості. Її склад затверджується розпорядженням міського голови.
3.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а у разі його тривалої відсутності – заступником голови. Засідання веде голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії.
3.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу. Рішення приймається відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії (у разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним).
3.4. У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря, Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх членів.
3.5. Під час засідання ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання), підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головуючим на засіданні).
3.6. Комісія раз на рік визначає кандидатів на отримання щомісячної доплати та готує проект відповідного розпорядження міського голови.

4. Припинення та переадресація щомісячної доплати видатним творчим особистостям м. Одеси

4.1. Виплата щомісячної доплати може бути припинена протягом календарного року у зв’язку зі зміною місця проживання і вибуття за межі м. Одеси особи, якій призначена щомісячна доплата, у зв’язку зі смертю, а також за власним бажанням особи, що отримує щомісячну доплату.
4.2. У разі наявності обставин, зазначених у підпункті 4.1 Положення, департамент культури та туризму Одеської міської ради інформує про них Комісію у тижневий термін з моменту їх виявлення.
4.3. Голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови, у тижневий строк після отримання інформації, зазначеної в підпункті 4.1 Положення, скликає позачергове засідання Комісії для розгляду питання щодо припинення виплати щомісячної доплати та її переадресації іншому кандидату.
4.4. У разі припинення щомісячної доплати з підстав, зазначених у цьому Положенні, Комісія за поданням департаменту культури та туризму Одеської міської ради, внесеним у порядку, визначеному цим Положенням, може призначити відповідну доплату іншому кандидату.
4.5. Припинення щомісячної доплати здійснюється з місяця, наступного за місяцем, у якому набрало законної сили відповідне розпорядження міського голови.
4.6. Призначення щомісячної доплати, визначеної на позачерговому засіданні Комісії, здійснюється з місяця, наступного за місяцем, у якому набрало законної сили відповідне розпорядження міського голови.

Керуюча справами                       О. Оніщенко

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 04.03.2016р. № 186

Кошторис
видатків на виплату щомісячної доплати до пенсій

видатним творчим особистостям – артистам, художникам,

режисерам-постановникам, які проживають у м. Одесі 

 

Розмір
доплати
Кількість
доплат
Місячний
фонд
Кількість
місяців
Річний
фонд
500 грн
12
6000 грн
12
72 000 грн

 

 Керуюча справами                                           О. Оніщенко

Страница создана: 2016.03.11 14:22