Втратило чинність згідно розпорядження №1934-01р від 03.11.2011р.

 

Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №1638-01р від 04.08.2009р.

 

Розпорядження
міського голови
№941-01р від 06.09.2007р.

Про встановлення стипендії імені Сергія Варламова

студентам Одеської національної юридичної академії

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на честь трагічно загиблого начальника управління правового контролю виконавчого комітету Одеської міської ради Сергія Варламова, з метою стимулювання наукового розвитку студентів Одеської національної юридичної академії:

1. Встановити з 01 вересня 2007 року 6 стипендій імені Сергія Варламова студентам Одеської національної юридичної академії.

2. Затвердити Положення про порядок встановлення стипендії імені Сергія Варламова студентам Одеської національної юридичної академії (додаток 1).

3. Затвердити кошторис видатків на 2007 рік (додаток 2) та наступні роки (додаток 3) на виплату стипендії імені Сергія Варламова студентам Одеської національної юридичної академії.

4. Затвердити склад комісії з призначення стипендії імені Сергія Варламова студентам Одеської національної юридичної академії (додаток 4).

5. Управлінню фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) перерахувати з цільового фонду Одеської міської ради:
- у 2007 році щомісячно з вересня по грудень включно по 4200 (чотири тисячі двісті) грн.;
- у наступні роки щомісячно з лютого по червень включно та з вересня по грудень включно по 4200 (чотири тисячі двісті) грн. управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради.

6. Управлінню молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради (Яковлева І.А.):
- здійснювати виплату стипендій імені Сергія Варламова студентам Одеської національної юридичної академії, визначеним у розпорядженні міського голови про її призначення;
- у 10-денний термін після отримання фінансування надавати до управління фінансів Одеської міської ради звіт про цільове використання коштів.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Е. Гурвіц

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 06.09.2007р. №941-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення стипендії імені Сергія Варламова
студентам Одеської національної юридичної академії

 

1. Стипендія імені Сергія Варламова призначається 6-ти студентам Одеської національної юридичної академії, які досягли значних успіхів у вивченні правознавства, переможцям олімпіад з правознавства та інших конкурсів з правознавства, за результатами екзаменаційної сесії щорічно два рази на рік.

2. Кандидати на отримання стипендії імені Сергія Варламова висовуються вченою радою Одеської національної юридичної академії за поданням відповідних факультетів (по одному від кожного факультету).

3. Вчена рада Одеської національної юридичної академії надсилає протягом тижня після закінчення екзаменаційної сесії комісії з призначення стипендії імені Сергія Варламова мотивовані подання, в яких відзначає успішність кандидатів, їх творчу та наукову роботу, участь у громадському житті Одеської національної юридичної академії та міста, а також, витяг з протоколу вченої ради Одеської національної юридичної академії.

4. Комісія два рази на рік визначає кандидатів на отримання стипендії та в тижневий термін після отримання подання від вченої ради Одеської національної юридичної академії готує проект розпорядження Одеського міського голови про поіменне призначення стипендії імені Сергія Варламова.

5. Комісія два рази на рік визначає кандидатів на отримання стипендії та подає пропозиції міському голові.

6. Стипендія імені Сергія Варламова становить 700 грн. з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства та сплачується щомісячно з лютого по червень включно та з вересня по грудень включно після прийняття відповідного розпорядження Одеського міського голови про її призначення.

7. Позбавлення студентів Одеської національної юридичної академії стипендії здійснюється розпорядженням Одеського міського голови за рішенням комісії з призначення стипендії імені Сергія Варламова на підставі подання вченої ради Одеської національної юридичної академії.

Керуюча справами             Т.М. Єршова

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 06.09.2007р. №941-01р

 

КОШТОРИС
видатків на виплату стипендії імені Сергія Варламова
студентам Одеської національної юридичної академії в 2007 році

 

Розмір
стипендії
Кількість
стипендій
Місячний
 стипендіальний
фонд
Річний
стипендіальний 
фонд
700 грн
6
4200 грн.
16800 грн.

 

Керуюча справами                 Т.М. Єршова

 

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 06.09.2007р. №941-01р

 

КОШТОРИС
видатків на виплату стипендії імені Сергія Варламова
студентам Одеської національної юридичної академії починаючи з 2008 року

 

Розмір
стипендії
Кількість
стипендій
Місячний
стипендіальний
фонд
Кількість
місяців
Річний
стипендіальний
фонд
700 грн.
6
4200 грн.
9
37800 грн.


Керуюча справами               Т.М. Єршова

 

Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 06.09.2007р. №941-01р

 

СКЛАД
комісії з призначення стипендії імені Сергія Варламова
студентам Одеської національної юридичної академії

 

Фідірко Тетяна Георгіївна - голова комісії, заступник міського голови;

Ківалов Сергій Васильович - співголова комісії, ректор Одеської національної юридичної академії (за згодою);

Чолак Валентина Семенівна - секретар комісії, головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради.

Члени комісії:

Азаркіна Олена Володимирівна - в.о. начальника юридичного управління
Одеської міської ради;

Савельєва Наталія Володимирівна - начальник управління освіти та науки Одеської міської ради;

Яковлева Ірина Анатоліївна - начальник управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради. 
 

 
Керуюча справами                   Т.М. Єршова

 


Страница создана: 2007.09.07 17:27