Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№92 від 12.06.2014р
  
   
 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1629-VІ»
 
 
Відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» та «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», у зв'язку із закінченням терміну дії Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення  «Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1629-VІ» (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови Янчука О.Б.
 
 
 
Міський голова                                                                              Г. Труханов
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
 
  
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№92 від 12.06.2014
  
 
Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1629-VІ
 
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» та «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», у зв'язку із закінченням терміну дії Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити звіт про виконання Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1629-VІ (додається).
 
2. Рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1629-VІ  «Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки» зняти з контролю як таке, що виконано у повному обсязі.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики, міжнародних відносин та інформаційних технологій.
 
   
 
Міський голова                                                           Г. Труханов
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
  
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
  
Звіт про виконання Програми
підтримки малого підприємництва в місті Одесі
на 2012-2013 роки
    
 
 
Програма підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1629-VІ (далі – Програма).
Мета Програми – створення сприятливих умов для підтримки і розвитку малого підприємництва, збільшення його внеску у забезпечення зайнятості населення міста, зростання частки малих підприємств у загальному обсязі виробництва, підвищення конкурентоспроможності. Заходи Програми охоплювали питання упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки і формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Станом на 01.01.2014 р. в місті Одесі знаходяться на обліку 146,9 тис. суб'єктів господарювання усіх форм власності, в т.ч. юридичних осіб – 43,6 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 103,3 тис. одиниць.
Протягом 2012-2013 років у м. Одесі зареєстровано 12,2 тис. суб'єктів господарювання, з них юридичних осіб – 3,3 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 8,9 тис. одиниць.
За звітний період проводилась послідовна робота, спрямована на покращення умов започаткування та ведення підприємницької діяльності.
Одним з головних пріоритетів у діяльності Одеської міської ради та її виконавчого комітету є проведення єдиної державної регуляторної політики відповідно до діючого законодавства.
Затверджені Одеською міською радою регуляторні акти публікуються в газеті «Одеський вісник» та оприлюднюються наофіційному сайті Одеської міської ради (omr.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика».
Протягом звітного періоду розробка та прийняття регуляторних актів здійснювались відповідно до Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік та Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, які затверджувались рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради.
Виконавчим комітетом Одеської міської ради прийнято наступні рішення:
- від 04.04.2012 р. № 133 «Про внесення змін до додатків 1, 3 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції» зі змінами та доповненнями»;

- від 13.12.2012 р. № 547 «Про заходи щодо розробки комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та архетипів тимчасових споруд у місті Одесі».
У 2012 році створено управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради та затверджено Положення про нього (рішення Одеської міської ради від 19.04.2012 р. № 1861-VI). Робота даного управління спрямована на виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 03.09.2007 р. № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
Протягом 2012-2013 рр. від суб'єктів господарювання прийнято до розгляду 55 452 дозвільні справи, видано 44 312 документів дозвільного характеру. Надано 72 375 консультацій суб'єктам господарювання.
Розвитку підприємницької діяльності сприяє забезпечення суб’єктів малого підприємництва майновими ресурсами, що здійснюється шляхом надання в оренду та приватизації нежитлових приміщень комунальної власності. Суб’єктам малого підприємництва з боку Одеської міської ради надається допомога щодо передачі в оренду приміщень комунальної власності.
При нарахуванні орендної плати на майно комунальної власності територіальної громади міста Одеси департаментом комунальної власності Одеської міської ради враховується профіль використання нежитлових приміщень.
Продаж та оренда комунального майна міста здійснюється департаментом комунальної власності Одеської міської ради згідно з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про приватизацію державного майна», рішенням Одеської міської ради від 28.04.2000 р. № 946-ІІІ «Про механізм відчуження об’єктів комунальної власності», а також рішенням Одеської міської ради від 09.11.2005 р. № 4840-ІV «Про нову редакцію Методики розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду комунального майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Одеси».
Департаментом комунальної власності Одеської міської ради протягом 2012-2013 років у газеті «Одеський вісник» постійно публікувалась інформація про комунальне майно, що може здаватися в оренду.
Протягом 2012-2013 років із суб'єктами господарювання укладено 184 договори оренди на нежитлові приміщення загальною площею 26 221,24 кв.м. Також проведено роботу з відчуження 114 об'єктів нежитлового фонду загальною площею 17 861,3 кв.м.Департаментом комунальної власності Одеської міської ради здійснюється поповнення бази вільних нежитлових приміщень.
Орієнтація незайнятих громадян на підприємницьку діяльність та самозайнятість – це один із пріоритетних напрямків роботи із врегулювання ринку праці міста Одеси.
Одеським міським центром зайнятості проводилась робота щодо виявлення перспективних напрямків підприємницької діяльності з урахуванням розвитку міста та доведення цієї інформації до шукачів роботи. Громадянам, що мали бажання спробувати себе у бізнесі, надавалась допомога в організації власної справи. Центр зайнятості надавав можливість усім бажаючим оволодіти необхідними знаннями, уміннями і навичками, які допоможуть підприємцю в ефективному веденні своєї діяльності, шляхом організації професійного навчання основам підприємницької діяльності на базі навчальних закладів.
Протягом 2012-2013 років на базі Одеського міського центру зайнятості за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів проведено 266 тематичних профінформаційних та профконсультаційних семінарів з питань організації підприємницької діяльності «Як розпочати свій бізнес» та «Від бізнес-ідеї до власної справи». Під час навчання слухачі отримали знання з основ менеджменту, ринкової економіки, маркетингу, бухгалтерського обліку, соціально-психологічних аспектів управління кадрами та основ трудового законодавства.
У семінарах взяли участь 3,2 тис. шукачів роботи, з них оформили підприємницьку діяльність 220 осіб, яким була нарахована одноразова виплата для організації підприємницької діяльності на загальну суму 3 442 тис.грн.
З метою підтримки малого підприємництва та стимулювання конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників департаментом економічного розвитку Одеської міської ради проводилась координація виставково-ярмаркової діяльності. Відповідно до Єдиного календарного плану проведення виставок і ярмарок у м. Одесі на 2012-2013 рр. проведено 235 виставково-ярмаркових заходів, з них 85 виставок та 150 ярмарків.
За досягнення високих показників у роботі, професіоналізм, участь у благодійних акціях та у благоустрої міста, а також з нагоди Дня підприємця у 2013 році нагороджено керівників 15 підприємств міста Одеси Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка», Почесними грамотами виконавчого комітету Одеської міської ради та Грамотами голів районних адміністрацій.
На виконання заходів Програми у 2012 році створено бізнес-інкубатор для підприємців-початківців, який функціонував на базі Одеського національного економічного університету.
Протягом 2012-2013 рр. у рамках роботи бізнес-інкубатора організовано та проведено 12 циклів семінарів-тренінгів, направлених на отримання навичок: з розробки бізнес-плану створення та розвитку підприємства; оподаткування малих підприємств; проведення економічних розрахунків ефективності малого бізнесу; з питань соціальної відповідальності та побудови комунікацій у малому бізнесі та ін. Всього в роботі семінарів-тренінгів взяли участь 248 громадян.
Значне місце в діяльності як малих підприємств, так і фізичних осіб-підприємців займає інформаційна підтримка та здобуття відповідних знань. Одним з таких напрямків є отримання інформації через мережу Інтернет. З огляду на викладене та з метою оперативного інформування суб'єктів малого підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності проводилась робота з модернізації та оновлення веб-сайту www.investinodessa.org.
Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради разом з Одеським державним економічним університетом розроблено та підготовлено інформаційний довідник «Путівник підприємця-початківця», в якому у доступній формі викладена послідовність відкриття власного бізнесу. Матеріали даного довідника містять інформацію, необхідну для прийняття рішень і здійснення перших кроків підприємцями. У довіднику можна знайти відповіді на більшість питань, що виникають у підприємців-початківців.

Використання коштів з бюджету міста на реалізацію заходів Програми викладено в таблиці (додається).
Виконання Програми сприяло подальшому розвитку малого підприємництва в місті. Протягом 2012-2013 років у місті Одесі створено39,5 тис. робочих місцьу сфері підприємництва.
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                 О. Бриндак

Сторінка створена: 2014.06.17 19:23