Внесено зміни розпорядженням № 14 від 18.01.2021 р.

Внесено зміни розпорядженням № 1290 від 26.12.2019 р.

Внесено зміни розпорядженням № 119 від 18.02.2019 р.

Внесено зміни розпорядженням № 979 від 02.11.2018 р.
Внесено зміни розпорядженням № 195 від 28.03.2018 р.
Внесено зміни розпорядженням № 225 від 27.03.2017 р.
Внесено зміни розпорядженням № 964 від 26.09.2016 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 199 від 15.03.2016р.

Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси
 
Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою соціального захисту окремих категорій працівників галузі „Освіта” м. Одеси:
1. Затвердити Положення про муніципальну виплату окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси (додаток 1).
2. Затвердити кошторис видатків з муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі „Освіта” (додаток 2).
3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, в межах бюджетних призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік по галузі „Освіта”.
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щорічно при формуванні бюджетного запиту з галузі «Освіта» передбачати видатки з фінансування щомісячної муніципальної виплати, зазначеної в пункті 2 цього розпорядження.
5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 09 лютого 2008 року № 64-01р „Про встановлення муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси”.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
                           
Г. Труханов
 
Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
№ 199 від 15.03.2016р.
 
Положення про муніципальну виплату окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси 

1. Муніципальна виплата окремим категоріям працівників галузі „Освіта” м. Одеси (далі – Муніципальна виплата) встановлюється з метою соціального захисту та поліпшення матеріального стану найбільш незахищених категорій працівників галузі „Освіта” м. Одеси.

2. Муніципальна виплата встановлюється по галузі „Освіта” за категоріями:
- вчителям – молодим спеціалістам, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- вихователям – молодим спеціалістам, які працюють у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- педагогічним працівникам:
- Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
- Одеського комунального навчального закладу „Дитячий будинок „Перлинка” Одеської міської ради Одеської області;
- працівникам централізованих бухгалтерій департаменту освіти та науки Одеської міської ради та відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради (керівникам груп, провідним спеціалістам, бухгалтерам, економістам та спеціалістам всіх категорій, касирам, інженерам всіх категорій);
- головним бухгалтерам та їх заступникам централізованих бухгалтерій департаменту освіти та науки Одеської міської ради та відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради;
- працівникам господарсько-економічного відділу департаменту освіти та науки Одеської міської ради та працівникам господарських груп відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради;
- медичним працівникам з відповідною медичною освітою, що входять до штатних розписів:
- дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
- Одеської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області;
- Одеського комунального навчального закладу „Дитячий будинок „Перлинка” Одеської міської ради Одеської області;
- Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області;
- Одеської спеціальної школи № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
- комунального позашкільного навчального закладу „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс „Вікторія”;
- бібліотечним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Молодими спеціалістами вважаються вчителі, вихователі-випускники навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з педагогічною освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, які працевлаштовані на роботу до загальноосвітнього або дошкільного навчального закладу у рік закінчення навчального закладу, протягом трьох років з моменту працевлаштування.

4. Розмір муніципальної виплати встановлюється розпорядженням міського голови.

5. Муніципальна виплата нараховується тільки за основним місцем роботи на підставі наказу керівника, пропорційно відпрацьованій нормі часу, але не більше суми, встановленої по відповідній категорії.

6. Кількість осіб, зазначених у додатку 2 до розпорядження, для розрахунків обсягу видатків може коливатися протягом року.

7. Муніципальна виплата здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8. Муніципальна виплата не нараховується під час відпустки вищезазначених категорій працівників та за час перебування їх на лікарняному листі.

9. Муніципальна виплата здійснюється з бюджету м. Одеси в межах загального фонду бюджету міста Одеси з галузі „Освіта”. 
 
Керуюча справами          О. Оніщенко

 

Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
№ 199 від 15.03.2016р.

 
Кошторис видатків
з муніципальної виплати окремим категоріям працівників галузі „Освіта”
 
Найменування категорій працівників
Орієнтовна чисельність
(осіб)
Розмір щомісячної муніципальної
виплати 
 у 2016 році
(грн)
Орієнтований обсяг видатків на 2016 рік
 (тис.грн)
Вчителі – молоді спеціалісти, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади    м. Одеси
220
100
220,1
Вихователі – молоді спеціалісти, які працюють у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади     м. Одеси
111
100
111,0
Педагогічні працівники Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеського комунального навчального закладу „Дитячий будинок „Перлинка” Одеської міської ради Одеської області
 
 
 
64
 
 
100
 
 
 
 
 
64,0
Працівники централізованих бухгалтерій департаменту освіти та науки Одеської міської ради та відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради (керівники груп, бухгалтери, економісти, касири, інженери)
 
 
175
 
 
 
100
 
 
175,0
Головні бухгалтері централізованих бухгалтерій департаменту освіти та науки Одеської міської ради та відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради
5
200
11,0
Заступники головних бухгалтерів централізованих бухгалтерій департаменту освіти та науки Одеської міської ради та відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради
15
150
23,0
Працівники господарсько-економічного відділу департаменту освіти та науки Одеської міської ради, господарських груп відділів освіти районних адміністрацій Одеської міської ради
45
100
45,0
Медичні працівники з відповідною медичною освітою, що входять до штатних розписів: дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі навчально-виховних комплексів, комунальної власності територіальної громади м. Одеси, Одеської спеціалізованої школи-інтернату  № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеського комунального навчального закладу „Дитячий будинок „Перлинка” Одеської міської ради Одеської області, Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області, Одеської спеціальної школи № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, комунального позашкільного навчального закладу „Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс „Вікторія”
242
100
242,0
Бібліотечні працівники загальноосвітніх навчальних закладів
150
100
150,0
Разом
 
 
1 041,1

 

  
Керуюча справами           О. Оніщенко

 


Страница создана: 2016.03.15 18:07