ПРОЄКТ


Про створення комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, та затвердження Плану проведення перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, на 2020 рік

Відповідно до статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статті 15 Закону України «Про оборону України», статей 33, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанов Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45 дск «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», з метою забезпечення належної організації перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних за органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, та затвердити ії склад (додаток 1).

2. Затвердити План проведення перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, на 2020 рік (додаток 2).

3. Доручити голові комісії організувати роботу з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, згідно із затвердженим Планом проведення перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, на 2020 рік відповідно до вимог чинного законодавства України з питань військового обліку та бронювання.

4. Рекомендувати районним військовим комісарам міста Одеси спільно з головами районних адміністрацій Одеської міської ради довести до відома керівників підприємств, установ, організацій, які розташовані на території міста Одеси, План проведення перевірок стану організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, на 2020 рік.

5. За результатами роботи комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, які розташовані на території міста Одеси, надавати щороку до 01 лютого звіт міському голові.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Труханова Г.Л.


Міський голова Г. Труханов

 

Керуюча справами О. Оніщенко

ДОДАТКИ 

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеськоъ мыськоъ ради 
Вик. Герасименко А.І. 748-15-01


Страница создана: 2020.04.06 12:22