Втратило чинність рішенням виконкому Одеської міськради №378 від 29.08.2012р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№120 від 22.02.2006р.Про затвердження Порядку контролю та координації діяльності
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного
кордону та видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам
На підставі ч.2 ст.12 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2000р.
№ 1872 «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описи бланків зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування», відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок контролю та координації діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та видачі посвідчень і нарукавних пов'язок їх членам (додається).

2. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2003р. №356 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень, нарукавних пов'язок членам громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону" вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Міський голова            Е.Гурвіц

Керуюча справами      Т.Єршова


Додаток
до рішення
виконавчого комітету Одеської міської ради
№ 120 від 22.02.2006

 


Порядок
контролю та координації діяльності громадських формувань по охороні
громадського порядку і державного кордону та видачі посвідчень і
нарукавних пов'язок їх членам

1. Цей Порядок розроблений відповідно Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», яким передбачено, що органи місцевого самоврядування сумісно з правоохоронними органами здійснюють контроль та координацію за діяльність громадських формувань.
2. Керівництво громадських формувань щоквартально надає управлінню внутрішньої політики Одеської міської ради списки членів громадського формування затверджені відповідним органом МВС України в Одеській області.
3. Управління внутрішньої політики Одеської міської ради організує та забезпечує контроль за правильністю та достовірністю списків членів громадського формування, які надаються (у виконавчий комітет Одеської міської ради) для виготовлення посвідчень.
4. Виготовлення та оформлення посвідчень членам громадських формувань здійснюється виконавчим комітетом Одеської ради за підписом керуючого справами і печаткою виконавчого комітету Одеської міської ради. Посвідчення членам громадських формувань та нарукавних пов'язок надаються членам громадських формувань управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради з веденням відповідного обліку.
5. Посвідчення та їх бланки підлягають обліку, як документи суворої звітності.
6. В управлінні внутрішньої політики Одеської міської ради ведеться облік:
а) надходження і видачі бланків посвідчення;
б) виданих на руки посвідчень керівництву громадського формування;
в) зіпсованих, загублених та знищених посвідчень.
Облік надходження і видачі бланків посвідчення ведеться в спеціальному затвердженому начальником управління журналі.
7. Посвідчення вручаються власнику під розписку в журналі видачі посвідчень. При врученні посвідчення його власнику роз'яснюється призначення цього документа та необхідність його дбайливого зберігання.
8. Використання посвідчення члена громадського формування іншими особами, купівля, продаж або інша оплатна його передача чи підробка тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.
9. У випадку втрати посвідчення його власник повинен негайно письмово повідомити про це керівника громадського об'єднання. Про кожне втрачене посвідчення керівник в 3-денний термін повідомляє управління внутрішньої політики Одеської міської ради з зазначенням номера посвідчення, прізвища, ім'я та по батькові, дати видачі дати закінчення строку чинності посвідчення.
10. Загублене посвідчення вважається недійсним.
11. Зобов'язати районні адміністрації Одеської міської ради вирішувати питання щодо забезпечення громадських формувань приміщеннями та необхідними інвентарем.
12. Контроль за виконання цього Поряду покласти на Першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Керуюча справами                   Т.М.Єршова


Сторінка створена: 2009.09.02 18:07