ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИВідповідальні за організацію доступу до публічної інформації -
Панченко Олександр Юрійович - директор,
Кабатова Яніна Павлівна - заступник директора 

Тел.: 33-50-93,

E-mail: kp_cepi@omr.gov.ua