Розпорядження
Одеського міського голови
№ 341 від 26.09.2019 р.

Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Шмендрака Олександра Миколайовича

Адміністратором Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради Черепян Іриною Анатоліївною встановлено, що гр. Шмендрак Олександр Миколайович, … року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків – …, який мешкає за адресою: м. Одеса, …, проживав без реєстрації місця проживання з 18 грудня 1998 року, що є порушенням статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», на підставі чого складено протокол про адміністративне правопорушення від 31 серпня 2019 року № П2-6399-2019.
Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», частини 2 статті 197, частини 1 статті 219, статей 281, 283, 284, 298 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглянувши справу про адміністративне правопорушення гр. Шмендрака Олександра Миколайовича та враховуючи, що протягом року гр. Шмендрак Олександр Миколайович був підданий адміністративному стягненню за частиною 1 статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення за проживання за недійсним паспортом (постанова про адміністративне правопорушення від 13 липня 2019 року № П4-5115-2019), виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Накласти на гр. Шмендрака Олександра Миколайовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 51 (п’ятдесят одна) грн.

2. Рішення у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після спливу десятиденного строку з дня його прийняття.

3. У разі несплати гр. Шмендраком Олександром Миколайовичем штрафу у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення цього рішення, а в разі оскарження рішення – після залишення скарги без задоволення, рішення про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання гр. Шмендрака Олександра Миколайовича.

4. Визначити стягувачем Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 38226516), місцезнаходження: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

5. Строк пред’явлення цього рішення до виконання – протягом трьох місяців з дня його прийняття.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

В.о. міського голови        П. Рябоконь

Керуюча справами          О. Оніщенко


Сторінка створена: 2019.09.30 10:40
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/176198/