Проект доопрацьовано 19.04.2019 р.

Про внесення змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року № 561


Відповідно до підпункту 5 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, розділу IV Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року № 561 (далі – Правила):
1.1. У пунктах 25-27 Правил слова та цифру «додаток 4 до Правил приймання стічних вод» замінити словами та цифрою «додаток 5 до Правил приймання стічних вод» у відповідних відмінках.
1.2. Викласти додатки 4, 5 до Правил у новій редакції згідно із додатками 1 та 2 до цього рішення відповідно.
1.3. Викласти абзац 5 пункту 7 додатка 6 до Правил у наступній редакції:
«Контроль за дотриманням Споживачами визначених у цьому пункті умов забезпечення якості стічної води здійснює Виробник, департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, інші органи державної влади та виконавчі органи Одеської міської ради, наділені повноваженнями щодо здійснення такого контролю».
1.4. Виключити з пункту 53 додатка до рішення слова, цифру та символ «більше ніж на 30%».

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту міського господарства Одеської міської ради
Вик. Козловський О.М. 705-48-54
(Базаренко 705-48-79)

* * *

ПРОЕКТ 038465

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року № 561

«Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси»


Відповідно до підпункту 5 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, розділу IV Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року № 561 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси», виклавши додатки 4, 5 до Правил у новій редакції (додаються).

2. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту міського господарства Одеської міської ради
Вик. Козловський О.М. 705-48-54


Страница создана: 2019.03.21 16:55