ПРОЕКТ 6.20

 

Про передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЮ «АКВАМАРІН» земельної ділянки несільськогоспо-дарського призначення, площею 0,0773 га, за адресою: м. Одеса, просп. Глушка, 18-22, для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень кафе-бару «Аквамарін»

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАМАРІН» (далі – ТОВ «АКВАМАРІН», ідентифікаційний код 20999075) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,0773 га, за адресою: м. Одеса, просп. Глушка, 18-22, для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень кафе-бару «Аквамарін», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «АКВАМАРІН» земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:20:037:0035) несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ТОВ «АКВАМАРІН» в оренду, площею 0,0773 га, за адресою: м. Одеса, просп. Глушка, 18-22, для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень кафе-бару «Аквамарін».
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:20:037:0035), площею 0,0773 га, за адресою: м. Одеса, просп. Глушка, 18-22, у розмірі 621 298 ( шістсот двадцять одна тисяча двісті дев’яносто вісім) гривень 75 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення на дату оцінки 19.08.2015 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «АКВАМАРІН» (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «АКВАМАРІН» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі не укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення з вини ТОВ «АКВАМАРІН», дане рішення може бути скасоване.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
Міський голова Г. ТрухановПроект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.


Страница создана: 2015.08.26 19:53