Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№516 від 24.06.2010р.Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Аіст» містобудівних умов та обмежень з реконструкції нежилої будівлі бару з літнім майданчиком, розташованої за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А, з улаштуванням внутрішнього перепланування та реконструкції фасадів будівліРозглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Аіст» (далі – ТОВ «Аіст»), стосовно реконструкції нежилої будівлі бару з літнім майданчиком, розташованої за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А, з улаштуванням внутрішнього перепланування та реконструкції фасадів будівлі, та надані документи, а саме: свідоцтво про право власності від 11.01.2005 р. на нежилу будівлю за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А, виписку про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 11.01.2005 р. № 6173636, та враховуючи «Містобудівне обґрунтування розробки правил використання та забудови прибережних територій курорту «Аркадія» і першого рекреаційного комплексу», затверджене рішенням Одеської міської ради від 17.04.2001 р. № 2151-II, згідно з яким земельна ділянка за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А розміщується в границях рекреаційно-ділової зони в охоронній зоні пам'ятників історії та архітектури і частково в оздоровчій зоні, рішенням Одеської міської ради від 25.04.2003 р. № 1253-IV, яким погоджена архітектурно-планувальна частина детального плану території (ДПТ) прибережної зони району «Аркадія», відповідно до якої передбачене збереження бару «Аріна» на 50 посадкових місць, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.11.2007 р. № 1400 «Про Генеральний план м. Одеси», яким прийняті за основу техніко-економічні показники та принципові планувальні рішення розвитку міста, які визначені в проекті нового Генерального плану м. Одеси. Відповідно до даного проекту земельна ділянка за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А, розташована у водоохоронній зоні Чорного моря, у зоні проектованої набережної, на озелененій території загального користування рекреаційної та оздоровчої зон та висновок управління архітектури та містобудування Одеської міської ради від 12.03.2010 р. № 39/01-15/467 про можливість надання в оренду земельної ділянки та визначенню сервітутів і обмежень, строк оренди земельної ділянки - у довгострокову оренду до 10 років, до початку реалізації планувальних рішень району, для експлуатації нежитлового будинку бару з літнім майданчиком, відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 22, 27 Закону України «Про планування і забудову територій», «Порядку вирішення питань розміщення об'єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» (розділ Правил забудови м. Одеси)», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати ТОВ «Аіст» містобудівні умови та обмеження з реконструкції нежилої будівлі бару з літнім майданчиком, розташованої за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А, з улаштуванням внутрішнього перепланування та реконструкції фасадів будівлі (додаються).

2. Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради (Бровін Б.О.) видати ТОВ «Аіст» містобудівні умови та обмеження з реконструкції нежилої будівлі бару з літнім майданчиком, розташованої за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А, з улаштуванням внутрішнього перепланування та реконструкції фасадів будівлі.

3. Зобов’язати ТОВ «Аіст»:
3.1. Оформити, відповідно до чинного законодавства, документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою.
3.2. До отримання в інспекції Держархбудконтролю в Одеській області дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції укласти договір пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.


Міський голова              Е. Гурвіц
Керуюча справами        Т. Єршова
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№516 від 24.06.2010р.

Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки м. Одеса, Приморський район, «Аркадія» пляж, 21А

1. Вид об'єкта містобудування: реконструкція нежилої будівлі бару з літнім майданчиком, розташованої за адресою: м. Одеса, «Аркадія» пляж, 21А, з улаштуванням внутрішнього перепланування та реконструкції фасадів будівлі.
2. Площа земельної ділянки: проектування вести у межах приміщень, які належать власнику, а саме: у межах, погодженого управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, відводу земельної ділянки.
3. Граничний відсоток забудови земельної ділянки: не змінюється.
4. Гранична щільність забудови земельної ділянки: не змінюється.
5. Гранична висота будівлі/споруди: існуюча (1 поверх).
6. Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів: фронтальної: не змінюються, тильної: не змінюються, бокових: не змінюються.
7. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній: не змінюються.
8. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд: не змінюються.
9. Інші планувальні обмеження: не передбачати збільшення площі забудови за рахунок будь-яких виступаючих конструкцій за фасад будівлі та не передбачати заміну конструкцій існуючої будівлі; виконати реконструкцію нежилої будівлі бару з літнім майданчиком з улаштуванням внутрішнього перепланування та реконструкції фасадів будівлі.
10. Вимоги до організації під'їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування, транспортних засобів: для паркування автотранспорту використовувати парковку, яка існує праворуч при вході на центральну алею «Аркадії» та паралельна їй; забезпечити доступність об'єкта та прилягаючої території для інвалідів і інших маломобільних груп населення, згідно з ДБН В.2.2-17.2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».
11. Вимоги до орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо - для об'єктів масового відвідування відносно елементів планувальної структури: згідно з пунктом 10.
12. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади – з посиланням на дату і номер документа) щодо:
- благоустрою і озеленення земельної ділянки: згідно з «Правилами благоустрою території міста Одеси (текстова частина)», затвердженими рішенням Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V;
- малих архітектурних форм: відсутні;
- елементів зовнішньої реклами: згідно з «Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції», затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 та з «Порядком розміщення вивісок на території міста Одеси», затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178;
- використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху: відсутні;
- розміщення та використання вбудовано-прибудованих приміщень: за цільовим призначенням;
- опорядження будівлі/споруди (колір і матеріал фасаду тощо): розробити паспорт обробки та фарбування фасаду;
- можливості зміни функціонального призначення об'єкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта, умови зміни його окремих елементів чи об'ємно-планувального та/або об'ємно-просторового рішення в цілому - при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди: відсутні.
13. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об'єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови: до розробки проекту реконструкції розробити експертний висновок про стан конструкцій будівлі.
14. Вимоги щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних та біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником, відповідно до вимог земельного законодавства: відповідно до вимог органів державного санітарного нагляду.
15. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»: відсутні.
16. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки: відсутні.
17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільної захисту: органи державного санітарного, пожежного нагляду, органи охорони культурної спадщини, підприємства, що експлуатують інженерні мережі.Керуюча справами         Т. Єршова


Сторінка створена: 2010.11.09 18:31
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/30741/