1642

Одесский городской совет сообщает о проведении конкурса по отбору независимых членов Наблюдательного совета коммунального предприятия "Міжнародний аеропорт Одеса" (код ЕГРПОУ 30441902), которое является субъектом авиационной деятельности и эксплуатантом аэродрома в Международном аэропорту "Одесса" в соответствии с п. 24 "Порядка образования, организации деятельности и ликвидации наблюдательных советов коммунальных унитарных предприятий Одесского городского совета", утвержденного решением Одесского городского совета №2307-VII от 26.07.2017 года.

* * * *

Особа, яка претендує на зайняття посади члена Наглядової ради, повинна відповідати таким вимогам:

- є громадянином України та має повну цивільну дієздатність;
- має повну вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності КП «Міжнародний аеропорт Одеса»;
- не належить до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції»;
- не має непогашеної судимості;
- не перебуває та протягом останніх 5 років не перебувала у трудових відносинах із КП «Міжнародний аеропорт Одеса», не обіймала посад у виконавчих органах Одеської міської ради;
- не є посадовою особою юридичних осіб публічного права;
- не є депутатом місцевої ради;
- не є фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності – контрагентом КП «Міжнародний аеропорт Одеса» або кінцевим бенефіціарним власником, засновником (учасником) чи посадовою особою органу управління юридичної особи – контрагента КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Особа, яка претендує на зайняття посади члена наглядової ради, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Члени Наглядової ради КП «Міжнародний аеропорт Одеса» здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.

Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, повинні особисто подати необхідні документи у строк до 01.04.2019 року за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 18, каб. 107, м. Одеса (департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради).

Для участі в конкурсі подаються:
- заява про участь у конкурсі в довільній формі;
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, за виключенням випадків, коли особа через свою релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копії трудової книжки (за наявності) та документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;
- копія документа про вищу освіту;
- біографічна довідка (резюме);
- згода на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заява щодо відповідності критеріям незалежного члена наглядової ради та іншим вимогам до членів наглядової ради;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (інформація про причини участі в конкурсі, наміри та перспективи щодо подальшої діяльності у складі наглядової ради та виконання відповідних функцій з управління КП «Міжнародний аеропорт Одеса», пропозиції з підвищення ефективності діяльності КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та інша інформація, які свідчить про доцільність обрання до складу наглядової ради саме цієї особи).
Заява та додані до неї документи будуть розглядаються на засіданні конкурсної комісії щодо розгляду відповідних заяв.

Наголошуємо, що за результатами розгляду заяв на участь у конкурсі конкурсна комісія відхиляє заяви кандидатів у разі:
- неподання кандидатом одного із документів;
- неподання кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
- невідповідності кандидата вимогам, що пред’являються до незалежних членів наглядових рад, та додатковим кваліфікаційним вимогам, у разі їх наявності;
- подання кандидатом недостовірної інформації.

Відповідальність за недостовірність поданих документів та інформації несе заявник.

Конкурс з відбору незалежних членів Наглядової ради КП «Міжнародний аеропорт Одеса» буде проведений  05.04.2019 року о 10.00 год Конкурсною комісією з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради за адресою:

пл. Думська, 1, малий зал Одеської міської ради.