ПРОЕКТ

Про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2019 року

Бюджет міста Одеси на 2019 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ обсягом 11 050 901,95 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси визначено у сумі 11 097 107,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 622 225,0 тис. гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 474 882,5 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-березень 2019 року за доходами виконано в сумі 2 625 143,0 тис. гривень або на 23,7 % від затверджених річних планових показників на 2019 рік.
Рівень виконання затверджених планових показників на І квартал 2019 року складає 104,4 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-березень 2019 року надійшло 2 470 640,1 тис. гривень або 100,2 % від планових показників І кварталу 2019 року, додаткові надходження склали 22 559,4 тис. гривень.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 151 800,6 тис. гривень або на 10,3 %.
Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету міста Одеси є:
• податок на доходи фізичних осіб
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 58,5 %.
Податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Одеси за І квартал 2019 року фактично надійшло 950 226,0 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшилися на 137 033,0 тис. гривень або на 16,9 %.
Згідно з даними Головного управління статистики в Одеській області загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств міста Одеси станом на 01 березня 2019 року становила 37 660,0 тис. гривень. У порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 6 581,0 тис. гривень.
• єдиний податок
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 18,1 %.
За І квартал 2019 року до бюджету міста Одеси фактично надійшло 293 266,5 тис. гривень єдиного податку. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшилися на 52 452,0 тис. гривень або на 21,8 %.
• плата за землю
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 10,7 %.
Фактичні надходження по платі за землю за І квартал 2019 року склали 172 966,3 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшилися на 5 297,2 тис. гривень або на 3,2 %.
Одним із резервів збільшення надходжень до бюджету міста Одеси плати за землю є погашення податкових боргів.
Згідно зі звітами Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області та Одеського Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби податковий борг (без урахування боргу банкрутів) по платі за землю станом на 01 квітня 2019 року складає 92 450,7 тис. гривень, що становить 13,4 % від затверджених річних планових показників по платі за землю на 2019 рік. У порівнянні з початком року податковий борг економічно активних підприємств збільшився на 4 598,2 тис. гривень або на 5,2%.
До спеціального фонду бюджету міста Одеси за І квартал 2019 року надійшло 154 502,9 тис. гривень або 32,5 % від річних планових показників. До бюджету розвитку фактично надійшло 71 308,7 тис. гривень, а саме:
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси –16 711,7 тис. гривень;
- коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, –8 266,7 тис. гривень;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 46 330,3 тис. гривень.
Рівень виконання затверджених річних планових показників бюджету розвитку міста Одеси складає 32,2 %.
Станом на 01 квітня 2019 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України надійшло в повному обсязі:
- освітньої субвенції в сумі 255 119,7 тис. гривень;
- медичної субвенції в сумі 186 279,2 тис. гривень.
За І квартал 2019 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 76 262,4 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси за видатками визначено в сумі 11 040 671,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 8 747 829,0 тис. гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 2 292 842,7 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-березень 2019 року за видатками виконано в сумі 2 322 722,2 тис. гривень або на 21,0 % від річних планових показників на 2019 рік.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки збільшилися на 339 060,3 тис. гривень або 117,1 %.
Протягом І кварталу 2019 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси, за звітний період склали 893 704,4 тис. гривень та у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 93 565,7 тис. гривень або 111,7 %.
Протягом звітного періоду та станом на 01 квітня 2019 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
Південним офісом Держаудитслужби у IV кварталі 2018 року та у І кварталі 2019 року проведено ревізії в департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (акт від 20 грудня 2018 року), в комунальній установі «Міська лікарня № 8» та на комунальному підприємстві «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування».
За результатами проведених ревізій встановлені порушення на загальну суму 3 391,1 тис. гривень, у тому числі: незаконних витрат –2 208,8 тис. гривень, недоотримання фінансових ресурсів –458,7 тис. гривень, порушень, що не призвели до втрат, – 62,4 тис. гривень та інших порушень – 661,1 тис. гривень.
По департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради встановлено порушень на загальну суму 1 266,0 тис. гривень, у тому числі незаконних витрат – 188,4 тис. гривень, недоотримання фінансових ресурсів – 426,3 тис. гривень та інших порушень –651,3 тис. гривень. Такі порушення, як завищення в обліку активів, невідображення поточної дебіторської заборгованості, наявність простроченої дебіторської заборгованості, необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата, нестача матеріальних цінностей тощо, виникли внаслідок недоліків в організації постановки бухгалтерського обліку та недотримання стандартів його ведення і непроведення необхідної претензійно-позовної роботи.
Станом на 17 квітня 2019 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на суму 2 884,1 тис. гривень або 85,0 % від загальної суми.
Залишилися неусунутими порушення на суму 507,0 тис. гривень, у тому числі по:
- департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради – 457,7 тис. гривень;
- комунальній установі «Міська лікарня № 8» – 49,3 тис. гривень.

Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2019 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2019 року» (додається).

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання дохідної частини бюджету міста Одеси, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2019 рік.

4. Рекомендувати Головному управлінню Державної фіскальної служби в Одеській області в обов’язковому порядку вжити дієвих заходів щодо:
- забезпечення надходжень податків і зборів в обсягах, затверджених Одеською міською радою;
- максимального скорочення податкового боргу по платі за землю до бюджету м. Одеси та недопущення його збільшення у подальшому.

5. Доручити департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради забезпечити ефективну діяльність міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі.

6. Доручити головам районних адміністрацій Одеської міської ради – керівникам районних координаційних рад, під час проведення засідань в обов’язковому порядку проводити роботу щодо скорочення обсягу податкових боргів за платежами, які надходять до бюджету міста Одеси.

7. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради у 2019 році:
7.1. Вжити заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.
7.2. Забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108 «Про заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів».

8. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

9. Звернути увагу директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради на незадовільну роботу щодо усунення фінансових порушень.

10. Доручити директору департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та головному лікарю комунальної установи «Міська лікарня № 8»:
10.1. Негайно вжити вичерпних заходів щодо повного усунення допущених фінансових порушень та у тижневий строк інформувати департамент фінансів Одеської міської ради.
10.2. Інформацію про стан усунення порушень надавати щомісячно, до 20 числа звітного місяця, до Південного офісу Держаудитслужби та департаменту фінансів Одеської міської ради до повного їх усунення.

11. Заступнику міського голови – директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. тримати на постійному контролі стан усунення порушень, встановлених Південним офісом Держаудитслужби.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова          Г. Труханов

Керуюча справами    О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2019 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2019 року (додатки 1-12).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова            Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами        О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту фінансів Одеської міської ради
Вик. Бедрега С.М. 722-03-69

Пояснювальна записка

Додатки до пояснювальної записки


Страница создана: 2019.04.24 17:35