749

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради № 163 від 27.05.2021 р. проводиться відкритий архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію благоустрою скверу-меморіалу «Проти забуття», розташованого за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дор., 27.

Конкурс проводиться як відкритий архітектурний конкурс в один тур.

Для нагороди авторів кращих конкурсних проєктів передбачені грошові премії:
- перша премія – 90 000 грн;
- друга премія – 35 000 грн;
- третя премія – 25 000 грн.

Учасники Конкурсу за попередньою домовленістю отримують вихідні дані та необхідні довідки у секретаря журі Конкурсу (понеділок, вівторок, четвер з 10.00 до 13.00, тел.: 050-333-11-06).

Прийом конкурсних проєктів припиняється 4 жовтня 2021 року о 17:00.

* * * * *

Фізичні та юридичні особи запрошуються до участі в якості інвесторів Конкурсу для нагороди переможців, відзначення проєктів додатковими призами та преміями, а також для інвестування робіт з благоустрою скверу-меморіалу «Проти забуття». Про свої наміри щодо цього інвестори мають повідомити голову журі та замовника Конкурсу у строк до 20 жовтня 2021 року.

CONDITIONS AND PROGRAM

УМОВИ ТА ПРОГРАМА КОНКУРСУ

1. Замовником відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію благоустрою скверу-меморіалу «Проти забуття», розташованого за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дор., 27 (далі – Конкурс), є Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради.
2. Конкурс проводиться як відкритий архітектурний конкурс в один тур.
3. Мета Конкурсу – розробка архітектурного рішення благоустрою скверу-меморіалу «Проти забуття».
4. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації України, а також розповсюджується через організації Національної спілки архітекторів України, Національної спілки художників України, місцеві органи. Конкурс починається з 03 червня 2021 року і закінчується 25 жовтня 2021 року.
5. У Конкурсі можуть взяти участь професійні архітектори, дизайнери, студенти архітектурно-художніх закладів вищої освіти, проєктні організації, авторські колективи архітекторів, дизайнерів та інженерів. До авторських колективів можуть долучатися фахівці інших галузей, що мають досвід зі створення об’єктів благоустрою.
6. Учасники Конкурсу за попередньою домовленістю отримують вихідні дані та необхідні довідки у секретаря журі Конкурсу (понеділок, вівторок, четвер з 10.00 до 13.00, тел.: 050-333-11-06). Реєстраційний внесок не сплачується. Учасники Конкурсу залишають у секретаря журі Конкурсу номер свого телефону. У разі необхідності внесення змін до конкурсної документації секретар журі Конкурсу повідомляє про це всіх учасників Конкурсу.
7. Конкурсна документація включає умови і програму Конкурсу, вихідні дані, стислу історичну довідку, топографічні матеріали в масштабі 1:2000 і 1:500. Конкурсна документація надається в електронному вигляді і є однаковою для всіх учасників Конкурсу.
8. У конкурсних проєктних пропозиціях необхідно розкрити архітектурно-планувальну ідею благоустрою території, архітектурні рішення елементів скверу, розробити пропозиції щодо меморіальних об’єктів та малих архітектурних форм. Необхідно запропонувати планувальні рішення, що забезпечать можливість організації і проведення пам’ятних заходів.
При розробці проєктних пропозицій необхідно дотримуватися встановлених меж скверу, основних положень з утримання зелених зон загального користування, діючих державних будівельних норм і правил благоустрою. Проєкти не мають включати пропозицій щодо розміщення капітальних об’єктів на території скверу.
9. Обов’язковий склад матеріалів конкурсного проєкту:
- ситуаційний план у довільному масштабі;
- опорний план у масштабі 1:2000;
- генеральний план на геопідоснові в масштабі 1:500;
- плани і фасади меморіальних об’єктів та елементів благоустрою;
- загальний зовнішній вигляд ділянок скверу;
- пояснювальна записка із роз’ясненням архітектурно-планувальної ідеї, прийнятих архітектурних, конструктивних та інженерних рішень.
У пояснювальній записці необхідно надати техніко-економічні показники.
10. Матеріали конкурсних проєктних пропозицій мають надаватися українською мовою.
11. Конкурсні проєктні пропозиції надаються на електронному носії, а також у друкованому вигляді: креслення – на планшетах формату А-0 або формату А-1; пояснювальна записка – у зброшурованому вигляді на аркушах формату А-4.
12. Учасники Конкурсу за бажанням можуть надати додаткові проєктні матеріали, що розкривають творчу ідею (макет, відеопрезентація тощо).
13. Конкурсні проєкти надаються авторами анонімно під девізом у формі шестизначного числа, який необхідно зазначити у верхньому правому куті перших сторінок усіх матеріалів проєкту. Інформація про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, контактна адреса і телефон, фах, а також вказівка щодо розподілу премії між членами авторського колективу, завірена їх підписами, банківські реквізити для перерахування премії у разі її здобуття) подається в запечатаному конверті із зазначенням відповідного девізу.
14. Матеріали конкурсних проєктних пропозицій учасники Конкурсу надають секретарю журі Конкурсу. Прийом конкурсних проєктів припиняється 04 жовтня 2021 року о 17.00.
15. Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі надання до журі Конкурсу не менше 3 конкурсних проєктних пропозицій.
16. Замовник Конкурсу організовує роботу журі Конкурсу, творче та громадське обговорення конкурсних проєктних пропозицій.
17. Замовник забезпечує залучення членів Консультативної ради проєкту скверу-меморіалу «Проти забуття», яка діє відповідно до Меморандуму про співробітництво між Центром Ліберальної Сучасності та Одеською міської радою від 01 грудня 2020 року, для забезпечення прозорості проведення конкурсу та надання рекомендацій щодо реалізації проєкту переможця.
18. Голова журі Конкурсу та його заступник обираються на першому засіданні журі Конкурсу шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.
19. Журі Конкурсу на своєму засіданні розглядає надані роботи, перевіряє їх відповідність умовам Конкурсу, визначає кращі роботи, присуджує премії, надає пропозиції замовнику Конкурсу щодо подальшого втілення конкурсних проєктів і їх окремих ідей.
20. Конкурсні проєктні пропозиції, що здобудуть три перших місця, залишаються у власності організатора Конкурсу. Друковані матеріали усіх інших проєктів можуть бути повернені авторам у місячний термін після прийняття рішення журі Конкурсу. Після вказаного терміну організатор Конкурсу не несе відповідальність за збереження проєктів, за поверненням яких автори не звернулись.
21. Для нагороди авторів кращих конкурсних проєктів передбачені грошові премії:
- перша премія – 90 000 грн;
- друга премія – 35 000 грн;
- третя премія – 25 000 грн.
22. Виплата премій за кращі проєкти здійснюється обов’язково, незалежно від рішення журі та організатора Конкурсу щодо подальшого використання проєктів. Виплата премій здійснюється з урахуванням податків, що передбачені чинним законодавством України, безготівково на банківські рахунки переможців і учасників Конкурсу.
23. Фізичні та юридичні особи запрошуються до участі в якості інвесторів Конкурсу для нагороди переможців, відзначення проєктів додатковими призами та преміями, а також для інвестування робіт з благоустрою скверу-меморіалу «Проти забуття». Про свої наміри щодо цього інвестори мають повідомити голову журі та замовника Конкурсу у строк до 20 жовтня 2021 року. Такі заохочення не звільняють замовника Конкурсу від виплати премій, що визначені пунктом 20 цього додатка.
24. Члени журі Конкурсу не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проєктів і присудженням премій. Рішення журі Конкурсу є остаточним і не може бути змінено, у тому числі й замовником Конкурсу.
25. Рішення журі Конкурсу приймає за підсумками відкритого голосування простою більшістю голосів. Рішення оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем журі Конкурсу. Секретар журі Конкурсу не бере участь у голосуванні. У спірних випадках голосування голова журі Конкурсу має право вирішального голосу.
26. Журі Конкурсу оголошує рішення про визначення кращих проєктних пропозицій не пізніше 25 жовтня 2021 року. Про час та місце оголошення рішення журі Конкурсу всі учасники Конкурсу попереджаються завчасно.
27. Підсумки Конкурсу протягом місяця після прийняття рішень журі Конкурсу оприлюднюються в друкованому засобі масової інформації, в якому було розміщено оголошення про проведення Конкурсу.
28. Переможець Конкурсу може бути запрошений для подальшого розроблення проєктно-кошторисної документації з благоустрою меморіального скверу.
29. Матеріали кращих конкурсних проєктів оприлюднюються на офіційному сайті Одеської міської ради. 

MEMBERS OF COORDINATION COUNCIL

Список членів Координаційної ради проєкту скверу-меморіалу «Проти забуття» під головуванням директора з питань Східної та Центральної Європи Центру Ліберальної Сучасності (Федеративна Республіка Німеччина):

1. пан Геннадій Труханов – Одеський міський голова;
2. пан Роман Шварцман – голова Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів;
3. пан Павло Козленко – директор музею Голокосту міста Одеси;
4. пан Абрахам Вольф – голова Одеської іудейської релігійної громади «Шомрей Шабос» і Одеського товариства єврейської культури, головний рабин Одеси і Півдня України;
5. пан Анатолій Подольський – директор українського центру вивчення історії Голокосту;
6. пан Уве Ноймеркер – директор Фонду «Меморіал убитим євреям Європи»;
7. пані Міхаела Кюхлер – Амбасадор від Міністерства Закордонних справ ФРН (Спеціальний представник з питань зв'язків з єврейськими організаціями, питань, що стосуються антисемітизму, міжнародних справ синті та ромів та пам'яті жертв Голокосту);
8. пані Анка Фельдхузен – Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні;
9. пан Фолькер Боде – Заступник регіонального директора Суспільства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ);
10. пані Деідре Бергер – колишній директор Американського єврейського комітету, ініціатор проекту «Захистити пам'ять»;
11. пані Марілуїзе Бек – директор з питань Східної та Центральної Європи Центру Ліберальної Сучасності;
12. пан Джоель Ліон – Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні;
13. пан Крістіан Леон-Туркану – Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Румунія в Україні;
14. пані Ірина Щербакова – історик;
15. пан Сантьяго Алонсо-Родрігез – представник Міністерства економічного співробітництва Німеччини.