Рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

№552 від 18.09.06р.

 

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради,

затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради

від 31.10.2005р. № 754  

 

            Відповідно до ст.ст. 51, 52 та 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впорядкування документального забезпечення діяльності колегіальних органів, виконавчий комітет Одеської міської ради:

 

            ВИРІШИВ:

 

            1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської  міської ради від 31.10.2005р. № 754:

1.1. П.п. 2.3.4 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:

«При підготовці проекту розпорядження міського голови про затвердження персонального складу комісії чи робочої групи до нього обов’язково вноситься посада секретаря, який несе відповідальність за документальне забезпечення роботи колегіального органу, ведення протоколу засідань, складання, розсилання та контроль за виконанням доручень голови комісії чи робочої групи,  підготовку за його дорученням підсумкової інформації для міського голови за результатами роботи колегіального органу».

            1.2. П.п. 5.2.13 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:

«За результатами роботи комісії чи робочої групи, створеної відповідно до розпорядження міського голови, голова комісії чи робочої групи подає посадовій особі, на яку покладено контроль за виконанням розпорядження, всі матеріали та акти комісії чи робочої групи. Розглянувши надані матеріали, посадова особа, на яку покладено контроль за виконанням розпорядження, надає доручення про підготовку проекту розпорядження міського голови про результати роботи комісії чи робочої групи».

 

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради

Єршову Т.М.

  

Міський голова                                                                                Е. Гурвіц

  

Керуюча справами                                                                          Т. Єршова


Сторінка створена: 2006.09.29 11:24