508

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за листопад 2019 року

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 5 банківських днів листопада 2019 року склали 151,6 млн грн, в тому числі: податок на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 102,7 млн грн; єдиний податок – 32,5 млн грн; плата за землю – 3,4 млн грн; акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 3,4 млн грн; плата за надання інших адміністративних послуг – 1,4 млн грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 0,6 млн грн; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 0,4 млн грн.

До бюджету розвитку міста Одеси (без урахування трансфертів) станом на 08.11.2019 року надійшло доходів в сумі 245,8 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 127,6 млн грн, коштів пайової участі - 118,2 млн грн.

Станом на 08.11.2019р. в бюджет міста Одеси за листопад місяць 2019 р. згідно помісячного розпису надійшли освітня і медична субвенції в сумах 43,0 млн грн і 31,0 млн грн відповідно при затверджених планах на місяць по освітній субвенції 86,1млн грн, по медичній субвенції – 62,1 млн грн.
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 08 листопада 2019 року профінансовано у сумі 6 088,7 млн грн, що складає 80,4 % від річного плану та 88,1 % від плану звітного періоду.

У листопаді поточного року (станом на 08 листопада 2019 року) фінансування видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) склало 135,1 млн грн.

Із загальної суми видатків за листопад поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 9,8 млн грн, або 7,3 % від обсягу фінансування видатків загального фонду у листопаді поточного року; інші окремі захищені видатки – 9,5 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 1,0 млн грн; харчування в установах освіти та охорони здоров’я – 7,7 млн грн; медикаменти в установах охорони здоров’я – 0,8 млн грн), або 7,0 % від обсягу фінансування видатків загального фонду у листопаді поточного року; дотацію на функціонування міського електротранспорту – 25,7 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 44,1 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у сумі 8,5 млн грн (план на листопад – 25,4 млн грн).

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси у листопаді поточного року профінансовано в сумі 2,8 млн грн, з них на:
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси и ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 0,8 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги рішенням Піклувальної ради – 0,9 млн грн.

Крім того, у листопаді поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачена допомога сім'ям з дітьми в сумі 80,0 млн грн, яку отримали 54,5 тис. сімей.

Станом на 08 листопада 2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 688,0 млн грн, що складає 80,4 % від річного плану та 88,4 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 543,8 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 297,7 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 119,2 млн грн, заміну, модернізацію ліфтів – 73,5 млн грн, погашення основної суми боргу – 324,4 млн грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради