Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№679 від 24.11.2011р.

 

Про надання управлінню інженерного захисту території міста

та розвитку узбережжя Одеської міської ради містобудівних умов

та обмежень з будівництва берегозахисних споруд за адресою:

м. Одеса, вул. Берегова, 30/32

 

Розглянувши клопотання управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради (далі – УІЗТМ та РУ) стосовно надання містобудівних умов та обмежень з будівництва берегозахисних споруд за адресою: м. Одеса, вул. Берегова, 30/32, відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” (розділ V. Прикінцеві положення)», «Порядку вирішення питань розміщення об'єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» (розділ Правил забудови м. Одеси)», затверджених рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати УІЗТМ та РУ містобудівні умови та обмеження з будівництва берегозахисних споруд за адресою: м. Одеса, вул. Берегова, 30/32 (додаються).

2. Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради (Колокольников В.І.) видати УІЗТМ та РУ містобудівні умови та обмеження з будівництва берегозахисних споруд за адресою: м. Одеса, вул. Берегова, 30/32.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Орлова О.В.
 
Міський голова                О. Костусєв
 
Керуюча справами           Т. Герасименко

 

Додаток до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2011р. №679

 

Містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки

м. Одеса, Київський район, вул. Берегова, 30/32
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

 

Загальні дані:
1. Назва об'єкта будівництва: берегозахисні споруди.

2. Інформація про замовника: управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 18.

3. Наміри забудови: будівництво берегозахисних споруд з метою запобігання хвильовим впливам.

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: м. Одеса, вул. Берегова, 30/32.

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: відсутній.

6. Площа земельної ділянки: протяжність 82 м.

7. Цільове призначення земельної ділянки: землі оздоровчого призначення, акваторія Чорного моря.

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності): проект нового Генерального плану м. Одеси, техніко-економічні показники та принципові планувальні рішення якого прийняті за основу рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.11.2007 р. № 1400.

9. Функціональне призначення земельної ділянки: землі оздоровчого призначення, акваторія Чорного моря.

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва (орієнтовно):
- протяжність узбережжя – 82,0 п/м;
- проектна площа зон відпочинку – 135,0 м2;
- біопозитивність (підводний літоконтур) – 950,0 м2.

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель: не нормується.

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: не нормується.

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови): відсутня.

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж «червоних ліній» та ліній регулювання забудови: не нормуються.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони): території оздоровчого призначення, акваторія Чорного моря.

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд: не нормуються.

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: не змінюються.

8. Вимоги щодо необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": згідно з проектною документацією.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): відсутні.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: відсутні.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: відсутні.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: немає. 
  
Керуюча справами                Т. Герасименко


Сторінка створена: 2011.11.24 13:24