468

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 року № 6762-VI «Про встановлення ставок земельного податку в м. Одесі»

З метою встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання, забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету, необхідних для виконання програм економічного і соціального розвитку Одеської територіальної громади, Департаментом комунальної власності Одеської міської ради (Департамент земельних ресурсів Одеської міської ради) розроблено проєкт рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 року № 6762-VI «Про встановлення ставок земельного податку в м. Одесі».

Зазначений проєкт рішення покликаний врегулювати правовідносини між Одеською міською радою, як суб’єктом права на землю, та особами, що є користувачами земельних ділянок; визначити чітку процедуру справляння земельного податку у м. Одесі.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою прийняття від громадськості та суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій до вищевказаного проєкту рішення публікується аналіз регуляторного впливу та проєкт рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 року № 6762-VI «Про встановлення ставок земельного податку в м. Одесі».

Зауваження та пропозиції до вищевказаного проєкту рішення приймаються у письмовому та електронному вигляді розробником протягом місяця з дня його опублікування за адресою: 

м. Одеса, вул. Артилерійська, 1,
тел. 705-90-50 (52),
електронна пошта - dkvuzr@gmail.com
 

Перелік документів для ознайомлення:

Проєкт рішення Одеської міської ради 

 Аналіз регуляторного впливу