Внесены изменения решением исполкома Одесского горсовета №17 от 02.02.2010г.

Внесены изменения решением исполкома Одесского горсовета от 22.04.2008г. №330

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1319 від 29.11.2007р.

Про вдосконалення системи платного паркування
транспортних засобів на території м. Одеси

Згідно з пунктом 1 статті 2, пунктом 3 статті 11 Указу Президента України від 20 листопада 2007 року «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху», абзацу 3 статті 1, статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 17 червня 1993 року №3293-ХІІ із змінами, відповідно до пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на автомобільних дорогах міста та збереження життя і здоров’я громадян, дотримання учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, утворення єдиного механізму стягнення плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, залучення додаткових коштів до бюджету міста, покращення роботи мережі парковок автотранспорту виконавчий комітет Одеської міської

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.04.2001 р. №310 «Про вдосконалення системи платного паркування транспортних засобів на території м. Одеси»:
1.1. Відмінити:
а) абзац 3 пункту 3 «Положення про тендерний комітет з організації та проведення конкурсу (тендеру) стосовно вибору пропозицій на надання послуг з паркування і обслуговування тимчасових платних стоянок для транспортних засобів» (додаток 3);
б) абзац 4 пункту 3 «Порядок організації та проведення тендерів на надання послуг з паркування і обслуговування тимчасових платних стоянок для автотранспортних засобів» (додаток 4);
в) абзац 5 пункт 3 складу тендерного комітету міськвиконкому по організації та проведенню тендерів на надання послуг з паркування і обслуговування тимчасових платних стоянок для автотранспортних засобів (додаток 5);
г) пункт 4.
1.2. Доповнити додаток 2 «Дислокація тимчасових платних стоянок на яких стягується місцевий збір за паркування автотранспорту» (додаток 1).

2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.09.2003р. №510 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 11.04.2001 р. за №310 «Про вдосконалення системи платного паркування транспортних засобів на території міста Одеси»:
2.1. Пункт 1.2 виключити.

3. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.05.2001р. №316 «Про затвердження тарифів на послуги за паркування автомобіля»:
3.1. В пункт 1 після словосполучення «розмір плати» доповнити «та надання послуг згідно з калькуляцією за надані послуги».
3.2. В пункті 2 словосполучення «управлінню автостоянок» замінити на «управління транспортного комплексу міста».

4. Доручити управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності (Садовська О.М.) розробити проект рішення виконавчого комітету про визначення «розміру плати» на послуги з паркування автомобільного транспорту в строк до 01.04.2008р.

5. Запропонувати Одеській міській раді внести наступні зміни:
5.1. У п. 1 рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р.
№55-V «Про затвердження переліку об’єктів права комунальної власності, що надаються в концесію», та викласти додаток в такій редакції:
Перелік об’єктів права комунальної власності, що надаються в концесію:
1. Майновий комплекс комунального підприємства «Парксервіс Приморський».
2. Діяльність по створенню і управлінню комунальних служб паркування автомобілів.

5.2. У тексті Положення про збір за припаркування автотранспорту, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.09.2003р. №1717-ІV словосполучення «управління транспортного комплексу міста» замінити на «комунальне підприємство «Парксервіс Приморський».

5.3. У п. 2.2 Порядку примусового переміщення транспортних засобів, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006р. №41-V «Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 року № 2376-IV «Про нову редакцію Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку», замінити словосполучення «уповноважена організація» на «комунальне підприємство «Парксервіс Приморський».
5.4. Прийняти рішення про ліквідацію комунальних підприємств «Парксервіс Малиновський» та «Парксервіс Суворовський» (додаток 1, 2).
5.5. Внести зміни до статуту комунального підприємства «Парксервіс Приморський», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 27.12.2002р. №889-IV «Про доручення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо внесення змін та доповнень до рішень виконавчого комітету» (додаток 3).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Убірію В.Ш.

Міський голова                    Е. Гурвіц

Керуюча справами             Т. Єршова

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.11.2007р. №1319
 
Про ліквідацію
комунального підприємства
«Парксервіс Малиновський»

Відповідно до пп. 30 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи недоцільність подальшого функціонування комунального підприємства «Парксервіс Малиновський», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати з 01.03.2008р. комунальне підприємство «Парксервіс Малиновський».

2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити ліквідаційні заходи відносно комунального підприємства «Парксервіс Малиновський».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з транспорту, зв`язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова                 Е. Гурвіц

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами          Т. Єршова
 
Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.11.2007р. №1319
 
Про ліквідацію
комунального підприємства
«Парксервіс Суворовський»

Відповідно до пп. 30 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи недоцільність подальшого функціонування комунального підприємства «Парксервіс Суворовський», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати з 01.03.2008р. комунальне підприємство «Парксервіс Суворовський».

2. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити ліквідаційні заходи відносно комунального підприємства «Парксервіс Суворовський».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з транспорту, зв`язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова                 Е. Гурвіц

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами          Т. Єршова
 
Додаток 3 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.11.2007р. №1319
 
Про внесення змін до додатка до
рішення Одеської міської ради
від 27.12.2002р. №884-IV «Про створення
комунального підприємства
«Парксевіс Приморський»
та затвердження його статуту»

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка до рішення Одеської міської ради від 27.12.2002р. №884-IV «Про створення комунального підприємства «Парксевіс Приморський» та затвердження його статуту»:

1.1. У загальних положеннях із словосполучення «Парксервіс Приморський» вилучити слово «Приморський».
1.2. Юридична адреса Підприємства: 65039, Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 134.
1.3. У п.2.2. вилучити словосполучення «Приморського району»; додати після слова «готівкою» словосполучення «здійснювати примусове переміщення транспортних засобів».
1.4. Пункт 2.32. викласти в такій редакції: «Організація проектування та паспортизація місць розташування парковок і стоянок, із затвердженням уповноваженим органом, виконання монтажних робіт, реконструкції і експлуатації ділянок паркування транспортних засобів».
1.5. Розділ II доповнити:
- пунктом 2.5. в такій редакції: «Підприємство виконує примусове переміщення транспортних засобів за допомогою технічних пристроїв та автомобілів-евакуаторів»;
- пунктом 2.6. в такій редакції: «Підприємство організовує ведення реєстру стоянок і місць паркування автомобільного транспорту, та має право залучати на договірних засадах з фізичними та юридичними особами, незалежно від форми власності, до участі в наданні послуг, згідно з пункту 2.1 Статуту».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з транспорту, зв`язку та морегосподарського комплексу.

Міський голова              Е. Гурвіц

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами       Т. Єршова
Сторінка створена: 2007.12.04 10:57