Проєкт доопрацьовано 27.05.2020 р.

Про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року

 

Бюджет міста Одеси на 2020 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VІІ обсягом 10 452 113, 2 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси визначено у сумі 10 576 727,6 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 186 024,5 тис. гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 390 703,1 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-березень 2020 року за доходами виконано в сумі 2 446 529,7 тис. гривень або на 23,1 % від затверджених річних планових показників на 2020 рік.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-березень 2020 року надійшло 1 856 790,5 тис. гривень. Вперше за 5 років бюджет міста Одеси виконано на 99,3 % від планових показників І кварталу 2020 року. Бюджетом недоотримано 12 459,3 тис. гривень.
У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 233 686,9 тис. гривень або на 14,4 %.
Невиконання планових показників І кварталу пов’язано зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України у частині звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нежитлової нерухомості, та податку на майно у частині плати за землю (закони України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»).

Також, одним із чинників, що вплинули на надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету м. Одеси в І кварталі поточного року є надзвичайна ситуація та введення обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних із пандемією, спричиненою коронавірусною хворобою COVID-19.
Невиконання затверджених планових показників на січень-березень 2020 року за надходженням доходів до бюджету міста Одеси відбулося за 3 основними джерелами, а саме за:
- податком на доходи фізичних осіб.
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 59,0 %. Фактичні надходження за січень-березень 2020 року склали 1 098 290,7 тис. гривень або планові показники I кварталу виконано на 97,4 %. Бюджетом недоотримано 29 170,7 тис. гривень. Затверджені річні планові показники виконано на 21,0 %. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшилися на 148 064,7 тис. гривень або на 15,6 %;
- платою за землю.
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 8,3 %. Фактичні надходження за І квартал 2020 року склали 154 674,1 тис. гривень або планові показники І кварталу виконано на 96,4 %. Бюджетом недоотримано 5 725,9 тис. гривень, у тому числі земельного податку недоотримано у сумі 4 439,3 тис. гривень, орендної плати за землю – 1 286,6 тис. гривень. Затверджені річні планові показники виконано на 22,3 %. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшилися на 18 292,2 тис. гривень або на 10,6 %;
- податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 3,0 %. Фактичні надходження за І квартал 2020 року склали 55 497,1 тис. гривень. Планові показники І кварталу 2020 року виконано на 94,7 % або бюджетом недоотримано 3 095,9 тис. гривень. Затверджені річні планові показники виконано на 19,9 %. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшилися на 3 377,5 тис. гривень або на 6,5 %.
Виконано та перевиконано планові показники І кварталу 2020 року за такими бюджетоформуючими податками:
- єдиний податок, виконання склало 100,5 %;
- акцизний податок, виконання склало 112,3 %.
До спеціального фонду бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року надійшло 84 903,2 тис. гривень або 24,6 % від річних планових показників.
До бюджету розвитку фактично надійшло 34 812,1 тис. гривень, а саме:
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси – 14 509,1 тис. гривень;
- коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 6 336,1 тис. гривень;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 13 966,9 тис. гривень.
Рівень виконання затверджених річних планових показників бюджету розвитку міста Одеси складає 23,2 %.
Станом на 01 квітня 2020 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України надійшло в повному обсязі:
- освітньої субвенції в сумі 284 877,9 тис. гривень;
- медичної субвенції в сумі 202 651,5 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси за видатками визначено в сумі 10 397 235,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 8 036 699,1 тис. гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 2 360 536,6 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-березень 2020 року за видатками виконано в сумі 2 080 138,7 тис. гривень або на 20,0 % від річних планових показників на 2020 рік, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 1 863 091,0 тис. гривень або на 23,2 %, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 217 047,7 тис. гривень або на 9,2 %.
Протягом І кварталу 2020 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Протягом звітного періоду та станом на 01 квітня 2020 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
Південним офісом Держаудитслужби у І кварталі 2020 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності в департаменті комунальної власності Одеської міської ради.
За результатами проведеної ревізії встановлено, що місцевим бюджетом недоотримано орендної плати на загальну суму 8 865,57 тис. гривень.
Станом на 15 квітня 2020 року за результатами вжитих заходів надійшло недоотриманих фінансових ресурсів на суму 2 630,15 тис. гривень або 29,7 % від загальної суми встановлених порушень.
Залишилися неусунутими порушення на суму 6 235,42 тис. гривень.
Крім того, у 2020 році Південним офісом Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства «Міське капітальне будівництво». За результатами проведеного державного фінансового аудиту виявлено проблеми, вади та недоліки, що негативно вплинули на ефективність управління цим підприємством.
З метою вжиття заходів із забезпечення реалізації матеріалів державного фінансового аудиту надано відповідне протокольне доручення Одеського міського голови.
Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:

1. Доповідь заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року» (додається).

3. Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради проводити щоденний моніторинг виконання планових показників щодо надходження до бюджету міста Одеси податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

4. Рекомендувати Головному управлінню Державної фіскальної служби в Одеській області вжити дієвих заходів щодо максимального скорочення податкового боргу за платежами, які надходять до бюджету міста Одеси.

5. Визначити головним пріоритетом у роботі районних координаційних рад вирішення питань щодо скорочення обсягу податкових боргів за платежами, які надходять до бюджету міста Одеси.

6. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради у 2020 році:
6.1. Вжити заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.
6.2. Забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108 «Про заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів».
6.3. У двотижневий термін надати пропозиції департаменту фінансів Одеської міської ради щодо зменшення бюджетних призначень, визначених у бюджеті міста Одеси на 2020 рік.

7. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

8. Доручити директору департаменту комунальної власності Одеської міської ради:
8.1. Негайно вжити вичерпних заходів щодо повного усунення допущених фінансових порушень та у десятиденний строк інформувати департамент фінансів Одеської міської ради.
8.2. Інформацію про стан усунення порушень надавати щомісячно, до 20 числа звітного місяця, до Південного офісу Держаудитслужби та департаменту фінансів Одеської міської ради до повного їх усунення.

9. Заступнику міського голови – директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. тримати на постійному контролі стан усунення порушень, встановлених Південним офісом Держаудитслужби під час проведених контрольних заходів протягом 2013-2020 років, до їх повного усунення.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови.

 

Міський голова Г. Труханов

 

Керуюча справами О. Оніщенко

 


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від


Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року (додатки 1-12).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова Г. Труханов

 

Проєкт рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

 

Керуюча справами О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо проєкту звертатися до департаменту фінансів Одеської міської ради
Вик.: Бедрега 722-03-69
(Панікаровська 731-47-79)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


ПРОЄКТ

Про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року

Бюджет міста Одеси на 2020 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VІІ обсягом 10 452 113, 2 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси визначено у сумі 10 576 727,6 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 186 024,5 тис. гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 390 703,1 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-березень 2020 року за доходами виконано в сумі 2 446 529,7 тис. гривень або на 23,1 % від затверджених річних планових показників на 2020 рік.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за січень-березень 2020 року надійшло 1 856 790,5 тис. гривень. Вперше за 5 років бюджет міста Одеси виконано на 99,3 % від планових показників І кварталу 2020 року. Бюджетом недоотримано 12 459,3 тис. гривень.
У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 233 686,9 тис. гривень або на 14,4 %.
Невиконання планових показників І кварталу пов’язано зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України у частині звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів нежитлової нерухомості, та податку на майно у частині плати за землю (закони України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»).

Також, одним із чинників, що вплинули на надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету м. Одеси в І кварталі поточного року є надзвичайна ситуація та введення обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних із пандемією, спричиненою коронавірусною хворобою COVID-19.
Невиконання затверджених планових показників на січень-березень 2020 року за надходженням доходів до бюджету міста Одеси відбулося за 3 основними джерелами, а саме за:
- податком на доходи фізичних осіб.
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 59,0 %. Фактичні надходження за січень-березень 2020 року склали 1 098 290,7 тис. гривень або планові показники I кварталу виконано на 97,4 %. Бюджетом недоотримано 29 170,7 тис. гривень. Затверджені річні планові показники виконано на 21,0 %. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшилися на 148 064,7 тис. гривень або на 15,6 %;
- платою за землю.
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 8,3 %. Фактичні надходження за І квартал 2020 року склали 154 674,1 тис. гривень або планові показники І кварталу виконано на 96,4 %. Бюджетом недоотримано 5 725,9 тис. гривень, у тому числі земельного податку недоотримано у сумі 4 439,3 тис. гривень, орендної плати за землю – 1 286,6 тис. гривень. Затверджені річні планові показники виконано на 22,3 %. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшилися на 18 292,2 тис. гривень або на 10,6 %;
- податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 3,0 %. Фактичні надходження за І квартал 2020 року склали 55 497,1 тис. гривень. Планові показники І кварталу 2020 року виконано на 94,7 % або бюджетом недоотримано 3 095,9 тис. гривень. Затверджені річні планові показники виконано на 19,9 %. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшилися на 3 377,5 тис. гривень або на 6,5 %.
Виконано та перевиконано планові показники І кварталу 2020 року за такими бюджетоформуючими податками:
- єдиний податок, виконання склало 100,5 %;
- акцизний податок, виконання склало 112,3 %.
До спеціального фонду бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року надійшло 84 903,2 тис. гривень або 24,6 % від річних планових показників.
До бюджету розвитку фактично надійшло 34 812,1 тис. гривень, а саме:
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси – 14 509,1 тис. гривень;
- коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 6 336,1 тис. гривень;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 13 966,9 тис. гривень.
Рівень виконання затверджених річних планових показників бюджету розвитку міста Одеси складає 23,2 %.
Станом на 01 квітня 2020 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України надійшло в повному обсязі:
- освітньої субвенції в сумі 284 877,9 тис. гривень;
- медичної субвенції в сумі 202 651,5 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету міста Одеси за видатками визначено в сумі 10 397 235,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 8 036 699,1 тис. гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 2 360 536,6 тис. гривень.
Бюджет міста Одеси за січень-березень 2020 року за видатками виконано в сумі 2 080 138,7 тис. гривень або на 20,0 % від річних планових показників на 2020 рік, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 1 863 091,0 тис. гривень або на 23,2 %, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 217 047,7 тис. гривень або на 9,2 %.
Протягом І кварталу 2020 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Протягом звітного періоду та станом на 01 квітня 2020 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
Південним офісом Держаудитслужби у І кварталі 2020 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності в департаменті комунальної власності Одеської міської ради.
За результатами проведеної ревізії встановлено, що місцевим бюджетом недоотримано орендної плати на загальну суму 8 865,57 тис. гривень.
Станом на 15 квітня 2020 року за результатами вжитих заходів надійшло недоотриманих фінансових ресурсів на суму 2 630,15 тис. гривень або 29,7 % від загальної суми встановлених порушень.
Залишилися неусунутими порушення на суму 6 235,42 тис. гривень.
Крім того, у 2020 році Південним офісом Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства «Міське капітальне будівництво». За результатами проведеного державного фінансового аудиту виявлено проблеми, вади та недоліки, що негативно вплинули на ефективність управління цим підприємством.
З метою вжиття заходів із забезпечення реалізації матеріалів державного фінансового аудиту надано відповідне протокольне доручення Одеського міського голови.
Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:

1. Доповідь заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року» (додається).

3. Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради проводити щоденний моніторинг виконання планових показників щодо надходження до бюджету міста Одеси податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

4. Рекомендувати Головному управлінню Державної фіскальної служби в Одеській області вжити дієвих заходів щодо максимального скорочення податкового боргу за платежами, які надходять до бюджету міста Одеси.

5. Визначити головним пріоритетом у роботі районних координаційних рад вирішення питань щодо скорочення обсягу податкових боргів за платежами, які надходять до бюджету міста Одеси.

6. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради у 2020 році:
6.1. Вжити заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.
6.2. Забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108 «Про заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів».

7. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

8. Доручити директору департаменту комунальної власності Одеської міської ради:
8.1. Негайно вжити вичерпних заходів щодо повного усунення допущених фінансових порушень та у десятиденний строк інформувати департамент фінансів Одеської міської ради.
8.2. Інформацію про стан усунення порушень надавати щомісячно, до 20 числа звітного місяця, до Південного офісу Держаудитслужби та департаменту фінансів Одеської міської ради до повного їх усунення.

9. Заступнику міського голови – директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. тримати на постійному контролі стан усунення порушень, встановлених Південним офісом Держаудитслужби під час проведених контрольних заходів протягом 2013-2020 років, до їх повного усунення.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2020 року (
додатки 1-12).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова Г. Труханов

Проєкт рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами О. Оніщенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Із зауваженнями та пропозиціями щодо проєкту звертатися до департаменту фінансів Одеської міської ради
Вик.: Бедрега 722-03-69
(Панікаровська 731-47-79)


Страница создана: 2020.04.27 17:56
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/projects/committee/179063/