Потапський Олексій Юрійович

Секретар Одеської міської ради VII скликання

 

Секретар Одеської міської ради:
1. Забезпечує організацію виконання рішень Одеської міської ради; повідомляє депутатам і доводить до відома територіальної громади міста інформацію стосовно часу і місця проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд раді; організовує підготовку сесій Одеської міської ради, оформлення питань, що вносяться на її розгляд.
2. Організовує роботу щодо залучення членів територіальної громади до участі у місцевому самоврядуванні.
3. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і громади міста, організовує контроль за їх виконанням.
4. Координує діяльність постійних та інших комісій ради, сприяє депутатам ради у здійсненні ними своїх повноважень.
5. Організовує за дорученням ради відповідно до чинного законодавства України здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів.
6. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних зі здійсненням місцевого самоврядування на території міста, та доступ до них в установленому чинним законодавством України порядку.
7. Вирішує за дорученням міського голови або Одеської міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради.
8. Забезпечує вжиття заходів з подальшого становлення, розвитку та підвищення ролі громадянського суспільства в м. Одесі, сприяння створенню нових та підвищення ефективності діяльності органів СОН, що вже функціонують на території м. Одеси.

 

Секретар Одеської міської ради здійснює координацію діяльності:

Секретар Одеської міської ради у межах повноважень забезпечує взаємодію Одеської міської ради з органами місцевого самоврядування, а також взаємодію постійних комісій Одеської міської ради, депутатських груп і фракцій з виконавчими органами Одеської міської ради.