ПРОЕКТ 3.28
 
Про внесення змін до Програми
розвитку органів самоорганізації
населення в м. Одесі на 2012-2015 роки,
затвердженої рішенням Одеської міської
ради від 23.12.2011 року № 1630-VІ
 
Відповідно до статті 14, пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Закону України «Про органи самоорганізації населення», з метою сприяння розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі та вдосконалення взаємодії з ними, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Програми розвитку органів самоорганізації населення в    м. Одесі на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року № 1630-VІ (далі – Програма), а саме:
 
1.1. Пункт 4 Таблиці Паспорту Програми викласти в наступній редакції:
«
4.
Обсяг бюджетного призначення
Бюджет м. Одеси – 12 592,0 тис. грн. (із загального фонду)
»
1.2. Пункт 8 Паспорту Програми викласти в наступній редакції:
 
КЕКВ
Найменування
2111
Заробітна плата
2120
Нарахування на оплату праці
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 
1.3. Пункт 2 Таблиці № 2 «Кошторисний розрахунок бюджетних видатків», викласти в наступній редакції:
 
2.
Комунальні платежі та благоустрій
459,1
3524,7
572,5
848,9
5405,2
 
1.4. Пункт 7 Таблиці № 2 «Кошторисний розрахунок бюджетних видатків» Програми, викласти в наступній редакції:
 
7.
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату керівникам та секретарям органів СОН
382,6
1261,9
1554,3
2179,0
5377,8
 
1.5. Пункт «Всього» Таблиці № 2 «Кошторисний розрахунок бюджетних видатків» Програми, викласти в наступній редакції:
 
 
Всього
1555,5
5360,3
2345,1
3331,1
12592,0
 
1.6. Пункт 2.1. Розділу 2 Таблиці «Перелік завдань і заходів Програми – («Завдання з розвитку механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста») викласти в наступній редакції:
 
«
2.1. Виготовлення проектної документації та технічних умов на електро-, тепло-, водопостачання приміщень органів СОН. Оплата комунальних послуг, послуг зв’язку, Інтернету. Забезпечення органів СОН приладами обліку та засобами зв’язку. Придбання товарів та послуг для належного утримання приміщень, в яких розташовані органи СОН, орендна плата за користування приміщеннями, страхування, незалежна експертна оцінка зазначених приміщень. Створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами.
459,1
3524,7
550,3
848,9
»
 
1.7. Пункт 2.3. Розділу 2 таблиці «Перелік завдань і заходів Програми - («Завдання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів СОН») викласти в наступній редакції:
 
2.3. Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів СОН
382,6
1261,9
1554,3
2179,0
 
1.8. Обсяг витрат бюджету м. Одеси на реалізацію Програми за роками додатку до Програми викласти в наступній редакції:
 
«
Джерела фінансування
Обсяг витрат по рокам
(тис. грн.)
Всього витрат
(тис. грн.)
 2012 р.
2013 р.
 2014 р.
2015 р.
Бюджет
м. Одеси
1555,5
5360,3
2345,1
3331,1
12592,0
Усього
1555,5
5360,3
2345,1
3331,1
12592,0

 

 
»

 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.
        
 
Міський голова                                                                       Г. Труханов
 
 
Проект рішення внесено депутатами – членами постійної  комісії
з планування, бюджету та фінансів

Страница создана: 2015.08.26 18:43