ПРОЕКТ
Про встановлення вартості               
харчування учнів та вихованців
у закладах освіти м. Одеси
на 2015 рік
 
 
 
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 26.08.2002р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», беручи до уваги необхідність соціального захисту сімей, які мають дітей, з метою якісного харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, школах-інтернатах міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.            Затвердити вартість харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси на 2015 рік згідно з додатком.
 
2.            Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
2.1.     Забезпечити в повному обсязі в межах бюджетних асигнувань по галузі «Освіта» своєчасне фінансування витрат, пов’язаних з організацією дитячого харчування в закладах освіти міста Одеси.
2.2.     Забезпечити харчування учнів та вихованців закладів освіти міста в межах встановленої вартості. Посилити контроль за дотриманням належних умов харчування дітей всіх категорій та визначенням пільгового контингенту.
2.3.     Здійснювати контроль цільового використання коштів на харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста.
 
3.            Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 25.06.2014 р. № 4794-VІ «Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців в закладах освіти м. Одеси на 2014 рік».
 
4.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.      
 
 
Міський голова                                                        Г. Труханов
 
              
  
Проект рішення внесено Одеським міським головою Г.Л. Трухановим
 
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від
 
 
Вартість харчування
учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси на 2015 рік

№№
з/п
Контингент учнів та вихованців за типами закладів освіти
Вартість харчування
1 дитини
на  1 день (грн) 
з 01.09.2014р.
Вартість харчування  
1 дитини
на 1 день (грн)
 з 01.01.2015р.
1.
Дошкільні заклади (дошкільні групи навчально-виховних комплексів) компенсуючого та загального типів:
-         до 3 років;
-         з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
14,00
20,00
 
 
 
19,60
28,00
2.
Дошкільні навчальні заклади (дошкільні групи навчально-виховних комплексів) санаторного типу:
-         до 3 років;
     -   з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
17,00
23,00
 
 
 
23,80
32,20
3.
Дошкільні навчальні заклади з режимом роботи цілодобового, інтернатного перебування:
-         до 3 років;
     -   з 3 років до 6 (7) років
 
 
22,00
29,00
 
 
30,80
40,60
4.
Відшкодування вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (дошкільних груп навчально-виховних комплексів) (без пільгового контингенту):
-         з 1 року до 3 років;
     -    з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
 
7,00
10,00
 
 
 
 
9,80
14,00
5.
Відшкодування вартості харчування вихованців пільгового контингенту дошкільних навчальних закладів:
-         до 3 років;
     -    з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
3,50
5,00
 
 
 
4,90
7,00
6.
Відшкодування вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (дошкільних груп навчально-виховних комплексів) з режимом роботи цілодобового, інтернатного перебування (без пільгового контингенту):
-         до 3 років;
-         з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
 
 
 
11,00
14,50
 
 
 
 
 
 
15,40
20,30
7.
Одеський комунальний навчальний заклад „Дитячий будинок „Перлинка”:
- з 3 років до 6 років;
- з 6 років до 10 років;
- діти віком від 10 років і старше
 
 
31,00
34,50
40,50
 
 
43,40
49,00
58,30
8.
Учні, які несуть Почесну Вахту на Посту № 1
8,00
13,50
9.
Пільговий контингент 1-11-х класів загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних комплексів, у тому числі діти-інваліди
 
8,00
 
13,50
10.
Учні загальноосвітніх навчальних закладів
(діти 1-4-х класів)
 
6,10
 
9,80
11.
Спеціалізована школа-інтернат № 2, загальноосвітня школа-інтернат № 5                         І-ІІІ ступенів:
- від 6 років до 10 років;
- від 10 років і старше
 
 
 
34,50
40,50
 
 
 
49,00
58,30
12.
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
 
42,90
 
68,60
13.
Спеціальна школа № 75 І-ІІ ступенів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку
 
25,00
 
40,00
14.
Учні спеціальних навчально-виховних комплексів №№ 310, 313, 241
 
20,00
 
28,00

 
 
 Секретар ради                                                                                         О. Бриндак  
 
 

Страница создана: 2014.07.16 16:21