Правовий статус, порядок створення, повноваження та організація роботи виконавчого комітету ради визначені Законом України Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Виконавчими органами міських рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.
 

Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників керуючого справами виконавчого комітету, а також інших осіб. До складу виконавчого комітету міської ради входить також секретар відповідної ради.

Очолює виконавчий комітет міський голова.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

Повноваження виконавчого комітету:

1. Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. 

ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий комітет Одеської міської ради в новій редакції затверджено рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4186-VII

Персональний склад виконавчого комітету Одеської міської ради VII скликання затверджено рішенням Одеської міської ради № 251-VII від 03.02.2016 р 
 

Регламент виконавчих органів Одеської міської ради затверджено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754.

Розподіл обов'язків між міським головою, першим заступником міського голови, секретарем Одеської міської ради, заступниками міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради встановлений розпорядженням Одеського міського голови № 84 від 08.02.2019 р.  

 
Зміни внесено розпорядженнями № 429 від 23.05.2019 р., № 417 від 08.05.2020 р.   
Новости раздела Последнее обновление:

Город

27 июля состоится внеочередное заседание одесского исполкома

27 июля в 11:00 - внеочередное заседание исполкома 

Город

Очередное заседание одесского исполкома назначено на 30 апреля

30 апреля в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского горсовета 

Город

Заседание одесского исполкома перенесено на 4 декабря

4 декабря в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского горсовета

Город

Очередное заседание одесского исполкома назначено на 28 ноября

28 ноября в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского горсовета 

Город

Очередное заседание одесского исполкома назначено на 31 октября

31 октября в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского горсовета 

Новости городского головы

Открылось заседание одесского исполкома. Прямая трансляция

Началось заседание одесского исполкома. Прямая трансляция

Город

Очередное заседание одесского исполкома назначено на 26 сентября

26 сентября в 11:00 начнется заседание исполнительного комитета Одесского горсовета 

Город

Открылось заседание одесского исполкома. Прямая трансляция

Началось заседание одесского исполкома. Прямая трансляция

Город

Очередное заседание одесского исполкома назначено на 27 июня

27 июня в 11:00 начнется заседание исполкома Одесского городского совета