Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№1389 від 11.12.2008

Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених підземними виробками, підтоплених, зсувних та зсувонебезпечних територіях міста Одеси

Відповідно до ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 22, 24 Закону України „Про планування та забудову територій”, ст.ст. 4, 5 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328 „Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”, ДБН В. 1.1-5-2000 „Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах”, ДБН В.1.1-3-97 „Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення”, рішень Одеської міської ради від 26.09.2003 р. № 1716-IV „Про затвердження Правил забудови міста Одеси” та від 10.07.2008 року № 2882-V „Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, у новій редакції”, враховуючи складні інженерно-геологічні умови міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради (Соколов В.О.) доручається:
1.1. Здійснювати контроль на стадії проектування нового будівництва та реконструкції об’єктів, розташованих на територіях із складними геологічними умовами, шляхом видання технічних умов на проектування.
1.2. Контролювати режим експлуатації об’єктів на територіях розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів та морському узбережжі.
1.3. Перевіряти виконання юридичними і фізичними особами, які проектують, будують та експлуатують будинки і споруди на підроблених підземними виробками, підтоплених ґрунтовими водами, зсувних та зсувонебезпечних територіях міста, вимог про включення до складу проектної документації на нове будівництво технічних умов, і виконання заходів, з усунення ушкоджень, що виникли при експлуатації будинків та споруд під впливом небезпечних інженерно-геологічних процесів.
1.4. При наданні суб’єктам господарювання погоджувальних документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, передбачених рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V, перевіряти:
- повноту досліджень з пошуку підземних виробок, визначення їх стану, при необхідності вимагати включення до складу проекту гірничих заходів захисту будинків та споруд;
- наявність заходів захисту від підтоплення ґрунтовими водами з урахуванням впливу будівництва, що проектується, на можливість зміни гідрогеологічного режиму території;
- наявність заходів інженерного захисту об’єктів від зсувів та обвалів.
Попереджати юридичних та фізичних осіб про персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення вимог нормативних актів щодо проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених, підтоплених та зсувонебезпечних територіях міста.

2. Юридичним і фізичним особам, які проектують, будують та експлуатують будинки і споруди на підроблених, підтоплених ґрунтовими водами та зсувонебезпечних територіях міста:
2.1. Залучати до виконання робіт з ліквідації провалів та кріплення підземних виробок („мін”, катакомб), виключно, спеціалізовані підприємства, які мають ліцензію, оформлений дозвіл на виконання цих робіт, необхідну матеріальну базу.
2.2. У разі виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з провалами ґрунту земної поверхні, зсувами та обвалами, забезпечувати термінове вжиття заходів у вигляді огородження для уникнення доступу сторонніх осіб з обов’язковим інформуванням протягом 24 годин управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
2.3. При здачі в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта передати управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради копії виконавчої документації інженерного захисту, а саме: дренажних, протизсувних, схилостримуючих споруд, ліквідації (кріплення) підземних виробок та порожнин, маркшейдерських зйомок.

3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) опублікувати це рішення в засобах масової інформації.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.06.1999 року № 513 „Про спеціальні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд на підроблених підземними виробками та підтоплених територіях”.

5. Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради (Соколов В.О.) протягом року з набуття чинності цього рішення провести заходи з відстеження його результативності.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

 
Міський голова                                     Е. Гурвіц
 
Керуюча справами                              Т. Єршова


Сторінка створена: 2008.12.12 16:05