Внесено зміни розпорядження  № 04 від 10.01.2018 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 528 від 01.06.2016 р.

Про встановлення щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення видатних заслуг та вагомого внеску у розвиток вітчизняної культури та мистецтва, прославлення міста Одеси в Україні та за її межами:

1. Встановити з 01 січня 2016 року щорічну муніципальну надбавку до пенсії членам творчих спілок міста Одеси.

2. Затвердити склад комісії з відбору кандидатів на отримання щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси (додаток 1).

3. Затвердити Положення про порядок встановлення щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси (додаток 2).

4. Затвердити кошторис на виплату щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси, починаючи з 01 січня 2016 року (додаток 3).

5. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради щорічно:
5.1. При формуванні бюджетного запиту по галузі «Культура і мистецтво» передбачати видатки на виплату щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси.
5.2. Здійснювати виплату щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси, визначеним комісією та затвердженим відповідним розпорядженням міського голови.

6. Департаменту фінансів Одеської міської ради виділяти з бюджету міста Одеси 7 000 (сім тисяч) грн щорічно, починаючи з 01 січня 2016 року, для фінансування видатків, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, в межах загальних призначень, затверджених по галузі «Культура і мистецтво» у бюджеті м. Одеси.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 01.06.2016р. № 528

СКЛАД
комісії з призначення щорічної муніципальної надбавки до пенсії
членам творчих спілок міста Одеси

 

Цвірінько
Зінаїда Миколаївна
 
-
голова комісії, заступник міського голови;
Етнарович
Олег Володимирович
-
заступник голови комісії, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);
 
Санак
Юрій Миколайович
-
секретар комісії, начальник відділу по роботі з бібліотеками та історико-топонімічною комісією департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
 
Члени комісії:
 
Горбенко
Анатолій Олександрович
-
голова Одеської обласної організації Національної спілки художників України (за згодою);
 
Кошовська
Наталія Дмитрівна
-
начальник відділу фінансування соціально-культурної сфери департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Лупій
Ярослав Васильович
-
голова Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України (за згодою);
 
Маркова
Тетяна Юріївна
-
директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
Работін
Юрій Анатолійович
-
голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України (за згодою);
 
Редько
Олена Григорівна
-
директор Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного, голова Одеського міжобласного відділення національного союзу театральних діячів України (за згодою);
 
Середенко
Олена Станіславівна
-
головний спеціаліст відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради.
 

 


 Керуюча справами                                   О. Оніщенко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 01.06.2016р.
№ 528

 

Положення
про порядок встановлення щорічної муніципальної надбавки

до пенсії членам творчих спілок міста Одеси

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси (далі – щорічна надбавка) розроблено з метою вдосконалення системи стимулювання творчої активності, відзначення заслуг і вагомого внеску у розвиток вітчизняної культури, поліпшення матеріального становища членів творчих спілок міста Одеси.
1.2. Щорічна надбавка надається членам творчих спілок міста Одеси, які зареєстровані та проживають у місті Одесі.

2. Перелік творчих спілок міста Одеси, членам яких надаватиметься щорічна надбавка

2.1. Одеська обласна організація Національної спілки художників України.
2.2. Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України.
2.3. Одеське відділення Національної спілки кінематографістів України.
2.4. Одеське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України.
2.5. Одеська обласна організація Національної спілки фотохудожників України.
2.6. Одеська організація Національної спілки композиторів України.
2.7. Одеська обласна організація Національної спілки письменників України.

3. Порядок призначення і виплати щорічної надбавки

3.1. Щорічна надбавка виплачується з Одеського міського бюджету та нараховується головним розпорядником коштів – департаментом культури та туризму Одеської міської ради, після прийняття відповідного розпорядження міського голови про її призначення.
3.2. Щорічна надбавка становить 1000 (одна тисяча) грн для кожної спілки з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства та сплачується кожній творчій спілці один раз на рік після набрання законної сили розпорядження міського голови про її призначення.
3.3. Для призначення щорічної надбавки на наступний рік голови творчих спілок подають до 20 листопада поточного року до департаменту культури та туризму Одеської міської ради наступні документи:
- лист-клопотання на ім’я Одеського міського голови про виплату щорічної надбавки;
- копія протоколу зборів правління творчої спілки з висновком про призначення щорічної надбавки кандидатам – членам спілки, на наступний рік;
- відомості про кандидатів, які включають інформацію про почесні звання, нагороди та інші документи, які підтверджують визначні заслуги поданих кандидатур.
3.4. Збори правлінь творчих спілок можуть визначати будь-яку кількість кандидатів на розподіл між ними суми, зазначеної у пункті 3.2.
3.5. Відбір кандидатів на отримання щорічної надбавки з числа висунутих кандидатів здійснюється комісією з відбору кандидатів на отримання щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси (далі – Комісія).
3.6. Призначення щорічної надбавки на новий термін здійснюється в тому ж порядку.

4. Робота Комісії

4.1. Комісія складається з посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Одеської міської ради, відомих творчих особистостей міста, представників громадськості та затверджується розпорядженням міського голови.
4.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а у разі його тривалої відсутності – заступником голови Комісії. Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії.
4.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу. Рішення приймається відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії (у разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним).
4.4. У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря, Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх членів Комісії.
4.5. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання) та підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) і головою Комісії (головуючим на засіданні).
4.6. Комісія раз на рік визначає кандидатів на отримання щорічної надбавки та готує проект відповідного розпорядження міського голови на підставі висновку Комісії.
4.7. Комісія здійснює відбір кандидатів на отримання щорічної надбавки за наступними критеріями:
- значний внесок кандидата у розвиток вітчизняної культури;
- похилий вік;
- скрутне матеріальне становище;
- важкий стан здоров’я.

Керуюча справами                                О. Оніщенко

 

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 01.06.2016р.
№ 528

 

КОШТОРИС

на виплату щорічної муніципальної надбавки до пенсії
членам творчих спілок міста Одеси 
 

Розмір
надбавки
Кількість
 
Річний
фонд
1000 грн
7
7 000 грн

  

Керуюча справами                                                    О. Оніщенко

Страница создана: 2016.06.03 17:05