ПРОЕКТ 6.19

 

Про передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСУЛ» земельної ділянки

несільськогосподарського призначення, площею 0,0120 га, за адресою:
м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 20/22, для експлуатації будівлі

з офісними приміщеннями


Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСУЛ» (далі –
ТОВ «КОНСУЛ», ідентифікаційний номер 24760891) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,0120 га, за адресою: м. Одеса,
вул. Ланжеронівська, 20/22, що знаходиться в оренді ТОВ «КОНСУЛ» на підставі договору оренди землі, для експлуатації будівлі з офісними приміщеннями, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений суб’єктом оціночної діяльності –
ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «КОНСУЛ» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:14:004:0001) несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0120 га, за адресою: м. Одеса,
вул. Ланжеронівська, 20/22, для експлуатації будівлі з офісними приміщеннями.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:14:004:0001), площею 0,0120 га, за адресою: м. Одеса,
вул. Ланжеронівська, 20/22, у розмірі 406 015 (чотириста шість тисяч п’ятнадцять) гривень 20 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 19.03.2015 року).

3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «КОНСУЛ» (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5.Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «КОНСУЛ» підлягає укладанню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ТОВ «КОНСУЛ», дане рішення може бути скасоване.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

 

Проект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради

із землеустрою та земельних правовідносин
Страница создана: 2015.08.26 19:50