Розпорядження
Одеського міського голови
№ 175 від 07.03.2017 р.

Про внесення змін до плану-графіка підвищення кваліфікації

посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на 2017 рік


Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції відповідних виконавчих органів Одеської міської ради:

1. Внести наступні зміни до плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на 2017 рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 28 грудня 2016 року № 1349:
1.1. У пункті 3 у колонці “Термін проведення навчання” цифри та слова “28 лютого – 27 квітня” замінити цифрами та словами “27 лютого – 26 квітня”.
1.2. У пункті 9 у колонці “Назва виконавчих органів Одеської міської ради з яких направляються на навчання працівники та їх кількість” виключити слова та цифри “Департамент інформації та зв’язків з громадськістю – 1”, у зв’язку з чим у колонці “Загальна кількість слухачів” зазначеного пункту цифру 17 замінити цифрою 16.
1.3. Пункт 10 у колонці “Назва виконавчих органів Одеської міської ради з яких направляються на навчання працівники та їх кількість” доповнити словами та цифрами “Департамент муніципальної безпеки – 1”, у зв’язку з чим у колонці “Загальна кількість слухачів” зазначеного пункту цифру 23 замінити цифрою 24.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.Г. Труханов


Страница создана: 2017.03.09 17:03