ПРОЕКТ

Про передачу основних засобів на баланс

комунальній установі

«Міська стоматологічна поліклініка № 3»

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 137 Господарського кодексу України, рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-IV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, покращення якості надання медичної допомоги населенню міста виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати комунальній установі «Міська стоматологічна поліклініка № 3» на баланс та закріпити за нею на праві оперативного управління майно, що обліковується на балансі комунальної установи «Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка», згідно з переліком (додається).

2. Доручити комунальній установі «Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка» та комунальній установі «Міська стоматологічна поліклініка № 3» здійснити приймання-передачу майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, в порядку, визначеному законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

 

ПЕРЕЛІК
основних засобів комунальної установи «Міський дитячий
туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка», що підлягають

передачі на баланс комунальній установі

«Міська стоматологічна поліклініка № 3» 

  

№ з/п
Найменування
основних засобів
Інвентарний номер
Вартість
(грн)
Знос
(%)
Первісна
Залишкова
1.
Стоматологічна установка DiplomatAdept
10472187
57441,0
0
100

 
 
Керуюча справами                             О. Оніщенко
 
Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради
Вик. Григор`єв 32-78-44 
(Смокова 705-76-30)

Страница создана: 2017.08.08 14:13