649

Реалізація пілотного проєкту щодо фінансування професійної (професійно-технічної) освіти в м. Одесі

Наразі в Україні існує низка проблем у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Основною проблемою, яка потребує розв’язання, є невідповідність підготовки кваліфікованих кадрів потребам національної економіки та суспільства. Сучасний стан професійної (професійно-технічної) освіти обмежує можливості покращення якості освітніх послуг для підготовки конкурентоспроможних випускників, рівень кваліфікації та практичних навичок яких відповідає вимогам роботодавців та суспільним запитам.

Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року була схвалена Кабінетом Міністрів України в червні 2019 року (розпорядження від 12.06.2019 р. № 419-р).

Реформа професійної (професійно-технічної) освіти сприятиме економічному розвитку і зростанню конкурентоспроможності України. Одним з напрямків реформи є поетапна передача повноважень з управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти та їх фінансування на обласний рівень.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 94-р «Про реалізацію пілотного проєкту щодо фінансування професійної (професійно-технічної) освіти» місто Одеса стало учасником пілотного проєкту щодо фінансування професійної та професійно-технічної освіти, відповідно до якого з 1 вересня 2020 року видатки на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення в 11 закладах професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міста Одеси, передаються на фінансування до обласних бюджетів. Загальна кількість учнів у ціх закладах - 5064 особи.