Внесено зміни розпорядженням міського голови № 709 від 20.08.2020 р.

Внесено зміни розпорядженням міського голови № 671 від 01.08.2018 р.
Внесено зміни розпорядженням міського голови № 198 від 29.03.2018 р.

Внесено зміни розпорядженням міського голови № 37 від 31.01.2018 р.

Внесено зміни розпорядженням міського голови № 291 від 10.04.2017 р. 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 150 від 28.02.2017р.

Про створення постійно діючої робочої групи із взаємодії з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розв’язання проблем, пов’язаних з утворенням, реєстрацією та функціонуванням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків:

1. Створити постійно діючу робочу групу із взаємодії з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про постійно діючу робочу групу із взаємодії з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (додаток 2).

3. Робочій групі щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію міському голові стосовно результатів своєї діяльності.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
Г. Труханов

 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 28.02.2017р.
№ 150


CКЛАД
постійно діючої робочої групи із взаємодії

з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків

 

Орловський
Анатолій Йосипович
 
- голова робочої групи, перший заступник міського голови; 
 
Козловський
Олександр Маркович 
 
- заступник голови робочої групи, директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;
Даниленко Вікторія Миколаївна
- секретар робочої групи, заступник начальника відділу розвитку житлово-комунального господарства та роботи з житлово-будівельними кооперативами та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків департаменту міського господарства Одеської міської ради.
 
Члени робочої групи:
 
Бєлов
Сергій Миколайович
- заступник директора департаменту, начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з ДСНС департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;
 
Буймович
Сергій Ігорович
- заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Вікован
Тетяна Георгіївна
- заступник директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
Гоманюк
Ольга Степанівна
  
- голова правління ОСББ «Городок – 24» (за згодою);
 
Гриб
Тамара Юріївна
 
- голова ЖКБ «Іллічівський-36» (за згодою);
 
Данилюк
Микола Миколайович
- заступник директора громадської організації «Правова корпорація» (за згодою);
 
Калінін
Юрій Васильович
- заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Князь
Богдан Юрійович
 
- управитель ОСББ «Паустовський 13» (за згодою);
 
Ковальчук
Лідія Всеволодівна
- голова правління клубу голів ОСББ м. Одеси (за згодою);
 
Коржова
Ольга Євгенівна
- начальник служби теплозбуту КП «Теплопостачання м. Одеси»;
 
Ляшенко
Олександр Володимирович 
- заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Міхайлістий
Анатолій Леонідович
- заступник директора з інвестиційної політики філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» (за згодою);
 
Міхова
Катерина Іванівна
- перший заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Мостовських
Наталя Іванівна
- заступник директора департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;
 
Прейгер
Наталя Анатоліївна
- заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
Радулов
Дмитро Дмитрович
- директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;
 
Сечко
Ігор Леопольдович
- начальник служби аудиту ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» (за згодою);
 
Тарановський
Дмитро Сергійович
- заступник директора КУ «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради»;
 
Трасован
Борис Семенович
- помічник голови правління ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» (за згодою);
 
Фартушняк
Ольга Кирилівна
 
- голова правління ОСББ «Зелений квартал» (за згодою);
Шабалін
Михайло Олександрович
- начальник виробничо-технічного відділу ПАТ «ОДЕСАГАЗ» (за згодою);
 
Штефанець
Валерій Вікторович
- член правління асоціації «Одеський житловий союз» (за згодою).
 
 

 

Заступник міського голови,
n.в.о. керуючої справами                                 З. Цвірінько


Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 28.02.2017р.
№ 150


ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу робочу групу із взаємодії

з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків


1. Загальні положення


1.1. Постійно діюча робоча група із взаємодії з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим органом з питань створення, діяльності, взаємовідносин з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), метою якої є розв’язання проблем, пов’язаних з їх утворенням, реєстрацією та функціонуванням.
1.2. Положення про робочу групу затверджується розпорядженням міського голови.
1.3. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України, Указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням.


2. Завдання робочої групи


2.1. Проведення аналізу основних проблемних питань щодо створення та функціонування ОСББ, розгляд можливих шляхів їх вирішення.
2.2. Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, відповідних громадських організацій з питань розвитку та діяльності ОСББ.
2.3. Організація публічних заходів для обговорення актуальних питань щодо реформування житлово-комунального господарства та створення ОСББ.
2.4. Забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ.
2.5. Розгляд звернень та пропозицій від громадських організацій, ОСББ, фізичних осіб з питань, що стосуються діяльності ОСББ.
2.6. Надання організаційної допомоги щодо укладання договорів з підприємствами, установами і організаціями, які є надавачами послуг.
2.7. Розгляд звернень громадян, керівників ініціативних груп, ОСББ, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, в межах наданих цим Положенням повноважень.


3. Склад робочої групи


Персональний склад робочої групи та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови.

 
4. Організація роботи робочої групи 

4.1. Основною формою роботи робочої групи є засідання. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
4.2. Засідання робочої групи веде голова або його заступник.
4.3. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.4. Пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти письмово свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
4.5. Припинення діяльності та ліквідація робочої групи здійснюється на підставі розпорядження міського голови.

Заступник міського голови,
Т.в.о. керуючої справами                       З. Цвірінько


Страница создана: 2017.03.02 19:09