Название Документ
Отчет о деятельности за 2019 год 
Информация о целях государственной политики за 2019 год
Отчет о деятельности за 2018 год 
Информация о целях государственной политики за 2018 год
Материалы отчёта о работе департамента за 2017 год
Видеоотчёт о работе департамента в 2017 году
Звіт про виконання бюджету міста Одеси за 2017 рік  
Звіт про виконання бюджету міста Одеси за 2016 рік  
Отчет о результатах деятельности департамента за 2016 год
Звіт про виконання бюджету міста Одеси за 2015 рік  
Отчет о результатах деятельности департамента за 2015 год  
Отчет о результатах деятельности департамента за 2014 год 
Отчет о выполнении бюджета в 2014 году 
Звіт департаменту про виконання бюджету м. Одеси за 2013 рік  
Отчет о результатах деятельности департамента за 2013 год  
Отчет о результатах деятельности департамента за 2012 год