Повноваження секретаря ради затверджено рішенням Одеськоï міської ради № 1-VIII від 02.12.2020 р."Про затвердження Регламенту Одеської міської ради VIII скликання"

Стаття 14. Секретар ради

1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови шляхом таємного голосування. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених законом.

2. Секретар ради організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку, за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій та вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

3. У випадках, передбачених законом, секретар ради здійснює повноваження міського голови, скликає сесії ради, веде засідання ради та підписує її рішення.

4. За дорученням ради секретар ради орагнізовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

5. Секретар ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради не входить до складу жодної депутатської фракції та депутатської групи, а також до складу постійної комісії ради.