847

З метою моніторингу відповідності соціальної послуги догляду вдома Державному стандарту, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 р. №760, серед отримувачів послуги проведено оцінку якості її надання.

Протягом 2020 року департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради проведено оцінку якості надання соціальної послуги догляду вдома шляхом:
- спостереження за процесом надання соціальної послуги безпосередньо за місцем проживання отримувачів соціальної послуги;
- телефонного опитування.

Так, протягом І кварталу проведено 141 планову перевірку роботи соціальних робітників на дільницях, за результатами якої встановлено100,0 % задоволеність якістю надання соціальної послуги та необхідність у 17 випадках, або 12,1 %, надання додаткових послуг (виконання ремонтних робіт, отримання протезно-ортопедичної допомоги, встановлення групи інвалідності тощо).

У зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року карантинних заходів перевірка роботи соціальних робітників проводилась шляхом телефонного опитування.

На підставі списків, наданих районними територіальними центрами надання соціальних послуг (соціального обслуговування), здійснено телефонне опитування 2754 отримувачів соціальної послуги догляду вдома, що майже у 3,6 рази більше, ніж у 2019 році.

У розрізі районів м. Одеси кількість респондентів, які взяли участь в опитуванні, розподілилась таким чином:
- Київський район - 743 особи;
- Малиновський район – 979 осіб;
- Приморський район – 286 осіб;
- Суворовський район – 746 осіб.

За результатами телефонного опитування встановлено тенденцію позитивного оцінювання роботи соціальних робітників. Так, задоволені якістю надання соціальної послуги догляду вдома 2713 отримувачів, або 98,5 % від загальної кількості опитаних, з них:
- Київський район - 724 особи, або 97,4 %;
- Малиновський район – 969 осіб, або 99,0 %;
- Приморський район – 274 особи, або 95,8 %;
- Суворовський район – 746 осіб, або 100,0 %.

Одночасно подяку за якісне та професійне ставлення соціального робітника до отримувача соціальної послуги висловило 73 особи.

Проте 41 отримувач, або 1,5 % від загальної кількості опитаних, не задоволений якістю надання соціальних послуг та 128 отримувачів, або 4,6 %, висловили побажання щодо отримання додаткових послуг, а саме: допомога в самообслуговуванні та веденні домашнього господарства, оплаті житлово-комунальних послуг, направлення до закладу охорони здоров’я та соціального захисту населення, супровід до лікаря; отримання протезно-ортопедичної допомоги, засобів догляду і реабілітації; надання матеріальної допомоги та послуги з виконання ремонтних робіт тощо.

За результатами проведеної роботи соціальними робітниками районних територіальних центрів надання соціальних послуг (соціального обслуговування) вжито заходи відповідного реагування в частині покращення якості надання соціальної послуги догляду вдома.

Оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома