ПРОЕКТ доопрацьовано 16.09.2019 р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII»

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», з метою реалізації заходів, направлених на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва в м. Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про внесення змін до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», з метою реалізації заходів, направлених на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва в м. Одесі, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII:
1.1. Пункт 1.3 розділу 1 викласти в наступній редакції:
«1.3. Кошти бюджету міста Одеси на фінансову підтримку в рамках Програми спрямовуються:
1) для суб’єктів малого і середнього підприємництва на:
- поворотну фінансову допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів у місті Одесі;
- часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва міста Одеси;
2) для новостворених суб’єктів малого підприємництва на:
- поворотну фінансову допомогу новоствореним суб’єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів у місті Одесі».
1.2. Доповнити розділ 1 пунктами 1.5, 1.6 наступного змісту:
«1.5. Максимальна сума фінансової підтримки, що може бути надана одному суб’єкту господарювання, не перевищує суму в національній валюті, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.
1.6. Строк надання фінансової підтримки:
- до 24 місяців з дати перерахування коштів головним розпорядником бюджетних коштів на рахунок переможців конкурсу у разі надання поворотної фінансової допомоги суб’єктам господарювання для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів;
- у разі надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, якщо кредит отримано у році, що передує року, в якому розглядається заявка претендента, то часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами здійснюється за період з початку та до кінця поточного бюджетного року, якщо кредит отримано протягом поточного бюджетного року – з моменту отримання кредиту та до кінця поточного бюджетного року».
1.3. Пункт 2.2 розділу 2 викласти у наступній редакції:
«2.2. Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого і середнього підприємництва та новостворені суб’єкти малого підприємництва, які:
- зареєстровані як суб’єкти господарювання та здійснюють діяльність на території міста Одеси;
- не перебувають на стадії ліквідації, не мають простроченої більш як шість місяців заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;
- дотримуються законодавства України про працю в частині розміру заробітної плати;
- не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна та іншу діяльність, яка заборонена чинним законодавством України;
- не отримували державну допомогу на загальну суму більше ніж 200 тисяч євро (в національній валюті за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, який діяв на дату отримання державної допомоги) в сукупності за будь-який трирічний період;
- забезпечують співфінансування бізнес-плану, інвестиційного, інноваційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі, не менше 50 відсотків».
1.4. В пункті 2.4 розділу 2 внести наступні зміни:
- абзац 3 викласти у наступній редакції:
«- кількість додаткових робочих місць, які планується створити та які повинні бути збереженими не менш як три роки»;
- доповнити після 6 абзацу новим абзацом наступного змісту:
«- забезпечення суб’єктами малого і середнього підприємництва, новоствореними суб’єктами малого підприємництва перебування матеріальних та нематеріальних активів (у разі їх придбання) на власному балансі не менш як три роки».
У зв’язку з цим абзац 7 пункту 2.4 розділу 2 вважати абзацом 8.
1.5. Пункт 2.6 розділу 2 викласти у наступній редакції:
«2.6. Суб’єкти господарювання, які бажають взяти участь у конкурсі:
1) з надання поворотної фінансової допомоги для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів подають до конкурсної комісії наступні документи:
- заявку на участь у конкурсі у двох примірниках згідно з додатком до Порядку;
- бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проект, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
- інформацію про банківські реквізити;
- копію статуту, засвідчену суб’єктом підприємництва (для юридичних осіб);
- інформацію про отримання державної допомоги (із зазначенням форми, строку та мети отримання);
- довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом;
2) з отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, до закінчення граничного строку повернення кредиту подають до конкурсної комісії наступні документи:
- заявку на участь у конкурсі у двох примірниках згідно з додатком до Порядку;
- бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проект, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
- засвідчену копію кредитного договору;
- засвідчену копію договору, укладеного зі страховою компанією щодо страхування кредиту, або іншу угоду з гарантування повернення отриманого кредиту;
- засвідчені копії платіжних доручень щодо сплати зобов’язань за кредитним договором;
- довідку з банку щодо зобов’язань суб’єкта підприємництва зі сплати відсотків за кредитом у поточному році відповідно до кредитного договору;
- інформацію про банківські реквізити;
- копію статуту, засвідчену суб’єктом підприємництва (для юридичних осіб);
- інформацію про отримання державної допомоги (із зазначенням форми, строку та мети отримання);
- довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом.
Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації».
1.6. Пункт 3.9 розділу 3 виключити, у зв’язку з чим пункти 3.10-3.17 вважати пунктами 3.9-3.16 відповідно.
1.7. Викласти додаток до Порядку у новій редакції (додається).

2. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі і інформаційних технологій.

Міський голова Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради
Вик. Тетюхін С.М. 705-46-15
(Страхова 705-46-24)

 

* * *

Проект 038582

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII»

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», з метою реалізації заходів, направлених на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва в м. Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради
Вик. Тетюхін С.М. 705-46-15
(Страхова 705-46-24)

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про внесення змін до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», з метою реалізації заходів, направлених на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва в м. Одесі, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII:
1.1. Пункт 1.3 розділу 1 викласти у наступній редакції:
«1.3. Кошти бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках Програми спрямовуються на:
1) поворотну фінансову допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів у місті Одесі;
2) часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва м. Одеси».
1.2. Доповнити розділ 1 пунктами 1.5, 1.6 наступного змісту:
«1.5. Максимальна сума фінансової підтримки, що може бути надана одному суб’єкту господарювання, не перевищує суму в національній валюті, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року. Максимальна сума фінансової підтримки не може бути більшою, ніж передбачено у Програмі та бюджеті міста Одеси на відповідний період. Головний розпорядник бюджетних коштів не може брати бюджетні зобов'язання в розмірах, що перевищують обсяги бюджетних призначень на відповідний рік.
1.6. Строк надання фінансової підтримки:
- до 24 місяців з дати перерахування коштів головним розпорядником бюджетних коштів на рахунок переможців конкурсу у разі надання поворотної фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів;
- у разі надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, якщо кредит отримано у році, що передує року, в якому розглядається заявка претендента, то часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами здійснюється за період з початку та до кінця поточного бюджетного року, якщо кредит отримано протягом поточного бюджетного року – з моменту отримання кредиту та до кінця поточного бюджетного року».
1.3. Пункт 2.2 розділу 2 викласти у наступній редакції:
«2.2. Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого і середнього підприємництва, які:
- зареєстровані як суб’єкти господарювання та здійснюють діяльність на території міста Одеси;
- не визнані банкрутами, стосовно яких не порушено справу про банкрутство;
- не перебувають на стадії ліквідації, не мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;
- дотримуються законодавства України про працю в частині розміру заробітної плати;
- не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна та іншу діяльність, що суперечить чинному законодавству України;
- протягом останніх трьох років не отримували державну допомогу на загальну суму більше ніж 150 тисяч євро (в національній валюті за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, який діяв на дату отримання державної допомоги);
- забезпечують співфінансування бізнес-плану, інвестиційного, інноваційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі, не менше 50 відсотків».
1.4. Пункт 2.4 розділу 2 доповнити абзацами 6, 7 наступного змісту:
«- кількість додаткових робочих місць, які планується створити та які повинні бути збереженими не менш як три роки;
- у разі придбання матеріальних та нематеріальних активів суб’єкти малого і середнього підприємництва забезпечують їх перебування на власному балансі не менш як три роки».
1.5. Пункт 2.6 розділу 2 викласти у наступній редакції:
«2.6. Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі:
1) з надання поворотної фінансової допомоги для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів подають конкурсній комісії:
- заявку на участь у конкурсі у двох примірниках згідно з додатком;
- бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проект, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
- довідку про банківські реквізити, видану банком;
- копію статуту, завірену суб’єктом господарювання (для юридичних осіб);
- довідку про отримання державної допомоги за останніх три роки (із зазначенням форми, строку та мети отримання);
- довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості
зі сплати податків і зборів перед бюджетом;
2) з отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, до закінчення граничного строку повернення кредиту подають до конкурсної комісії наступні документи:
- заявку на участь у конкурсі у двох примірниках згідно з додатком;
- бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проект, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
- завірену банком копію кредитного договору, укладеного з банком, який видав кредит;
- завірену страховою компанією копію договору, укладеного
зі страховою компанією щодо страхування кредиту, або іншу угоду з гарантування повернення отриманого кредиту;
- завірені банком копії платіжних доручень щодо сплати зобов’язань за кредитним договором;
- довідку з банку щодо зобов’язань суб’єкта малого і середнього підприємництва зі сплати відсотків за кредитом у поточному році відповідно
до кредитного договору;
- довідку про банківські реквізити, видану банком;
- копію статуту, завірену суб’єктом малого і середнього підприємництва (для юридичних осіб);
- довідку про отримання державної допомоги за останні три роки (із зазначенням форми, строку та мети отримання);
- довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості
зі сплати податків і зборів перед бюджетом.
Суб’єкт малого і середнього підприємництва несе відповідальність
за повноту та достовірність наданої інформації».
1.6. Пункт 3.9 розділу 3 виключити, у зв’язку з чим пункти 3.10-3.17 вважати пунктами 3.9-3.16 відповідно.
1.7. Викласти додаток до Порядку у новій редакції (додається).
2. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у встановленому чинним законодавством України порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

Міський голова Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами О. Оніщенко


Страница создана: 2019.05.15 16:31