Проєкт доопрацьовано 23.11.2021 р.

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки»

Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення «Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Світлану Бедрегу.

Міський голова Геннадій ТРУХАНОВ

В. о. заступника міського голови –
керуючого справами Олег БРИНДАК

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Указу Президента України від 21 вересня 2020 року № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року», від 16 грудня 2020 року № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих у рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення заходів, направлених на створення сприятливих умов для належного розвитку інституту сім’ї, забезпечення ефективного механізму взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, а також захисту осіб, які постраждали від такого насильства, впровадження гендерних підходів у всі сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

Міський голова Геннадій ТРУХАНОВ

Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради

В. о. заступника міського голови –
керуючого справами Олег БРИНДАК

Китайська 705 10 90
Медвідь 705 12 63

***

Проєкт

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки»


Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення «Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Світлану Бедрегу.

Міський голова Геннадій ТРУХАНОВ

В. о. заступника міського голови –
керуючого справами Олег БРИНДАК

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Указу Президента України від 21 вересня 2020 року № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року», від 16 грудня 2020 року № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих у рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення заходів, направлених на створення сприятливих умов для належного розвитку інституту сім’ї, забезпечення ефективного механізму взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, а також захисту осіб, які постраждали від такого насильства, впровадження гендерних підходів у всі сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

Міський голова Геннадій ТРУХАНОВ

Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради

В. о. заступника міського голови –
керуючого справами Олег БРИНДАК

Китайська 705 10 90
Медвідь 705 12 63


Страница создана: 2021.11.22 16:21