Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 396 від 26.10.2017 р.

Про передачу установі комунальної власності

«Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»

автотранспортних засобів

Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 78, 137 Господарського кодексу України, рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-IV «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління ) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси», з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» на баланс та закріпити за нею на праві оперативного управління автотранспортні засоби, що обліковуються на балансі управління капітального будівництва Одеської міської ради, згідно з додатком.

2. Доручити управлінню капітального будівництва Одеської міської ради та установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» здійснити приймання-передачу автотранспортних засобів, зазначених у пункті 1 цього рішення, в порядку, визначеному законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.
 
Міський голова                              Г. Труханов
 
Керуюча справами                       О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 26.10.2017 р.
№ 396

 

Автотранспортні засоби,
що підлягають передачі установі комунальної власності
«Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»

    

№ з/п
Наймену
вання
транспорт
ного
засобу
Інвентарний
номер
Рік
випуску
Кількість
(од.)
Балансова
вартість
(грн)
Сума
амортизації
(грн)
Залишкова
вартість
(грн)
Техніч
ний
стан
1.
Автомобіль
Kia Optima
1015100005
2016
1
769815,00
0
769815,00
У робо
чому
стані
2.
Автомобіль
Kia Optima
1015100006
2016
1
769815,00
0
769815,00
У робо
чому стані
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього:
 
 
2
1539630,00
0
1539630,00
 

  
Керуюча справами                                                                   О. Оніщенко

Сторінка створена: 2017.10.31 19:30