Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№199 від 20.04.10р.
 
 
 
Про розгляд ситуації, що склалася на території
м. Одеси при оплаті послуг з утримання
будинків та прибудинкових територій
 
 
Конституційний Суд України у своєму рішенні від 26 березня 2002 року визначив політико-правову природу органів місцевого самоврядування, які не є органами державної влади, а є представницькими органами, через які здійснюється право територіальної громади самостійно вирішувати не будь-які питання суспільного життя, а питання саме місцевого значення, тобто такі, які пов'язані передусім з життєдіяльністю територіальних громад і перелік яких визначено у Конституції і законах України (пункти 4, 5 мотивувальної частини рішення від 26 березня 2002 року № 6-рп/2002 у справі про охорону трудових прав депутатів місцевих рад).
Так, статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на органи місцевого самоврядування покладено обов’язок щодо управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.
Проте, на теперішній час у м. Одесі склалася вкрай негативна ситуація в системі надання житлово-комунальних послуг, зокрема в частині оплати послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, у зв’язку з чим комунальні підприємства житлово-комунальної галузі знаходяться у надзвичайно важкому фінансовому стані.
Рівень оплати населенням послуг з утримання будинків та прибудинкових територій склав за вересень-жовтень 2009 р. - 93,3 %; листопад 2009 р. - 87 %; грудень 2009 р. - 85,1 %; січень 2010 р. - 75,1 %; лютий 2010 р. - 78,9 %, у зв’язку з чим загальна заборгованість населення досягла 45 млн. грн.
Є всі підстави вважати, що однією з головних причин погіршення фінансового стану житлово-комунального господарства міста стало те, що тривалий час народний депутат України Костусєв О.О. та його син – депутат Одеської міської ради V скликання – Гончаренко О.О. у засобах масової інформації систематично закликали мешканців міста не сплачувати за отримані житлово-комунальні послуги, неодноразово ініціювали масові заходи, на яких обіцяли мешканцям «зобов’язати» виконавчий комітет Одеської міської ради повернути тарифи до розміру 0,58 грн за 1 кв.м, що в подальшому і викликало певну соціальну напруженість у місті.
Проте, цей так званий «справедливий» тариф було встановлено ще у 2004 році, виходячи з наявного на той час рівня мінімальної заробітної плати у розмірі 205 грн та цін на матеріали 2003 року, про що не могли не знати зазначені вище особи. Повернення тарифів на цей рівень однозначно суперечить Закону України «Про житлово-комунальні послуги», політиці Президента України та уряду в частині обов’язкової відповідності тарифів економічно обґрунтованому рівню. Крім того, це безповоротно унеможливить надання комунальними підприємствами послуг з утримання будинків та прибудинкових територій населенню вчасно і на належному рівні та практично повністю припинить їх діяльність. Незважаючи на це, 08.04.2010 року О. Костусєв зареєстрував у Верховній Раді проект постанови (реєстраційний № 6282) про призначення позачергових виборів Одеського міського голови. Головною причиною цієї антиконституційної пропозиції є необґрунтоване, на думку Костусєва О.О., підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у м. Одесі.
Слід врахувати, що чинні тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для всіх будинків комунальної власності встановлено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.08.2008 року № 970 «Про заходи щодо введення адресної муніципальної допомоги мешканцям міста на оплату житлово-комунальних послуг та встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій» зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.10.2008 р. № 1212. Середньозважений розмір економічно обґрунтованих тарифів для населення складав 1,75 грн  за 1 кв.м загальної площі (з ПДВ).
Причому, до загального переліку послуг, які можуть надавати мешканцям міста комунальні підприємства, включено 26 видів таких послуг, серед яких далеко не всі надаються у повному обсязі, тому п. 8 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.08.2008 року № 970  керівникам комунальних підприємств, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, доручено здійснювати щомісячний перерахунок розміру плати у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі. Таким чином, при середньозваженому по місту тарифу 1,75 грн за 1 кв.м загальної площі фактично нараховується від 0,81 грн до 1,50 грн за 1 кв.м.
Враховуючи вищевикладене, з метою інформування Президента та Верховної Ради України про реальну ситуацію у м. Одесі, пов’язану з оплатою житлово-комунальних послуг та уникнення підвищення соціальної напруженості, виконавчий комітет Одеської міської ради в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги»
 
 
ВИРІШИВ:
 
1.  Проінформувати Президента України та Верховну Раду України про реальну ситуацію, пов’язану з наданням та оплатою житлово-комунальних послуг у м. Одесі.
 
2.  Затвердити відповідний текст звернення та направити його на адресу Президента України та  Верховної Ради України (додається).
 
3.  Взяти до відома інформацію заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно- енергетичного комплексу Пруцакова В.В. стосовно ситуації, пов’язаної з наданням та оплатою житлово-комунальних послуг (послуг з утримання будинків та прибудинкових територій) у м. Одесі.
 
4.  Управлінню житлово-комунального господарства та паливно- енергетичного комплексу Одеської міської ради (Пруцаков В.В.) спільно з районними адміністраціями Одеської міської ради та управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Свобода М.І.):
4.1.  Посилити контроль за діяльністю комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс» в частині надання населенню м. Одеси якісних послуг з утримання будинків та при будинкових територій.
4.2.  У термін до 15.05.2010 р. розробити план заходів щодо покращення якості надання комунальними підприємствами Одеської міської ради житлово-комунальних послуг.
 
5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
 
 Міський голова                                                                                     Е. Гурвіц
 Керуюча справами                                                                               Т. Єршова
 
  
 
 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№199 від 20.04.10р.
 
Ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалася на території м. Одеси при оплаті послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, враховуючи, що останнім часом народний депутат України Костусєв О.О. та – під його впливом – посадові особи органів Антимонопольного комітету України вдаються до провокаційних дій відносно виконавчого комітету Одеської міської ради, вважаємо за необхідне спростувати необ’єктивну та упереджену інформацію та повідомити про наступне.
Тарифи на житлово-комунальні послуги встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. І досі жодного разу не було доведено, що виконавчий комітет Одеської міської ради порушував порядок формування тарифів. А отже, тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій у м. Одесі сформовано у відповідності з чинним законодавством України.
          Зрозуміло, що в умовах економічної кризи, зношеності житлового фонду і комунікаційних мереж, недосконалості нормативної бази окремі члени територіальних громад можуть вважати тарифи на оплату житлово-комунальних послуг завищеними, незалежно від їх реальної обґрунтованості.
Характерні для всіх без виключення населених пунктів країни об’єктивні проблеми ЖКГ останнім часом стали предметом спекуляції з боку  недобросовісних політиків. «Боротьба» з нібито завищеними тарифами перетворилася на політичне гасло, яке за умов відсутності державної концепції реформи ЖКГ несе в собі пряму загрозу існуванню наявної системи цієї стратегічно важливої галузі.
В Одесі маніпуляції громадською думкою стосовно нібито завищених тарифів на оплату послуг житлово-комунального господарства з боку народного депутата України О. Костусєва набули особливо цинічного характеру, зважаючи на безвідповідальне використання авторитету і можливостей такого органу влади як АМКУ.
Чинні тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для всіх будинків комунальної форми власності встановлено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.08.2008 року № 970 «Про заходи щодо введення адресної муніципальної допомоги мешканцям міста на оплату житлово-комунальних послуг та встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій» із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради  від 28.10.2008 р. № 1212. Середньозважений розмір економічно обґрунтованих тарифів для населення складав 1,75 грн (з ПДВ) за 1 кв.м  загальної площі квартир будинку.
Безпосереднім ініціатором перегляду чинних на той момент тарифів був депутат Одеської міської ради О. Гончаренко, який є сином народного депутата України О. Костусєва.                         
          Майже одразу після цього Антимонопольний комітет України порушив справу, за якою 09.12.2009 р. тимчасова адміністративна колегія АМКУ за відсутності представників виконавчого комітету Одеської міської ради прийняла рішення про порушення виконкомом законодавства про захист економічної конкуренції та зобов’язання його частково скасувати ухвалені ним рішення від 21.08.08р. № 970 та від 28.10.2008 р. № 1212.  Зазначене рішення було надіслано на адресу відповідача лише 28.12.2009 р. У той же час пан О. Костусєв вже за декілька годин після прийняття цього рішення зачитував окремі цитати з нього по місцевим радіо- та телеканалам. Наведені факти свідчать про те, що результат розгляду справи № 28-26.13/51-09 було визначено заздалегідь та за безпосередньої участі пана Костусєва.      
          Це рішення ґрунтувалося на привласненні повноважень інших органів державної влади та вільному тлумаченні норм чинного законодавства України у догоду окремого високопосадовця.             
          Зроблені Антимонопольним комітетом України висновки практично не підтверджено жодними розрахунками, а всі «порушення норм чинного законодавства», які, на думку тимчасової колегії, наявні в діях виконавчого комітету Одеської міської ради, жодним чином не доведено, а повноваження щодо їх дослідження не належать до компетенції органів АМКУ.
Після винесення цього відверто незаконного рішення виконавчий комітет Одеської міської ради звернувся до АМКУ із заявою про його перегляд. Не дочекавшись відповіді, виконавчий комітет Одеської міської ради звернувся для захисту своїх прав та інтересів до суду.
31 березня 2010 року, після отримання процесуальних документів суду про прийняття позову виконавчого комітету Одеської міської ради до провадження, АМКУ раптово розпочав власне провадження з розгляду заяви виконавчого комітету. Незважаючи на те, що поставлені у заяві питання знаходилися в компетенції суду, АМКУ розглянув цю заяву та в догоду пану Костусєву О., який був присутній на засіданні, відмовив у її задоволенні. Відкриту демонстрацію неповаги до суду було підкріплено публічною заявою про те, що суд має підкорятися рішенням Антимонопольного комітету України, а не навпаки.   
Ухвалюючи рішення про «створення умов для вчинення комунальними підприємствами «Житлово-комунальний сервіс» порушень законодавства про захист економічної конкуренції», АМКУ проігнорував той факт, що нормативні документи про формування тарифів взагалі не передбачають створення ринкових відносин та економічної конкуренції у сфері житлово-комунального господарства. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 року № 560, за якою формувалися тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у місті Одесі, не передбачено одержання прибутку, а витрати строго нормовані. Отже, комерційна привабливість зазначеного ринку послуг на сьогодні повністю відсутня. Таким чином, виконавчий комітет лише реалізує державну політику в зазначеній сфері та не має жодної можливості порушити конкуренцію, апріорі відсутню в цій галузі.
Явно провокаційний характер мають заяви пана Костусєва про те, що тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій було прийнято без проведення громадських слухань, адже відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 560, проведення громадських слухань у цьому випадку не передбачалося.
О. Костусєв та О. Гончаренко систематично закликали мешканців міста не оплачувати житлово-комунальні послуги, неодноразово ініціювали масові заходи, на яких обіцяли мешканцям «зобов’язати» виконавчий комітет Одеської міської ради повернути тарифи до рівня 0,58 грн за 1 кв.м, що в результаті викликало певну соціальну напруженість у місті.
Саме ці заклики і стали однією з причин, що призвели до погіршення фінансового стану житлово-комунального господарства міста.
Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що для оприлюднення своїх провокаційних заяв О. Костусєв систематично використовував одеські засоби масової інформації, співвласником яких він є.
О. Костусєв перебував у складі засновників таких суб’єктів господарської діяльності у сфері телерадіомовлення, як: ТОВ «Телерадіокомпанія Одеса-плюс», ТОВ «Телерадіокомпанія «Нова хвиля», ще обіймаючи посаду голови Антимонопольного комітету України.
Відповідно до обмежень, встановлених Законом України «Про боротьбу із корупцією», державний службовець, яким є і голова АМКУ, не має права входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо.
Судячи із усього, на своїх власних телеканалах пану Костусєву легше агітувати за повернення тарифів на рівень 0,58 грн за 1 кв.м, незважаючи на те, що цей тариф було встановлено ще у 2004 році, виходячи із наявного на той час рівня заробітної плати у розмірі 205 грн та цін на матеріали 2003 року. У власних ЗМІ легше не коментувати той факт, що подібний відкат до давно переглянутих тарифів суперечитиме вимогам Закону України «Про житлово-комунальні послуги», політиці Президента України та уряду в частині обов’язкової відповідності тарифів економічно обґрунтованому рівню. Крім того, це безповоротно унеможливить надання комунальними підприємствами послуг з утримання будинків та прибудинкових територій населенню вчасно і на належному рівні та практично повністю припинить їх діяльність. Навіть чинні станом на 01.01.2010 р. тарифи відшкодовують фактичну собівартість цих послуг лише на 92,3 %, про що йдеться в листі голови Секретаріату Президента України (лист від 03.02.2010 р. № 02-02/269).
          Встановлений на 2010 рік середньозважений річний рівень мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України складе 888,25 грн, що в    4,3 рази більше, ніж враховано у тарифах, до яких пропонує повернутися О. Костусєв. Поточного року законодавчими державними актами передбачено поступове збільшення мінімальної заробітної плати, що автоматично призведе до збільшення собівартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій та при незмінних тарифах – до збільшення збитків підприємств.
Всупереч публічно проголошеним намірам про зниження тарифного тягаря для одеситів, всі дії О. Костусева та АМКУ своїм єдиним результатом можуть мати лише підвищення тарифів, чого виконком Одеської міської ради в нинішніх умовах прагне уникнути.
          Наприклад, у разі здійснення розрахунків вартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, відповідно до вимог Антимонопольного комітету України та О. Костусєва, середньозважений тариф за 1 кв.м загальної площі квартири може збільшитися у 2,6 рази та складатиме 4,85 грн.
Аби переконатися в тому, що О. Костусєв перекручує дійсність, коли заявляє, що одеські тарифи найвищі в Україні, достатньо ознайомитися з даними оприлюдненого на офіційному веб-сайті Міністерства ЖКГ України моніторингу. Відвертим шахрайством є і спроби здійснювати порівняння тарифів у різних містах України без врахування кількості послуг, які входять до їх розрахунку.
          Так, до загального переліку послуг, що їх можуть надавати городянам комунальні підприємства Одеси, включено 26 видів послуг, серед яких далеко не всі надаються у повному обсязі, тому п. 8 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.08.2008 року № 970 керівникам комунальних підприємств, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, доручено здійснювати щомісячний перерахунок розміру плати у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі. Таким чином, при середньозваженому по місту тарифі 1,75 грн з ПДВ за 1 кв.м загальної площі фактично нараховувалося від 0,81 грн до 1,50 грн з ПДВ за 1 кв.м.
Всупереч безвідповідальним заявам деяких народних депутатів України, в Одесі було вжито всіх можливих заходів для своєчасного початку опалювального сезону 2009-2010 рр. в м. Одесі.
          Усі теплопостачальні підприємства комунальної форми власності своєчасно розпочали свою роботу. Виключенням стало лише ВАТ «Одеська ТЕЦ», що не знаходиться у комунальній власності територіальної громади та на яку не здійснювалося постачання природного газу. Однак, і цю проблему вдалося вирішити у найкоротші терміни.
Ще одним яскравим прикладом порушення чинного законодавства України паном О. Костусєвим є його незаконне втручання до діяльності Антимонопольного комітету України під час розгляду справи щодо проведення конкурсу на розміщення елементів благоустрою, в т.ч. зовнішньої реклами у місті Одесі на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.12.2007 року.
Власники підприємств, які програли в конкурсі, оскаржили в суді його результат. Після довготривалих судових дебатів дії виконавчого комітету було визнано такими, що повністю відповідають вимогами чинного законодавства (постанова Приморського районного суду від 14.10.2008 року, Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 14.10.2008 року, Ухвала Вищого адміністративного суду України від 04.06.2009 року).
Тим не менш, три роки по тому під безпрецедентним тиском та за особистої участі пана О. Костусєва Антимонопольний комітет України ухвалив безпідставне та незаконне рішення від 30.03.2010 року № 119-р в інтересах осіб, які є співвласниками певних підприємств. Що це, як не відверте нехтування судовими рішеннями та інтересами громади Одеси?
А про яку пошану до найвищого законодавчого органу країни і статусу народного депутата України можна говорити після озвучених О. Костусєвим за останніх півроку 39-ти присвячених Одесі депутатських запитів? Адже після проведення ретельної перевірки фактів, викладених у зазначених запитах, було встановлено, що жоден з них не знайшов підтвердження.
 
Вважаємо, що таке зловживання статусом народного депутата України в корисливих інтересах є неприпустимим, так само як і безвідповідальне використання в особистих корисливих цілях такої стратегічно важливої структури державної влади як АМКУ. Висловлюємо свою крайню стурбованість недальновидними політичними спекуляціями стосовно нібито завищених тарифів на послуги ЖКГ. У нинішніх соціально-економічних умовах вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків в масштабах всієї країни. Місцеве самоврядування сьогодні потребує законодавчої, економічної та політичної підтримки держави, а безвідповідальний популізм і соціальна демагогія має бути виключено з практики діяльності органів влади та державних інститутів.          
 
 Керуюча справами                                                                               Т.М. Єршова

 
 
         
 
 
 
 

Сторінка створена: 2010.04.22 11:32