Порядки формування тарифів

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF

3. Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 №940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2035-13

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2010-%D0%BF

5. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 08.04.2004 №76 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va076508-04

6. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0338-04

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №107 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/107-2016-%D0%BF

8. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09

Новости раздела Последнее обновление:

Экономика / Финансы

Предприятиям теплоснабжения: изменения в Порядке формирования тарифов на тепловую энергию

До 1 августа предприятиям теплоснабжения необходимо пересмотреть действующие тарифы