Розпорядження
Одеського міського голови
№ 299 від 10.04.2017р.

Про громадський бюджет міста Одеси на 2017 рік


Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1323-VII «Про бюджет міста Одеси на 2017 рік» та від 08 лютого 2017 року № 1605-VII «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Одеси», з метою активізації місцевих ініціатив мешканців та громадськості міста Одеси:

1 Створити комісію з питань громадського бюджету міста Одеси та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити параметри громадського бюджету міста Одеси на 2017 рік (додаток 2).

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради:

 
3.1. До 11 квітня 2017 року на порталі «Соціально активний громадянин міста» розробити та розмістити електронний сервіс «Громадський бюджет» для забезпечення автоматизації всіх етапів громадського бюджету, зокрема процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за них, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів.

3.2. Забезпечити висвітлення використання громадського бюджету міста Одеси на 2017 рік у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 
Г. Труханов

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 10.04.2017р.
№ 299

 

СКЛАД
комісії з питань громадського бюджету міста Одеси

   

Вугельман
Павло Володимирович
 
-
голова комісії, заступник міського голови;  
Потапський
Олексій Юрійович
 
-
заступник голови комісії, секретар міської ради
 
Бриндак
Олег Борисович
 
-
заступник голови комісії, голова депутатської фракції політичної партії «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ», голова постійної комісії  Одеської міської ради з питань землеустрою і земельних правовідносин (за згодою)
 
Сиваш
Андрій Сергійович
 
-
секретар комісії, директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
 
 
Члени комісії:
 
Бедрега
Світлана Миколаївна
 
-
директор департаменту фінансів Одеської міської ради
Борняков
Олександр Сергійович
-
представник депутатської фракції «Одеська міська організація політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (за згодою)
 
Горбатюк
Анатолій Ісаакович
 
-
представник ГО «Всесвітній клуб одеситів» (за згодою)
 
Григор’єв
Денис Станіславович
-
представник депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (за згодою)
 
Кавун
Анатолій Валентинович
-
представник громадськості, засновник проекту «Добра справа» (за згодою)
 
Обухов
Петро Геннадійович
 
-
представник громадськості (за згодою);
Орлов
Олександр Віталійович
 
-
представник  депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок»   (за згодою);
Осауленко
Світлана Вікторівна
 
-
представник депутатської фракції «Українська морська партія Сергія Ківалова» (за згодою);
Поповська
Інна Петрівна
-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
Прігарін
Олександр Анатолійович
-
доктор історичних наук, професор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, голова Одеської міської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (за згодою);
Сарафанюк
Сергій Федорович
-
представник громадськості, координатор регіонального центу компетенції державного підприємства «Прозорро» (за згодою).

 

Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
від 10.04.2017р.
№ 299
 
Параметри громадського бюджету міста Одеси на 2017 рік
 
1. Загальний обсяг видатків на 2017 рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів, визначається рішенням Одеської міської ради про бюджет міста на 2017 рік.
 
2. Кількість підписів, яку необхідно зібрати автору для подачі проекту, має становити щонайменше 50 (крім підпису автора/ів проекту).
 
3. Мінімально можливий вік автора проекту – 18 років.
 
4. Впровадження проекту – до 05 грудня 2017 року.
 
5. Вартість одного проекту – від 200 000 грн до 5 000 000 грн.
 
6. Типи проектів:
- безпека та громадський порядок (заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності (наприклад, запровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони тощо);
- туризм (реалізація заходів із залучення туристів до міста. Проекти у галузі міського туризму та туристичної інфраструктури);
- телекомунікації, зв'язок та інформаційні технології (автоматизація систем із надання послуг мешканцям; інтерактивні карти; мобільні додатки щодо міської інфраструктури; облаштування зон wі-fi тощо).
- дорожньо-транспортна інфраструктура (розвиток пішохідної інфраструктури, зокрема підземних переходів; регулювання дорожнього руху; облаштування місць для паркування автомобілів, велосипедних доріжок, місць для паркування та пунктів прокату велосипедів; доступ до громадського транспорту; вдосконалення мережі громадського транспорту; розвиток інфраструктури громадського транспорту тощо);
- енергозбереження (заходи, спрямовані на енергозбереження);
- навколишнє середовище (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота з безпритульними тваринами, зокрема чіпування, регулювання їх чисельності, вигул свійських тварин тощо);
- комунальне господарство (облаштування та озеленення територій, облаштування дитячих майданчиків; вуличне освітлення; поводження з відходами; поліпшення якості питної води тощо);
- культура (створення та розвиток закладів культурного напряму; організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо); реставрація архітектурних пам'яток тощо);
- освіта (розвиток установ позашкільної, шкільної та вищої освіти; організація просвітницьких заходів (тренінгів, курсів, семінарів тощо);
- охорона здоров'я (розвиток медичної інфраструктури; покращення послуг медичних установ та забезпечення вільного доступу до їх отримання;
організація заходів із ранньої діагностики та профілактики захворювань; пропагування здорового способу життя тощо);
- соціальний захист (розвиток закладів соціальної допомоги та обслуговування, проведення заходів соціальної направленості, включаючи заходи з реабілітації інвалідів. Захист прав інвалідів, сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу інвалідів до об'єктів інфраструктури).
- спорт (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму; організація спортивних заходів (змагання, марафони тощо); популяризація спорту та здорового способу життя).
 
7. Початок прийому проектів з 24 квітня 2017 року.
 
8. Завершення прийому проектів 07 червня 2017 року (включно).
 
9. Термін оцінки комісією з питань громадського бюджету міста Одеси поданих проектів та виставлення їх на голосування з 08 червня по 28 червня 2017 року (включно).
 
10. Початок голосування за проекти 29 червня 2017 року (включно).
 
11. Завершення голосування за проекти 28 липня 2017 року (включно).
 
12. Оприлюднення проектів-переможців 02 серпня 2017 року (включно).
  
 
Керуюча справами                                                                             О. Оніщенко
 

* * * * *

Распоряжение
Одесского городского головы
№ 299 от 10.04.2017 г.
 
Об общественном бюджете города Одессы на 2017 год
 
Согласно Бюджетному кодексу Украины, Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине», решениям Одесского городского совета от 07 декабря 2016 года № 1323-VII «О бюджете города Одессы на 2017 год» и от 08 февраля 2017 года № 1605-VII «Об утверждении Положения об общественном бюджете города Одессы», с целью активизации местных инициатив жителей и общественности города Одессы:

1. Создать комиссию по вопросам общественного бюджета города Одессы и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить параметры общественного бюджета города Одессы на 2017 год (приложение 2).

3. Департаменту информации и связей с общественностью Одесского городского совета:
3.1. До 11 апреля 2017 года на портале «Социально активный гражданин города» разработать и разместить электронный сервис «Общественный бюджет» для обеспечения автоматизации всех этапов общественного бюджета, в частности процессов подачи и представления для голосования проектов, электронного голосования за них, связи с авторами проектов, обнародование информации об отобранных проектах, состоянии их реализации и итоговых отчетов о реализации проектов.
3.2. Обеспечить освещение использования общественного бюджета города Одессы на 2017 год в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя городского головы Вугельмана П. В.
 
Г. Труханов
 
Дополнение 1 
к распоряжению
городского головы
от 10.04.2017 г. № 299
 
СОСТАВ
комиссии по вопросам общественного бюджета города Одессы
 
Вугельман
Павел Владимирович
 
-
председатель комиссии, заместитель городского головы;
 
Потапский
Алексей Юрьевич
 
-
заместитель председателя комиссии, секретарь городского совета;
 
Брындак
Олег Борисович
 
-
заместитель председателя комиссии, председатель депутатской фракции политической партии «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ», председатель постоянной комиссии Одесского городского совета по землеустройству и земельным правоотношениям (по согласованию);
 
Сиваш
Андрей Сергеевич
 
-
секретарь комиссии, директор департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета.
 
Члены комиссии:
 
Бедрега
Светлана Николаевна
 
-
директор департамента финансов
 Одесского городского совета;
Борняков
Александр Сергеевич
-
представитель депутатской фракции «Одесская городская организация политической партии «Об 'єднання «Самопоміч» (по согласованию);
 
Горбатюк
Анатолий Исаакович
 
-
представитель ОО «Всемирный клуб одесситов» (по согласованию);
 
Григорьев
Денис Станиславович
-
представитель депутатской фракции ПАРТИИ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО «СОЛИДАРНОСТЬ» (по согласованию);
 
Кавун
Анатолий Валентинович
-
 представитель общественности, основатель проекта «Добра справа» (по согласованию);
 
Обухов
Пётр Геннадиевич
 
-
представитель общественности (по согласованию);
 
Орлов
Александр Витальевич
 
-
представитель депутатской фракции политической партии «Оппозиционный блок» (по согласованию);
 
Осауленко
Светлана Викторовна
 
-
представитель депутатской фракции «Украинская морская партия Сергея Кивалова» (по согласованию);
 
Поповская
Инна Петровна
-
директор юридического департамента Одесского городского совета;
 
Пригарин
Александр Анатольевич
-
доктор исторических наук, профессор Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, председатель Одесской городской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры (по согласованию);
 
Сарафанюк
Сергей Федорович
-
представитель общественности, координатор регионального центра компетенции государственного предприятия «Прозорро» (по согласованию).
 
 
 
 
 
Управляющая делами                                  Е. Онищенко
 
Дополнение 2 
к распоряжению
городского головы
от 10.04.2017 г. № 299
 
Параметры общественного бюджета города Одессы на 2017 год
 
1. Общий объем расходов на 2017 год, который планируется направить на реализацию проектов, определяется решением Одесского городского совета о бюджете города на 2017 год.
 
2. Количество подписей, которое необходимо собрать автору для подачи проекта, должно составлять не менее 50 (кроме подписи автора/ов проекта).
 
3. Минимально допустимый возраст автора проекта – 18 лет.
 
4. Внедрение проекта – до 05 декабря 2017 года.
 
5. Стоимость одного проекта – от 200 000 грн. до 5 000 000 грн.
 
6. Типы проектов:
- безопасность и общественный порядок (мероприятия, направленные на усиление общественного порядка, безопасность граждан и защиту их собственности (например, внедрение системы видеонаблюдения, пожарной охраны и тому подобное);
- туризм (реализация мероприятий по привлечению туристов в город. Проекты в области городского туризма и туристической инфраструктуры);
- телекоммуникации, связь и информационные технологии (автоматизация систем по предоставлению услуг жителям; интерактивные карты; мобильные приложения относительно городской инфраструктуры; обустройство зон wi-fi и т.д.).
- дорожно-транспортная инфраструктура (развитие пешеходной инфраструктуры, в частности подземных переходов; регулирование дорожного движения; обустройство мест для парковки автомобилей, велосипедных дорожек, парковок и пунктов проката велосипедов; доступ к общественному транспорту; совершенствование сети общественного транспорта; развитие инфраструктуры общественного транспорта и т.д.);
- энергосбережение (мероприятия, направленные на энергосбережение);
- окружающая среда (предотвращение и ликвидация загрязнения окружающей среды; охрана природных ресурсов; работа с беспризорными животными, в том числе чипирование, регулирование их численности, выгул домашних животных и т.д.);
- коммунальное хозяйство (обустройство и озеленение территорий, обустройство детских площадок; уличное освещение; обращение с отходами; улучшение качества питьевой воды и т.д.);
- культура (создание и развитие учреждений культурного направления; организация культурного досуга (фестивали, спектакли, концерты, конкурсы, ярмарки, выставки и др.); реставрация архитектурных памятников и т.д.);
- образование (развитие учреждений внешкольного, школьного и высшего образования; организация просветительских мероприятий (тренингов, курсов, семинаров);
- здравоохранение (развитие медицинской инфраструктуры; улучшение услуг медицинских учреждений и обеспечение свободного доступа к их получению; организация мероприятий по ранней диагностике и профилактике заболеваний; пропаганда здорового образа жизни и т.д.);
- социальная защита (развитие учреждений социальной помощи и обслуживания, проведение мероприятий социальной направленности, включая мероприятия по реабилитации инвалидов. Защита прав инвалидов, сирот, нетрудоспособных лиц, пенсионеров, многодетных семей. Обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры);
- спорт (развитие учреждений спортивно-оздоровительного направления; организация спортивных мероприятий (соревнования, марафоны и др.); популяризация спорта и здорового образа жизни).
 
7. Начало приема проектов - с 24 апреля 2017 года.
 
8. Завершение приема проектов - 07 июня 2017 года (включительно).
 
9. Срок оценки комиссией по вопросам общественного бюджета города Одессы представленных проектов и выставление их на голосование с 08 июня по 28 июня 2017 года (включительно).
 
10. Начало голосования за проекты - 29 июня 2017 года (включительно).
 
11. Завершение голосования за проекты - 28 июля 2017 года (включительно).
 
12. Обнародование проектов-победителей - 02 августа 2017 года (включительно).
 

Управляющая делами                                                           Е. Онищенко
 
 
 
Розпорядження Одеського міського голови №299 від 10.04.2017р. оприлюднено в газеті “Одесский вестник” №16 от 22.04.2017р.

Страница создана: 2017.04.19 12:05