Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 110 від 30.04.2020 р.

Про створення житлового фонду соціального призначення у місті Одесі

Відповідно до статей 30, 40, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 9 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 219 «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом», від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», з метою забезпечення реалізації місцевої політики з питань формування і утримання житлового фонду соціального призначення та забезпечення конституційних прав соціально незахищених верств населення м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити житловий фонд соціального призначення із включенням до нього вільних житлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Одеси згідно з переліком (додаток 1).

2. Визначити, що органом управління житловим фондом соціального призначення є департамент міського господарства Одеської міської ради, який, зокрема:
2.1. Веде соціальний квартирний облік громадян, які мають право на отримання соціального житла із житлового фонду соціального призначення, у тому числі приймає рішення про взяття громадян на облік.
2.2. Надає на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради пропозиції про надання громадянам соціального житла із житлового фонду соціального призначення на підставах і в порядку, визначених чинним законодавством України.
2.3. Укладає та розриває договори найму соціального житла на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.4. Здійснює контроль за використанням житла із житлового фонду соціального призначення.
2.5. Веде щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку або вже отримали житло.
2.6. Затверджує склад оцінної комісії з визначення вартості майна громадян, які мають намір стати на облік для отримання соціального житла.
2.7. Здійснює інші повноваження органу, уповноваженого здійснювати управління житловим фондом соціального призначення.

3. Затвердити перелік документів, необхідних для взяття на соціальний квартирний облік громадян, які мають право на отримання соціального житла із житлового фонду соціального призначення (додаток 2).

4. Доручити департаменту міського господарства Одеської міської ради внести пропозиції виконавчому комітету Одеської міської ради щодо персонального складу наглядової ради у сфері розподілу соціального житла із житлового фонду соціального призначення.

5. Визначити, що органом, відповідальним за здійснення розрахунків величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Одесі є департамент економічного розвитку Одеської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

ДОДАТКИ


Сторінка створена: 2020.04.30 17:29