Затверджено рішенням Одеської міської ради № 3172-VII від 25.04.2018 р.  


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) Департамент є правонаступником управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради.
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням (далі – Положення).
1.3. Департамент є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, гербову печатку, штампи, бланки з власною назвою.
1.4. До компетенції Департаменту входять повноваження у сфері: зовнішньоекономічної діяльності, промислової, тарифної, інвестиційної політики, підприємництва, економічного аналізу та прогнозування, стратегічного планування розвитку міста, а також повноваження щодо розробки та моніторингу виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, інших міських програм, інформаційної та консультаційної допомоги у сфері публічних закупівель, розробки та реалізації енергоефективних заходів у міському господарстві, співробітництва з підприємствами та організаціями з питань соціально-економічного розвитку міста, розпорядження бюджетними коштами.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.7. Припинення (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6, електронна адреса: depeconomy@omr.odessa.ua .

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Участь у реалізації в місті державної політики в економічній, промисловій, інвестиційній та зовнішньоекономічній сферах.
2.1.2. Реалізація заходів міської ради щодо економічного і соціального розвитку міста.
2.1.3. Сприяння економічному та соціальному розвитку міста, ефективному використанню матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси.
2.1.4. Визначення основних напрямів інвестиційної політики в місті, розробка та реалізація заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу міста.
2.1.5. Сприяння розвитку промислового потенціалу та підприємництва.
2.1.6. Забезпечення реалізації тарифної політики.
2.1.7. Участь у реалізації державної і міської політики у сфері публічних закупівель.
2.1.8. Забезпечення зовнішньоекономічних відносин міста, представництво інтересів міської ради та її виконавчих органів у відносинах із зарубіжними країнами, зокрема з їхніми органами публічної влади, неурядовими організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними представництвами в Україні і за кордоном з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.1.9. Підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови відповідно до компетенції Департаменту.
2.1.10. Розгляд заяв, пропозицій, звернень, скарг фізичних і юридичних осіб, прийом громадян із питань, що відносяться до компетенції Департаменту.
2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
2.2.1. Розробка, координація та моніторинг виконання Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси.
2.2.2. Прогнозування економічного і соціального розвитку міста, визначення пріоритетів та цілей соціально-економічного розвитку міста.
2.2.3. Надання пропозицій щодо розробки проектів державних, регіональних, міських програм.
2.2.4. Здійснення аналізу показників економічного і соціального розвитку міста, підготовка щомісячних аналітичних довідок керівництву міста.
2.2.5. Розроблення проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, моніторинг їх виконання
2.2.6. Підготовка щорічного звіту міського голови перед територіальною громадою міста Одеси відповідно до Статуту територіальної громади міста Одеси.
2.2.7. Попередня оцінка проектів, наданих у рамках громадського бюджету на порталі «Соціально активний громадянин» в електронному сервісі «Громадський бюджет», та визначення профільного виконавчого органу міської ради для аналізу проектів за змістом та можливістю їх реалізації відповідно до вимог Положення про громадський бюджет міста Одеси.
2.2.8. Організація поточного моніторингу та контролю за ходом реалізації проектів-переможців громадського бюджету міста Одеси.
2.2.9. Підготовка виконавчому комітету міської ради обґрунтованих


пропозицій із встановлення тарифів; доцільності функціонування комунальних підприємств.
2.2.10. Проведення експертизи та підготовка висновків до проектів міських цільових та комплексних програм, щорічних (проміжних) та підсумкових звітів про результати виконання міських цільових та комплексних програм.
2.2.11. Проведення моніторингу стану виконання міських цільових та комплексних програм, внесення пропозицій щодо їх оптимізації.
2.2.12. Інформування міського голови, виконавчого комітету міської ради, міської ради про хід виконання Стратегії економічного та соціального розвитку міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси та про результати моніторингу виконання міських та комплексних програм.
2.2.13. Підготовка аналітичних матеріалів щодо стану та перспектив розвитку підприємництва у м. Одесі.
2.2.14. Моніторинг цін на продукти харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення, пально-мастильні матеріали, вугілля, що закуповуються виконавчими органами, комунальними підприємствами, комунальними установами та закладами міської ради за бюджетні кошти.
2.2.15. Участь у заходах із проведення перевірок організації харчування в медичних установах, закладах освіти, притулках для дітей, дитячих будинках і їдальнях для незаможних громадян.
2.2.16. Збір та аналіз інформації щодо запланованих закупівель виконавчими органами, комунальними підприємствами, комунальними установами та закладами міської ради, вартість яких становить від 50 тис.грн та є меншою від сум, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».
2.2.17. Надання консультативної підтримки виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, комунальним установам та організаціям міської ради з питань публічних закупівель.
2.2.18. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.
2.2.19. Аналіз стану промислового виробництва, обсягів реалізації промислової продукції, підготовка аналітичних матеріалів, забезпечення взаємодії з промисловими підприємствами міста.
2.2.20. Створення умов для ефективної роботи підприємств міста всіх форм власності.
2.2.21. Забезпечення реалізації інвестиційної політики на території міста, координація діяльності виконавчих органів міської ради в частині створення умов для залучення в економіку міста іноземних і внутрішніх інвестицій.
2.2.22. Формування бази міських проектів, які потребують залучення інвестицій, підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста.
2.2.23. Поширення в Україні та у світі інформації про інвестиційну привабливість міста.
2.2.24. Забезпечення взаємодії з міжнародними фінансовими фондами та організаціями, сприяння виконавчим органам міської ради, суб’єктам господарювання, громадським організаціям у налагодженні співробітництва з ними.
2.2.25. Участь у підготовці та проведенні семінарів, конференцій та інших заходів із питань стратегічного розвитку міста та інвестиційної діяльності.
2.2.26. Організація роботи з рейтинговими агентствами щодо отримання та оновлення рейтингів міста.
2.2.27. Сприяння встановленню та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, організацій та установ, які відповідають інтересам міста.
2.2.28. Забезпечення закордонного листування міського голови та його заступників із питань інвестиційної та економічної діяльності.
2.2.29. Розроблення та забезпечення реалізації спільно зі структурними підрозділами міської ради заходів міських програм розвитку малого і середнього підприємництва та промисловості, інвестиційної діяльності та з інших напрямів соціально-економічного розвитку міста.
2.2.30. Розроблення та забезпечення реалізації міських цільових програм розвитку інвестиційної діяльності, підприємництва та інших згідно з функціями Департаменту.
2.2.31. Участь у розробці та реалізації цільових програм у сфері енергоефективності, а також проектів, спрямованих на енергетичний розвиток міста та його інфраструктури.
2.2.32. Надання консультаційної, методичної, організаційної, практичної або інформаційної допомоги:
- підприємствам, установам та організаціям міста всіх форм власності щодо формування тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
- виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, комунальним установам міської ради у сфері публічних закупівель;
- виконавчим органам міської ради, її виконавчому комітету, підприємствам, організаціям, установам міста стосовно підготовки пропозицій з інвестиційних проектів.
2.2.33. Надання та реалізація пропозицій із залучення додаткових ресурсів на економічний розвиток міста шляхом участі у грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
2.2.34. Організація діяльності Інвестиційної ради при Одеському міському голові.
2.2.35. Проведення перевірки економічної обґрунтованості тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.
2.2.36. Участь у розробці порядків, методик тощо щодо формування тарифів на житлово-комунальні, побутові, транспортні, інші послуги, а також щодо обсягів пайових внесків для утримання об'єктів благоустрою.
2.2.37. Проведення перевірки економічної обґрунтованості визначення обсягів пайових внесків для утримання об'єктів благоустрою.
2.2.38. Розгляд проектів фінансових планів комунальних підприємств міської ради, участь у роботі комісії з перевірки та захисту фінансових планів.
2.2.39. Проведення аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств міської ради та надання аналітичної інформації керівництву Одеської міської ради.
2.2.40. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, інформування виконавчого комітету міської ради про стан фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.
2.2.41. Погодження контрактів директорів та штатних розписів комунальних підприємств, підготовка відповідних пропозицій.
2.2.42. Погодження колективних договорів комунальних підприємств міської ради у частині оплати праці.
2.2.43. Сприяння проведенню виставок та ярмарок у місті.
2.2.44. Сприяння впровадженню сучасних кредитно-фінансових механізмів підтримки малого і середнього підприємництва.
2.2.45. Підготовка пропозицій щодо погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Одеси, які перебувають у державній власності.
2.2.46. Координація та збір статистичної інформації про сфери діяльності місцевого самоврядування.
2.2.47. Участь у розробці техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів.
2.2.48. Здійснення заходів з підготовки Департаментом проектів регуляторних актів міської ради, проведення заходів із відстеження результативності, перегляду регуляторних актів.
2.2.49. Участь у межах своїх повноважень у виконанні заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.
3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент має всі права та обов’язки юридичної особи, передбачені законодавством України, у тому числі:
3.1.1 Направляти підприємствам, організаціям, установам, закладам, незалежно від форм власності, пропозиції із соціально-економічного та стратегічного розвитку міста, збалансованого розвитку виробничої сфери, раціонального використання матеріально-технічних і трудових ресурсів, інвестиційної політики.
3.1.2. Залучати на договірних засадах підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному та стратегічному розвитку міста.
3.1.3. Вносити пропозиції щодо створення підприємств, організацій, установ та фондів, діяльність яких спрямовується на вирішення соціально-економічних програм та стратегічного розвитку міста.
3.1.4. Залучати спеціалістів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, об'єднань громадян (за погодження з їхніми керівниками) для розгляду питань згідно з функціями Департаменту.
3.1.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
3.1.6. Одержувати від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, а також інших форм власності (за згодою) інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали.
3.1.7. Організовувати виконання розпорядчих документів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови відповідно до своєї компетенції.
3.1.8. У межах своїх повноважень представляти Департамент як виконавчий орган міської ради у відносинах із державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.

4. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
4.2. Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
4.3. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету міської ради.
4.4. Разом із директором Департаменту структуру Департаменту складають:
4.4.1. Заступники директора Департаменту.
4.4.2. Структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори та інші підрозділи).
4.5. Структурні підрозділи Департаменту діють згідно з положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються директором Департаменту одноособово.
4.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками встановлюються директором Департаменту
4.7. Директор Департаменту:
4.7.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності.
4.7.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників директора та інших посадових осіб Департаменту.
4.7.3. Вносить на розгляд міського голови для затвердження штатний розпис Департаменту з розрахунком витрат на утримання Департаменту.
4.7.4. Формує структурні підрозділи Департаменту згідно із затвердженим штатним розписом.
4.7.5. Затверджує плани роботи структурних підрозділів Департаменту.
4.7.6. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту.
4.7.7. Організовує виконання Департаментом рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.
4.7.8. Видає накази в межах своїх повноважень, організовує і контролює їх виконання.
4.7.9. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.7.10. Веде особистий прийом громадян.
4.7.11. Укладає договори згідно з чинним законодавством України.
4.7.12. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств, координацію діяльності яких здійснює Департамент.
4.7.13. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради з питань виконання своїх завдань та функцій.
4.7.14. У межах своїх повноважень видає доручення.
4.7.15. Є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, встановленими рішеннями міської ради про бюджет міста Одеси на відповідний рік.
4.7.16. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.