Проект

Про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року

Бюджет міста Одеси на 2019 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ обсягом 11 050 901,95 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси визначено у сумі 11 100 473,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 625 591,4 тис. гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 474 882,5 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-червень 2019 року за доходами виконано в сумі 5 613 378,6 тис. гривень або на 50,6 % від затверджених річних планових показників на 2019 рік.
Рівень виконання затверджених планових показників на І півріччя 2019 року складає 102,2 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-червень 2019 року надійшло 3 505 606,6 тис. гривень або 100,9 % від планових показників І півріччя 2019 року. Затверджені планові показники на січень-червень 2019 року за основними бюджетоформуючими показниками виконані.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 471 708,0 тис. гривень або на 15,5 %.
Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету міста Одеси є: податок на доходи фізичних осіб – питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування трансфертів) складає 59,2 % (фактично надійшло 2 075 368,7 тис. гривень, що в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року більше на 355 939,3 тис. гривень або на 20,7 %), єдиний податок – 16,1 %, плата за землю – 10,0 %, акцизний податок – 6,6 %.
До спеціального фонду бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року надійшло 297 561,9 тис. гривень, із яких до бюджету розвитку – 141 826,0 тис. гривень, а саме:
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси – 53 995,15 тис. гривень;
- коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 14 505,36 тис. гривень;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 59 134,4 тис. гривень;
- дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність, – 0,4 тис. гривень;
- субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 14 190,7 тис. гривень.
Рівень виконання затверджених річних планових показників бюджету розвитку міста Одеси складає 64,1 %.
Станом на 01 липня 2019 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України надійшли в повному обсязі:
- освітня субвенція в сумі 680 319,0 тис. гривень;
- медична субвенція в сумі 397 558,2 тис. гривень.
За І півріччя 2019 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 152 524,8 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси за видатками визначено в сумі 12 073 983,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду – 8 724 900,3 тис. гривень, видатки спеціального фонду – 3 349 083,0 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-червень 2019 року за видатками виконано в сумі 5 333 777,7 тис. гривень або на 44,2 % від річних планових показників на 2019 рік.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки збільшилися на 299 203,0 тис. гривень або 105,9 %.
Протягом І півріччя 2019 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
На реалізацію 35 міських програм, затверджених Одеською міською радою, направлено 1 607 982,9 тис. гривень або 43,6 % від затверджених річних планових показників бюджету на 2019 рік.
На реалізацію державних програм соціального захисту направлено 700 659,2 тис. гривень або 90,1 % від планових показників січня-червня 2019 року та 46,6 % від річних планових показників, у тому числі: виплата допомоги сім’ям з дітьми, дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, – 475 479,2 тис. гривень; надання пільг і субсидій населенню – 225 180,0 тис. гривень.
За рахунок міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету Одеської області (крім державних програм соціального захисту) здійснені видатки в сумі 1 099 133,9 тис. гривень, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 13 065,2 тис. гривень.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси, за звітний період склали 2 062 096,7 тис. гривень, що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 204 997,3 тис. гривень або 111,0 %.
Протягом звітного періоду та станом на 01 липня 2019 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
У І півріччі 2019 року Південним офісом Держаудитслужби було проведено 3 ревізії фінансово-господарської діяльності: у комунальній установі «Міська лікарня № 8», Державному навчальному закладі «Одеське вище училище туристичного сервісу» та на комунальному підприємстві «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», а також ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності на комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс».
За результатами проведених ревізій встановлені порушення на загальну суму 2 600,94 тис. гривень, у тому числі: незаконних витрат – 2 435,77 тис. гривень, недоотримання фінансових ресурсів – 83,45 тис. гривень, порушень, що не призвели до втрат, – 67,05 тис. гривень, та інших порушень – 14,67 тис. гривень.
Зокрема, у ІІ кварталі 2019 року проведено ревізії у Державному навчальному закладі «Одеське вище училище туристичного сервісу», на комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс» та встановлено порушень на загальну суму 475,87 тис. гривень.
Станом на 19 липня 2019 року за результатами вжитих заходів порушення, встановлені під час проведення ревізій у І півріччі 2019 року на загальну суму 2 600,94 тис. гривень, усунуті у повному обсязі.

Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року» (додається).

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання дохідної частини бюджету міста Одеси, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2019 рік.

4. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради у 2019 році забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108 «Про заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів».

5. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

6. Заступнику міського голови – директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. тримати на постійному контролі стан усунення порушень, встановлених Південним офісом Держаудитслужби, під час проведених контрольних заходів протягом 2013-2018 років, до їх повного усунення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року (додатки 1-12).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами О. Оніщенко 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту фінансів Одеської міської ради
Вик. Бедрега С.М. 722-03-69
(Панікаровська 731-47-79)


Страница создана: 2019.07.29 15:56