ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

65082, г. Одесса, ул. Гоголя, 10
тел.: (048) 723-07-35
e-mail: uag3@omr.gov.ua
Система градостроительного кадастра - http://ombk.odessa.ua


Згідно Закону України № 2194 п. 50 «Про внесення змін до Земельного Кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у межах населеного пункту органом міської ради у сфері містобудування та архітектури не передбачено.

ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Відмова при підготовці висновку про відведення земельної ділянки та погодження проекту землеустрою:
- не подана відкорегована геопідоснова М 1:500 погоджена з геослужбою м. Одеси;
- відсутнє погодження суміжних землекористувачів;
- на земельній ділянці, розташовані самовільно збудовані будівлі;
- відсутня фотофіксація об'єкту;
- об'єкт, розташований на земельній ділянці знаходиться не в експлуаційному стані і потребує розробки проекно-кошторисної документації;
- проект землеустрою розроблений з відхиленнями від погоджених меж земельної ділянки;
- не вста ловлена площа дії серветутів;
- земельна ділянка використовується не по цільовому призначенню;
- на земельній ділянці розташовані об'єкти, цільове призначення котрих не визначене;
- площа земельної ділянки не обгрунтована затвердженою проектною або містобудівною документацією.

Підставами для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень є:

1) неподання визначених частиною третьою ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» документів, необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;
2) виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;
3) невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Скасування містобудівних умов та обмежень здійснюється:

1) за заявою замовника;
2) за рішенням суду.

(витяг зі ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)