451

З метою реалізації Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки департамент внутрішньої політики Одеської міської ради оголошує з 02 березня 2020 року конкурс з відбору програм (проєктів, заходів) громадських організацій ветеранів міста Одеси, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету м. Одеси у 2019-2020 роках.

Для отримання фінансової підтримки Громадські організації в установлений термін подають до Конкурсної комісії заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою і такі документи:

- копію статуту (Положення) організації;
- протокол засідання статутного органу Громадської організації про склад керівництва або наказ (витяг з протоколу) про призначення керівників на посади;
- копію звіту про діяльність Громадської організації за відповідний рік за формою, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 23 листопада 2016 року № 221;
- інформацію про напрями та обсяги використання бюджетних коштів на поточний рік;
- опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів), за встановленою формою.
Опис програм (проєктів, заходів) повинен висвітлювати мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів), інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід реалізації програм (проєктів, заходів), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.
Громадські організації, які попередньо отримували бюджетні кошти, подають також звіт про їх використання в розрізі напрямів використання бюджетних коштів.
Конкурсні пропозиції можуть подавати Громадські організації, які мають статус юридичної особи не менше одного року до дати оголошення про проведення Конкурсу.
Конкурсні пропозиції та повний комплект документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати в Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д, чотириповерхова будівля, 4 поверх, каб. № 424.

Відповідальна особа: Шубакова Катерина Леонідівна, телефон для довідок: 705-40-64.

Усі документи, що складають друкований варіант, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній документації, несе учасник конкурсу.

Кінцевий термін приймання конкурсної документації – 02 квітня 2020 року. Конкурсна документація, подана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д, чотириповерхова будівля, 4 поверх, каб. № 424, щодня, крім вихідних та святкових днів, з 09:00 до 13:00 год, з 14:00 до 17:00 год

Тел. 705-40-64, e-mail: politica@omr.gov.ua