Розпорядження
Одеського міського голови
№ 879 від 05.09.2016р.


Про внесення змін до розпорядження міського голови

від 13 червня 2012 року № 579-01р

«Про створення Координаційної ради з питань патріотичного

виховання дітей і молоді при Одеському міському голові»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», з метою забезпечення реалізації рішення Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII «Про затвердження міської Програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді у м. Одеса «Я – одесит» на 2016-2020 роки», підвищення ефективності роботи Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 13 червня 2012 року № 579-01р «Про створення Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові»:
1.1. Замінити у назві та далі по тексту слова «патріотичне виховання» на «національно-патріотичне виховання».
1.2. Викласти додатки 1, 2 у новій редакції (додаються).
1.3. Додаток 3 виключити.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.Г. Труханов

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 05.09.2016
№ 879
 
«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 13 червня 2012 року
№ 579-01р
 
СКЛАД
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання
дітей і молоді при Одеському міському голові
 

 

Цвірінько
Зінаїда Миколаївна
  
 -
 
голова Координаційної ради, заступник міського голови;
 
Етнарович
Олег Володимирович
-
 
співголова Координаційної ради, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);
 
Буйневич
Олена Валеріївна
-
заступник голови Координаційної ради, директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
 
Лобан
Олег Леонідович
-
заступник голови Координаційної ради, член виконавчого комітету Одеської міської ради (за згодою);
 
Жильцов
Олександр Сергійович
-
секретар Координаційної ради, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.
 
Члени Координаційної ради:
 
Бабакін
Сергій Георгійович
-
директор Одеського обласного Стрілецько- спортивного клубу Товариства сприяння обороні України, член центрального комітету Товариства сприяння обороні України (за згодою);
 
Гладушняк
Олександр Олексійович
-
депутат Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);
 
Дамаскіна
Ірина Віталіївна
 
-
начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
Делієва
Наталія Вікторівна
-
директор театру «Маски-шоу» (за згодою);
 
 
Денисов
Олег Володимирович
-
директор позашкільного навчального закладу «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1»;
 
Добровольський
В’ячеслав Авксентійович
 
-
голова Організації ветеранів міста Одеси (за згодою);
 
Кісловський
Олексій В’ячеславович
-
депутат Одеської міської ради від фракції «Українська морська партія Сергія Ківалова» (за згодою);
 
Коваль
Денис Олександрович
-
депутат Одеської міської ради від фракції політичної партії «Опозиційний блок» (за згодою);
 
Косєй
Ірина Володимирівна
 
-
головний спеціаліст управління реклами Одеської міської ради;
Крюк
Геннадій Олександрович
-
заступник командувача Одеського обласного козацького товариства «Південний оперативний козацький округ» (за згодою);
  
Лата
Микола Васильович
-
голова громадської організації «Одеська обласна спілка ветеранів-десантників» (за згодою);
 
Левітін
Олександр Володимирович
-
відповідальний секретар громадської організації «Регіональна рада громадських об'єднань ветеранів Одеської області» (за згодою);
 
Майнов
Олександр Сергійович
-
депутат Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);
 
Осіпова
Ніна Германівна
-
секретар органу самоорганізації населення «Південно-західний масив»;
 
Роговський
Дмитро Володимирович
-
голова Одеської обласної організації конгресу українських націоналістів (за згодою);
 
Руденко
Ірина Василівна
-
начальник відділу з питань охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
Санак
Юрій Миколайович
-
начальник відділу по роботі з бібліотеками та історико-топонімічної комісії департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
Сиваш
Андрій Сергійович
-
директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;
 
Шпак
Сергій Васильович
-
голова Міжобласної громадської організації «Чорноморський округ «Козацтво Запорозьке» (за згодою);
 
Штепа
Олександр Олексійович
-
заступник директора департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами.
 

   

Керуюча справами                                                                     О. Оніщенко
 
 
 
 
 Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 13 червня 2012 року
№ 579-01р
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові
(далі – Положення)
 
 
1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, створеним з метою організаційно-методичного забезпечення реалізації міської Програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді м. Одеси «Я – одесит» на 2016-2020 роки (далі – Програма), сприяння постійному вдосконаленню роботи з національно-патріотичного виховання, узгодженості дій виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій, військових формувань у вирішенні питань, пов’язаних з національно-патріотичним вихованням дітей і молоді в місті Одесі (далі – національно-патріотичне виховання).
 
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Ради є:
3.1. Організаційно-методичний супровід та здійснення моніторингу стану виконання Програми.
3.2. Підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання дітей і молоді в м. Одесі.
3.3. Координація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, військових формувань з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді  в місті Одесі.
3.4. Організація і проведення консультацій з громадськістю з питань національно-патріотичного виховання та сприяння врахуванню Одеською міською радою, її виконавчими органами громадської думки при формуванні та реалізації міської політики у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді в місті Одесі.
3.5. Участь у плануванні та проведенні загальноміських заходів, присвячених державним, регіональним, міським, професійним святам та пам'ятним датам.
 
 
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Вивчає стан виконання завдань та заходів, визначених Програмою.
4.2. Готує та подає пропозиції міському голові та виконавчим органам Одеської міської ради щодо:
- проекту календарного плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на відповідний рік;
- внесення змін до Програми на підставі аналізу її ефективності та пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, громадських організацій та установ;
- проектів актів Одеської міської ради, її виконавчих органів у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді в місті Одесі.
4.3. Сприяє організації та проведенню відповідно до законодавства України громадської експертизи проектів актів Одеської міської ради, її виконавчих органів у частині, що стосується сфери національно-патріотичного виховання дітей та молоді в місті Одесі.
4.4. Організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, «круглі столи» тощо) з питань національно-патріотичного виховання.
4.5. Здійснює контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
4.6. Інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання на офіційному сайті Одеської міської ради та в газеті «Одеський вісник».
 
5. Рада має право:
5.1. Ініціювати створення постійних і тимчасових робочих органів (секретаріатів, комітетів, комісій, експертних груп тощо) для розгляду та вирішення питань національно-патріотичного виховання.
5.2. Запрошувати на свої засідання та залучати у встановленому порядку до роботи посадових осіб та спеціалістів виконавчих органів Одеської міської ради, представників наукових установ, організацій та об'єднань громадян тощо.
5.3. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради.
5.4. Організовувати та проводити конференції, семінари, «круглі столи» тощо.
5.5. Брати участь у розробці проектів бюджету, міських програм, перспективних планів, розпоряджень міського голови, які тим чи іншим чином стосуються питань національно-патріотичного виховання.
 
6. Склад Ради:
6.1. До складу Ради входять голова, співголова, заступники голови, секретар та члени Ради.
6.2. Голова Ради призначається з числа заступників міського голови.
6.3. Співголова Ради – голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.
6.4. Секретар Ради – директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.
6.5. Персональний склад Ради, Положення та внесення відповідних змін та доповнень до них затверджуються розпорядженням міського голови.
6.6. До складу Ради можуть входити депутати Одеської міської ради (за згодою), посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, представники об'єднань громадян, статутна діяльність яких передбачає реалізацію завдань національно-патріотичного виховання при виявленні бажання брати участь у роботі Ради; представники інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які включаються до складу ради при наявності відповідного клопотання керівництва та особистої заяви на ім’я міського голови.
 
7. Засідання Ради:
7.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.
7.2. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів.
7.3. Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  
7.4. Засідання Ради веде її голова, а в разі відсутності – співголова або секретар Ради. За дорученням голови Ради засідання може вести інша особа, яка є її членом.
7.5. На засіданнях Ради протокол веде секретар, а за його відсутності – інша особа за дорученням голови Ради. Протокол підписують голова, співголова та секретар Ради.
7.6. Засідання Ради починається з оголошення порядку денного. Члени Ради мають право вносити зміни та доповнення до порядку денного. Порядок денний затверджується голосуванням.
7.7. Засідання проводяться відкрито. Особи, які не є членами Ради, беруть участь у засіданнях без права дорадчого голосу. З дозволу головуючого на засіданні такі особи мають право виступати, ініціювати розгляд того чи іншого питання та вносити пропозиції, за результатами обговорення яких членами Ради приймається відповідне рішення.
 
8. Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- надає членам Ради доручення, які безпосередньо стосуються діяльності Ради, та здійснює контроль їх виконання;
- розподіляє обов’язки між співголовою та заступниками;
- скликає і проводить засідання Ради;
- підписує документи від імені Ради;
- може надавати доручення членам Ради та контролювати їх виконання;
- інформує міського голову про діяльність Ради;
- представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.
У разі відсутності голови Ради (відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує співголова Ради.
 
9. Секретар Ради:
- забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень тощо) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів Ради;
- погоджує дату, місце і час проведення засідань і забезпечує їх підготовку;
- не пізніше ніж за три робочих дні доводить до членів Ради дату, місце і час проведення засідання і його порядок денний;
- забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для ЗМІ;
- забезпечує у встановленому порядку оформлення протоколів засідань і матеріалів до них;
- забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до відповідних посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та готує інформацію за його результатами.
 
10. Члени Ради:
- беруть участь у засіданнях Ради з правом голосу;
- готують відповідні матеріали, проекти рішень Ради з питань, що відносяться до її компетенції, і подають їх в письмовому вигляді не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання Ради;
- виконують доручення голови Ради з її діяльності;
- виконують рішення Ради та звітують перед Радою про хід їх виконання.
 
Відповідальність за організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради, своєчасне здійснення розрахунків за договорами тощо покладається на департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради і департамент освіти та науки Одеської міської ради.
 
11. Для здійснення листування Рада має бланк зі своїм найменуванням, зразок якого затверджується розпорядженням міського голови.
 
12. Питання про припинення діяльності Ради може бути порушене двома третинами її членів або міським головою».
 
 
 
Керуюча справами                                                                       О. ОніщенкоСтраница создана: 2016.09.09 16:10