Здійснення моніторингу, підготовка щорічних (проміжних) та підсумкових звітів про результати виконання Програми

Відповідальний виконавець Програми до 15 липня (за І півріччя) та до 15 січня (за рік) готує і подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію (отриману від усіх виконавців Програми) про стан її виконання.

Виконавці Програми (виконавчі органи Одеської міської ради) до 05 липня (за І півріччя) та до 05 січня (за рік) подають відповідальному виконавцю Програми інформацію про стан її виконання.

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради здійснює узагальнення інформації, наданої відповідальними виконавцями програм, та щороку до 01 серпня та до 01 лютого готує і подає заступнику міського голови узагальнену інформацію про результати моніторингу виконання міських цільових та комплексних програм.

Для здійснення поточного моніторингу виконання Програми відповідальний виконавець Програми надає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради до 15 квітня (за І квартал) та до 15 жовтня (за 9 місяців) дані (отримані від усіх виконавців Програми) за звітний період про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.
Виконавці Програми (виконавчі органи Одеської міської ради) до 05 квітня (за І квартал) та до 05 жовтня (за 9 місяців) подають відповідальному виконавцю Програми дані за звітний період про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми.

Щорічний звіт про хід виконання Програми розглядається на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради в І півріччі року, наступному за звітним.
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про хід виконання Програми готується відповідальним виконавцем Програми, який і доповідає на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради готується після здійснення департаментом економічного розвитку Одеської міської ради експертизи проекту звіту та отримання відповідальним виконавцем Програми позитивного висновку. У разі наявності зауважень звіт про виконання Програми доопрацьовується.

Департамент документально-організаційного забезпечення на підставі перспективного плану роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на рік вносить до орієнтовних поточних планів роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на І та ІІ квартали питання про розгляд проміжних звітів про виконання Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеської міської ради, не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується відповідальним виконавцем Програми, який і доповідає на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради. Відповідальний виконавець оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності її основної мети та припинення фінансування заходів і завдань Програми за поданням відповідального виконавця Програми, погодженим з департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та департаментом фінансів Одеської міської ради.
Рішення про дострокове припинення Програми приймає Одеська міська рада.