588

Процедура поновлення договору оренди землі

З аналізу статті 33 Закону України «Про оренду землі» слідує, що наразі нею закріплено дві окремі правові підстави поновлення договору оренди землі:
1. Переукладення договору оренди землі на новий строк (ч. ч. 1-5 ст. 33 ЗУ «Про оренду землі»);
2. Так зване «автоматичне» поновлення договору на той самий строк і на тих самих умовах (ч. 6 ст. 33 ЗУ «Про оренду землі»).

Відповідно до статті 32-2 «Про оренду землі» поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 126-1 Земельного кодексу України, а саме:

• Сторонами у договорі оренди земельної ділянки може бути додатково передбачена умова про поновлення такого договору. У разі, якщо умова про поновлення договору оренди землі закріплена у договорі оренди землі і сторони не мають заперечень, то таке поновлення відбувається автоматично, державна реєстрація речового права оренди в цьому разі продовжується на той самий строк.

• Сторона договору, яка виявила бажання скористатися своїм правом відмови від поновлення договору, повинна не пізніше як за 1 місяць до дати закінчення дії такого договору подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з реєстру відомостей про поновлення договору.

• У разі неподання такої заяви та після настання відповідної дати закінчення дії договору, державна реєстрація речового права оренди продовжується на той самий строк.

Однак вказані вище правила не застосовуються до договорів оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності (виняток – на такій ділянці знаходиться нерухоме майно орендаря).

Щодо переважного права орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк, то положення ст. 33 Закону України «Про оренду землі» не змінилися. Орендар, який має намір укласти договір оренди землі на новий строк, зобов’язаний здійснити таку процедуру.

Перший етап. Повідомлення орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором. У разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар зобов’язаний повідомити про намір укласти договір оренди землі на новий строк спадкоємця земельної ділянки протягом 1 місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.

Другий етап. Надіслати орендодавцю лист-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк та додати проєкт договору. При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Третій етап. Протягом 1 місяця орендодавець розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проєктом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди.

Четвертий етап. Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді.

Таким чином, відповідно до норм чинного законодавства, при укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. 

За матеріалами "Третього одеського бюро правової допомоги" Одеського місцевого центру з надання безоплатної первинної правової допомоги  

ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ