Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№347 від 10.06.2010р.
 
Про розгляд протесту прокурора міста Одеси на рішення

виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.09.2008р. №1074

«Про удосконалення тарифної політики на послуги

з водопостачання та водовідведення»


Виконавчим комітетом Одеської міської ради отримано протест прокурора міста Одеси від 30.03.2010р. №17/07-10 на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.09.2008р. №1074 «Про удосконалення тарифної політики на послуги з водопостачання та водовідведення».
За результатом дослідження доводів прокурора міста Одеси, вимог чинного законодавства у галузі житлово-комунального господарства виконавчий комітет Одеської міської ради під час формування правової позиції виходив з наступного.
Прокурор зазначає, що на момент винесення протесту прокурора (30.03.10р.) рішення виконавчого комітету Одеської міської ради суперечить закону, при цьому таке твердження ґрунтуються лише на тому, що у чинному законодавстві (Порядку формування тарифів, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.09р. № 959) 24.02.10р. відбулися зміни.
Це означає, що на момент прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення «Про удосконалення тарифної політики на послуги водопостачання та водовідведення» від 25.09.2008р. №1074 та до моменту внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.07.2006р. №959, постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2010р. №182 – опротестоване рішення виконавчого комітету Одеської міської ради не суперечило закону.
Отже, доводи про те, що опротестоване рішення виконавчого комітету Одеської міської ради суперечить закону ґрунтуються на змінах в чинному законодавстві України.
На цих обставинах зроблено висновок про необхідність приведення у відповідність вищевказаного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.
Однак, в цей же час прокурор пропонує: «Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.09.2008р. №1074 «Про удосконалення тарифної політики на послуги водопостачання та водовідведення» скасувати та привести його у відповідність до чинного законодавства».
Таким чином, незрозумілим є позиція прокурора відносно подальших дій виконавчого комітету, адже одночасно пропонується скасувати рішення та привести його у відповідність до вимог чинного законодавства.
Варто зазначити, що виконавчий комітет Одеської міської ради вважає доцільним внести відповідні зміни до свого рішення, однак не в повному обсязі погоджується з доводами прокурора міста, якими він обґрунтовує таку необхідність, при цьому виконавчий комітет виходить з наступного.
Повертаючись до передумов (на думку виконавчого комітету) внесення протесту прокурора, незрозумілим є також й те, чому, привертаючи увагу ані до рішення, ані до його додатків, а безпосередньо до примітки до додатка, прокурор вважає рішення незаконним.
Проте, незважаючи на недоведеність доводів прокуратури міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради вважає, що прокурором вірно вибрано напрямок по відстоюванню інтересів релігійних громад, та цілком підтримує необхідність внесення змін до свого рішення.
Слід звернути увагу, що до моменту визначення такої можливості постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2010р. №182, виконавчий комітет Одеської міської ради самостійно прийняв рішення про надання права релігійним організаціям сплачувати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, в частині обсягів споживання для мешканців монастирів, семінарій, притулків тощо.
Підсумовуючи викладене, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006р. №959 із змінами та доповненнями, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2010р. №182, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протест прокурора міста Одеси на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.09.2008р. №1074 «Про удосконалення тарифної політки на послуги з водопостачання та водовідведення» задовольнити частково.


2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.09.2008р. №1074 «Про удосконалення тарифної політики на послуги з водопостачання та водовідведення», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

3. Повідомити прокурора міста Одеси про прийняте рішення.

4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити прийняте рішення в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.

Міський голова                      Е. Гурвіц

Керуюча справами                Т. Єршова

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10.06.2010р. №347

 

Тарифи
на послуги водопостачання та водовідведення

 

                                                                                                                                   грн за 1 м3 з ПДВ

№ з/п
Категорії споживачів
Водопостачання
Водовідведення
1.
Населення
2,20
1,40
2.
Виробничі управління водопровідно-каналізаційного господарства (ВУВКГ)
1,90
-
3.
Теплогенеруючі організації в частині надання послуг гарячого водопостачання для населення
2,20
-
4.
Теплогенеруючі організації, в частині обсягів водопостачання та водовідведення, які використовуються для виробництва теплової енергії
3,25
2,20
5.
Організації, що знаходяться на повному фінансуванні з бюджетів різних рівнів
8,00
6,00
6.
Інші споживачі
9,64
6,89

 

Примітка:
1. До категорії споживачів «населення» належать:
- споживачі, які проживають у будинках житлового фонду та гуртожитках, незалежно від форм власності;
- релігійні організації;
- дитячі табори відпочинку в літній період;
- комунальні підприємства «Житлово-комунальні сервіси», житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та відомчі житлово-експлуатаційні організації в частині надання населенню послуги «Поливання дворів, клумб та газонів».
2. Тарифи, погоджені пунктами 3, 4, вступають в дію з моменту прийняття рішення про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги опалення й гарячого водопостачання на опалювальний період 2008-2009 рр.
3. Тарифи, погоджені пунктом 5, для організацій, що знаходяться на повному фінансуванні з бюджету міста Одеси, вступають в дію з 01.01.2009 року.
4. До моменту вступу в дію тарифів, погоджених пунктами 3, 4, 5, діють відповідні тарифи, погоджені рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.04.07р. №349 «Про погодження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення» та від 14.02.2008р. №95 «Про коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення».
 
Керуюча справами                     Т.М. Єршова


Сторінка створена: 2010.06.14 17:19