1412

10 червня 2020 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 467 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» згідно з якою:
- визначено особливості планування витрат на придбання природного газу та електричної енергії при формуванні тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води;
- визначено особливості перерахування вартості теплової енергії та відповідних комунальних послуг у зв’язку із зміною ціни природного газу та електричної енергії за підсумками опалювального сезону;
- розмежовано витрати на придбання природного газу як товару, а також витрати на оплату послуг з розподілу та транспортування природного газу з метою врахування їх у тарифах;
- надано можливість (право для підприємств теплопостачання та органів місцевого самоврядування) врахування у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, обігових коштів за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не перевищує 2% повної планової собівартості теплової енергії (без урахування витрат на відшкодування втрат та вартості виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках з використанням альтернативних джерел енергії).

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами,
але не раніше дня їх опублікування.

Звертаємо увагу, що відповідно до положень пункту 211 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами), планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії здійснюється виходячи із середньої ціни природного газу, що склалась у ліцензіата протягом опалювального періоду, що передує планованому періоду (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу).

Середня ціна природного газу визначається як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи із ціни природного газу у відповідному місяці та кількості календарних місяців в опалювальному періоді, що передує планованому періоду.
Опалювальний період у кожному конкретному випадку визначається виходячи з рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено початок та закінчення опалювального періоду.

Планування витрат на придбання електричної енергії здійснюється виходячи із середньої ціни електричної енергії, що склалась у ліцензіата за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період.
Середня ціна електричної енергії визначається як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи із ціни електричної енергії, що діяла у кожному з шести календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період.

Відповідно до вимог вказаного Порядку планований період – період тривалістю 12 місяців, на який формуються та встановлюються тарифи (з 1 жовтня до 30 вересня, а для суб’єктів господарювання, що вперше встановлюють тарифи, - інший період, узгоджений з уповноваженими органами, тривалістю 12 місяців).

З метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та їх структури здійснюється уповноваженим органом кожного року (до початку опалювального періоду) за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання) (пункт 11 зазначеного вище Порядку).

Підприємствам теплопостачання необхідно здійснити перегляд діючих тарифів, сформувавши нові тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (з урахуванням зниженої ціни газу, визначеної згідно з Порядком) з метою встановлення їх органами місцевого самоврядування до 1 серпня 2020 року.